Do Matki Bożej Grodowieckiej Jutrzenki Nadziei

Litania do Matki Bożej Jutrzenki Nadziei

Litania odmawiana w sanktuarium maryjnym w Grodowcu (na terenie diec. zielonogórsko-gorzowskiej).


Kyrie elejson,
Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże.

Święta Maryjo, módl się za nami
Jutrzenko Nadziei...
Pociecho zasmuconych...
Otucho wątpiących...
Pokrzepienie zniechęconych...
Drogowskazie zagubionych...
Powstanie upadłych...
Matko osieroconych...
Szczęście nieszczęśliwych...
Siło niemocnych...
Wyzwolenie zniewolonych...
Pokorna Służebnico w Świątyni...
Pokoro doskonała...
Zasłuchana w Słowo Boże...
Przykładzie Zawierzenia...
Wzywająca do nawrócenia...
Błagająca o modlitwę...
Uczestniczko każdej Eucharystii...
Komunio Wspaniała...
Źródło Pięknej Miłości...
Dziewico Przeczysta...
Nadziejo Brzemiennych...
Radości dzieci...
Wzorze dla młodzieży...
Nauczycielko wychowawców...
Mistrzyni powołanych...
Zatroskana o rodziny...
Trwająca przy chorych...
Pomocna w starości...
Prowadząca umierających...
Wypraszająca miłosierdzie grzesznikom...
Blasku życia wiecznego...
Pani Grodowiecka...
Patronko Zagłębia Miedziowego...
Czczona przez Lud Dolnego Śląska...
Patronko jednoczącej się Europy...
Celu Pielgrzymujących...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się. Panie Boże z Twojej woli Najświętsza Panna przyświeca jako znak pewnej nadziei, † spraw, aby wszyscy zniechęceni do życia, uciekając się do Niej doznali pokrzepienia * a wątpiący w swoje zbawienie nabrali otuchy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL


Źródło: Litania do Matki Bożej Grodowieckiej - grodowiec.eu