Maryja Matka Nadziei, oświecająca drogę

Poniższa modlitwa litanijna powstała w oparciu o litanię odmawianą w parafii NMP Bolesnej w Starej Hucie (Стара Красношора) na Ukrainie. Zaznaczono poprawki redakcyjne oraz zmieniono kolejność niektórych wezwań tak, aby utrzymać rytm siedmiu wezwań przeplatanych wezwaniem-refrenem: "Matko Boga, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!". Z tego względu pominięto dwa wezwania ("Spełnienie oczekiwań Izraela..." i "Zwiastunko naszych czasów..."), które są bardzo zbliżone do już istniejących w litanii.


Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!

Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Święta Maryjo, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!

Maryjo, przewodniczko naszej drogi, módl się za nami!
Maryjo, nosicielko światła...
Maryjo, pełnio Izraela...
Maryjo, błogosławiona między niewiastami...
Maryjo, strażniczko godności kobiety...
Maryjo, wzorze wielkości kobiety...
Maryjo, Jutrzenko nowego świata...

Święta Maryjo, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!

Dziewico milcząca...
Dziewico słuchająca...
Dziewico wielbiąca Boga...
Niewiasto wierna w oczekiwaniu...
Niewiasto wierna swoim obowiązkom...
Niewiasto wierna w naśladowaniu Chrystusa...
Niewiasto wierna u stóp Krzyża...

Święta Maryjo, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!

Służebnico Pańska...
Służebnico Słowa...
Służebnico Odkupienia...
Służebnico Królestwa...
Uczennico Chrystusa...
Świadku Ewangelii...
Siostro wszystkich ludzi...

Święta Maryjo, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!

Początku Kościoła...
Matko Kościoła...
Wzorze Kościoła...
Obrazie Kościoła...
Matko Mesjasza Wybawiciela...
Matko odkupionych...
Matko wszystkich narodów...

Święta Maryjo, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!

Maryjo, uprzednio odkupiona przez Chrystusa...
Maryjo, promieniejąca blaskiem Ducha Świętego...
Maryjo, Gwiazdo ewangelizacji...
Maryjo, jaśniejąca obecnością Boga...
Maryjo, trwająca na modlitwie...
Maryjo, otwarta na potrzeby ludzi...
Maryjo, ofiarna w pracy...

Święta Maryjo, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!

Nadziejo ubogich...
Ostojo pokornych...
Opiekunko pokrzywdzonych...
Obrończyni uciśnionych...
Oparcie niewinnych...
Odwago prześladowanych...
Pokrzepienie wygnańców...

Święta Maryjo, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!

Orędowniczko pozbawionych wolności...
Orędowniczko spragnionych jedności...
Orędowniczko łaknących pokoju...
Znaku macierzyńskiego oblicza Boga...
Znaku bliskości Ojca...
Znaku miłosierdzia Syna...
Znaku płodności i działania Ducha Świętego...

Święta Maryjo, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę!

Jezu Chryste, Panie ludzkich dziejów, zmiłuj się nad nami.
Jezu Chryste, Zbawicielu człowieka, zmiłuj się nad nami.
Jezu Chryste, nadziejo stworzenia, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się. Matko nasza, Piastunko ludzkich nadziei, † w tajemnicy Twojego narodzenia, przez które światło Nadziei rozbłysło na tym świecie, * bądź Opiekunką i Królową naszą, naszych rodzin i całego Kościoła świętego, * bądź nam latarnią oświecającą drogę do Twego Syna, * podtrzymuj słabych, upadających podźwignij, chorych ulecz, * a nam wszystkim uproś łaskę wytrwania w Twojej służbie. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Litania do Matki Bożej Nadziei - starahuta.net
  • Modlitewnik maryjny. U stóp Matki świętej nadziei, "Zeszyty Maryjne" 6/2013.