Jan Paweł II, św. (Do NMP z Lourdes, Ave Maria)

Ave Maria

Modlitwa św. Jana Pawła II do NMP z Lourdes, odmówiona na zakończenie nabożeństwa różańcowego w Lourdes (Francja), 14 sierpnia 2004 r.


Bądź pozdrowiona, Maryjo,
Niewiasto uboga i pokorna,
Błogosławiona przez najwyższego!
Dziewico nadziei, proroctwo nowych czasów,
przyłączamy się do Twojego hymnu chwały,
by sławić miłosierdzie Pana,
by głosić nadejście królestwa
i całkowite wyzwolenie człowieka.

Bądź pozdrowiona, Maryjo,
pokorna służebnico Pańska,
pełna chwały Matko Chrystusa!
Panno wierna, święty Przybytku Słowa,
naucz nas wytrwale słuchać Słowa,
być uległymi głosowi Ducha,
wrażliwymi na Jego wezwania
w głębi naszego sumienia
i na Jego znaki w wydarzeniach historii.

Bądź pozdrowiona, Maryjo,
Niewiasto bolesna, Matko żyjących!
Dziewicza oblubienico u stóp krzyża, Nowa Ewo,
bądź naszą przewodniczką na drogach świata,
naucz nas żyć miłością Chrystusa i ją szerzyć,
naucz nas trwać razem z Tobą
przy niezliczonych krzyżach,
na których Twój Syn nadal jest krzyżowany.

Bądź pozdrowiona, Maryjo,
Niewiasto wiary, pierwsza pośród uczniów!
Dziewico, Matko Kościoła,
pomagaj nam zawsze zdawać sprawę
z nadziei, która jest w nas,
ufać w dobroć człowieka i w miłość Ojca.
Naucz nas budować świat od wewnątrz:
w głębi ciszy i modlitwy,
w radości miłości braterskiej,
w niezrównanej mocy krzyża.

Święta Maryjo, Matko wierzących,
nasza Pani z Lourdes, módl się za nami.

Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Modlitwa do Matki Bożej z Lourdes - liturgia.wiara.pl
  • Modlitwy Jana Pawła II do Maryi, Kraków 2008.