Do NMP Matki Nadziei z Pontmain (1877)

Do NMP Matki Nadziei z Pontmain

Litania, zaaprobowana przez bp. Julesa Denisa - biskupa Laval, 6 kwietnia 1877 r.


Kyrie elejson,
Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże.

Matko Boża z Pontmain, Przenajświętsza Matko Boża, módl się za nami
Matko Boża z Pontmain, siedząca u boku swego Syna w niebie, nieustanie wstawiaj się za swoimi dziećmi...
Matko Boża z Pontmain, kochająca naszą Ojczyznę z wielką czułością...
Matko Boża z Pontmain, przybywająca do naszych nieszczęść i udręk...
Matko Boża z Pontmain, widziana przez małe dzieci, aby nauczyć nas miłości do niewinności i prostoty i pokory...
Matko Boża z Pontmain, ukazująca się, jak w Lourdes, jako Niepokalane Poczęcie...
Matko Boża z Pontmain, promieniująca pięknem pełnym czułości i miłosierdzia...
Matko Boża z Pontmain, uśmiechająca się do szczęśliwych dzieci, widzących Ciebie...
Matko Boża z Pontmain, polecająca nam modlitwę...
Matko Boża z Pontmain, zapewniająca, że nasze westchnienia i prośby docierają do Twojego Syna...
Matko Boża z Pontmain, przypominająca, że nasz dobry Zbawiciel pozwala się dotknąć...
Matko Boża z Pontmain, ukazująca, że Twój Syn został przybity do Krzyża za nasze grzechy...
Matko Boża z Pontmain, z radością przyjmująca modlitwy i pieśni pobożnego ludu...
Z miłością ocierająca łzy płaczącym, Matko Boża z Pontmain, wysłuchaj nas
Błagamy Cię, naucz nas godnie odpowiadać na Twoją czułość...
Chroń nas przed wrogami tego świata i wrogami naszego zbawienia...
Przywróć wiarę w sercach tych Francuzów, którzy ją utraciło...
Rozwiąż i unicestwij knowania serc nikczemnych...
Rozbudzić wiarę i pobożność tych Francuzów, którzy pozostali wierni religii swoich ojców...
Błogosław każdego chrześcijanina i tych, którzy poświęcili się służbie Bogu i braciom w Jezusie Chrystusie...
Obdarzaj pasterzy dusz ludzkich duchową pociechę, której pragną ich serca...
Wspieraj naszego Ojca Świętego, aby prowadził Świętą Arkę w czujności i z odwagą...
Okaż się Wszechmocną Matką, zawsze dobrą, pocieszającą i ochraniającą życie ubogich dzieci Adama...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Bądź naszą Królową, Dziewico Maryjo.
W. Króluj nad nami, Ty i Twój Boski Syn.

Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, † który w przedziwny sposób dałeś Najświętszą Maryję Pannę jako nieustającą pomoc w obronie ludu chrześcijańskiego, spraw, abyśmy wspierani w trudach życia, po śmierci oglądali szczęście z odniesionego zwycięstwa nad okrutnym wrogiem naszych dusz, błagamy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Czterdzieści dni odpustu przysługuje każdemu, kto pobożnie odmówi tę litanię.

Jules Denis, biskup Laval, 6 kwietnia 1877


Oprac. i tł. z j. franc. MARYJNI.PL


Źródło: Litanies de Notre-Dame d’Espérance de Pontmain - laportelatine.org