22 sierpnia - NMP Królowa (Niepokalana Królowa)

Litania do Niepokalanej Maryi, Królowej

Wezwania litanijne podkreślają królewską misję Najśw. Maryi Panny oraz pragnienie modlącego się, by Maryja królowała w jego życiu i w całym wszechświecie. Litania odmawiana przez Bractwo Maryi, Niepokalanej Królowej z Francji. Litania składa się z trzech części: w pierwszej modlący się oddaje Maryi cześć jako Królowej, druga jest częścią błagalną, a w trzeciej modlący się przyzywa Maryję, by okazała swoją moc Tryumfatorki nad światem. Tłum. na podst. j. ang. MARYJNI.PL.


Maryja, Królowa Niepokalana

(do prywatnego odmawiania)

Panie, zmiłuj się nad nami!
Panie, zmiłuj się nad nami!

Chryste, zmiłuj się nad nami!
Chryste, zmiłuj się nad nami!

Panie, zmiłuj się nad nami!
Panie, zmiłuj się nad nami!

Maryjo, Królowo Niepokalana, króluj nad nami!
Świątynio Świętej Trójcy...
Umiłowana Córko Ojca...
Najgodniejsza Matko Syna Bożego...
Najczystsza Oblubienico Ducha Świętego...
Od grzechu pierworodnego zachowana...
Przez Najwyższego pełnią łaski obdarzona...
Błogosławiona między niewiastami...
Matko czystej miłości...
Różo miłosierdzia...
Lilio czystości...
Kwiecie pokory...
Królowo wszelkich cnót...

Maryjo, Królowo Niepokalana, błagamy Cię, wysłuchaj nas!
Matko Bożego miłosierdzia, bądź ucieczką dla biednych grzeszników...
Zwycięska w Bożych zmaganiach, nawróć wszystkich prześladowców Kościoła...
Ty, która odnosisz zwycięstwo nad złem i śmiercią, bądź nadzieją dla umierających...
Matko o doskonałym macierzyńskim sercu, zmiłuj się nad nędzą biednych...
Matko o doskonałym macierzyńskim sercu, ulżyj cierpieniu wszystkim samotnym...

Maryjo, Królowo Niepokalana, bądź nam zwycięska!
Dziewico najsłodsza, Władczyni serc wszystkich...
Dziewico najlepsza, Królowo ognisk rodzinnych...
Dziewico najczystsza, Królowo dziecięcych dusz...
Najwierniejsza Dziewico, Królowo osób konsekrowanych...
Znaku zbawienia, Królowo naszej Ojczyzny...
Królowo pokoju...
Królowo wszystkich narodów...

Maryjo, Królowo Niepokalana, bądź umiłowana,
błogosławiona,
wywyższona
i władaj całym wszechświatem,
tak na ziemi, jak i w niebie!

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty zabrałeś Maryję, Matkę Twojego Syna i naszą Matkę, do chwały nieba z Jej duszą i ciałem, i ukoronowałeś Ją jako niepokalaną Królową nieba i ziemi, spraw, aby wszyscy ludzie mogli rozpoznać Ją na Jej właściwym miejscu i sprawić, by zatriumfowała i królowała we wszystkich sercach i życiach. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: The Litany of Mary, Immaculate Queen - fratmri.org