Maryjo, Morze litości

Litania do Matki Bożej Bolesnej
Morze litości

(do prywatnego odmawiania)


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże.

Święta Maryjo, Matko Bolesna, módl się za nami!
Święta Maryjo, Matko Jezusa Ukrzyżowanego...
Święta Maryjo, Morze litości...
Święta Maryjo, Lilio między cierniami...
Święta Maryjo, z Dziecięciem do Egiptu uciekająca...
Święta Maryjo, z żalem Syna swego szukająca...
Święta Maryjo, cały dzień z żalu strapiona...
Święta Maryjo, płacząca i pociechy szukająca...
Święta Maryjo, najjaśniejszej Męki Pańskiej Zwierciadło...
Święta Maryjo, żywy Męki Chrystusa Obrazie...
Święta Maryjo, ze zranionym Synem współzraniona...
Święta Maryjo, z ukrzyżowanym Synem współukrzyżowana...
Święta Maryjo, pod krzyżem stojąca...
Święta Maryjo, czystemu Janowi polecona...
Święta Maryjo, w Janie wszystkim nam Matką ogłoszona...
Święta Maryjo, z Synem płaczącym współpłacząca...
Święta Maryjo, przy konaniu Jezusowym w krwawych łzach tonąca...
Święta Maryjo, ciało Jezusowe łzami oblewająca...
Święta Maryjo, na łonie macierzyńskim Syna swego ofiarująca...
Święta Maryjo, najdroższemu Jezusowi pogrzeb czyniąca...
Święta Maryjo, zelżywości Jezusowe w sercu nosząca...
Święta Maryjo, żałosnych matek przykładzie osobliwy...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, Matko Bolesna.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Pamiętaj o nas, Matko Bolesna, w ostatniej życia naszej godzinie, abyśmy bez przyjęcia Najśw. Sakramentu nie zeszli z tego świata. Pamiętaj o nas, błagamy Cię pokornie, Maryjo święta, gdy usta nasze nie będą mogły wezwać imienia Twego i zawołać "Jezu, Maryjo, Józefie" - o bądź przy nas w godzinie śmierci. Zaprowadź nas do życia wiecznego i uproś szczęśliwe z tym światem rozstanie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Modlitwy do Matki Bożej Bolesnej - rozaniec24.pl