Proroctwem Symeona przejęta

Kyrie elejson,
Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże.

Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko...
Święta Panno nad pannami...
Matko Chrystusowa...
Matko Jednorodzonego Syna Bożego...
Matko Bolesna...
Matko płacząca...
Matko, proroctwem starca Symeona przejęta...
Matko do Egiptu uchodząca...
Matko z żalem Syna swego szukająca...
Matko pod krzyżem stojąca...
Matko ciało Syna łzami obmywająca...
Matko ciało Jezusa do grobu składająca...
Matko zelżywość Chrystusa w swym Sercu nosząca...
Maryjo, Królowo męczenników...
Maryjo, pociecho strapionych...
Maryjo, obrono słabych...
Maryjo, umocnienie zalęknionych...
Maryjo, światło rozpaczających...
Maryjo, opiekunko chorych...
Maryjo, ucieczko grzeszników...

Przez gorzką mękę Syna Twego, przyczyń się za nami
Przez boleść, której doznałaś widząc Jezusa ubiczowanego...
Przez boleść, której doznałaś widząc Jezusa cierniem ukoronowanego...
Przez boleść, której doznałaś widząc Jezusa na krzyżu umierającego...
Przez boleść, której doznałaś widząc przebicie włócznią Serca Jezusa...
Przez Twoje doskonałe zgadzanie się z wolą Bożą...
Przez Twoje pełne zasług westchnienia i modlitwy...

My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Matko Bolesna
Abyś nam łaskę umocnienia w wierze wyjednać raczyła...
Abyś nas w życiu i w śmierci godzinie od rozpaczy broniła...
Abyś nas ofiarnej służby bliźniemu nauczyła...
Abyś nam chwałę męstwa wysłużyła...
Abyś nas w wierności nauce Syna Twojego umocniła...
Abyś w nas cnoty czystości strzegła...
Abyś nas drogą cierpliwości w chorobach i nieszczęściach prowadzić raczyła...
Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczyła...

K. Módl się za nami, Matko Najboleśniejsza [Rodzicielko].
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że obok Twojego Syna wywyższonego na krzyżu stała współcierpiąca Matka, † daj, aby Twój Kościół uczestniczył razem z Maryją w męce Chrystusa * i zasłużył na udział w Jego zmartwychwstaniu. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Oprac. MARYJNI.PL


Źródła

  • parafiastefanowka.pl - Litania do Matki Bożej Bolesnej