Lourdes - modlitwy różne

Modlitwy do Matki Bożej z Lourdes


Modlitwa udręczonego chorobą alkoholową

Cudowna Matko Niepokalana z Lourdes, dziś przybyłem do Ciebie w to szczególne święto, by prosić Cię o wsparcie. Od wielu lat nie potrafię poradzić sobie z nałogiem pijaństwa. Wesprzyj mnie swoją mocą, uproś u Twego Syna łaskę, abym mógł wyjść z ciemności uzależnienia. Pomóż mi zrozumieć, że muszę podjąć leczenie i terapię, inaczej zniszczę siebie i całą moją rodzinę. Daj mi też siłę do duchowej przemiany, bym nie zaniedbał się też w sferze religijnej. Chcę powstać tu dziś wyleczony i pełen mocy. Pragnę dawać świadectwo, że zostałem uzdrowiony na ciele i duszy.

Już teraz dziękuję Ci, Maryjo, za wszelkie dary i pomoc, bo wierzę, że pokonam zło i znów będę mógł żyć w wolności dziecka Bożego. Amen.


Modlitwa młodej dziewczyny

Maryjo, która objawiłaś się w Lourdes młodej dziewczynie, Bernadetcie, spraw, abym za jej wzorem mogła postępować na drodze swego doskonalenia moralnego i duchowego. Pozwól mi dobrze przygotować się do roli żony, matki, a potem teściowej. Pomóż, abym zdobyła wykształcenie, znalazła dobrego kandydata na męża, abyśmy w przyszłości mogli stworzyć razem wspaniały związek małżeński, a następnie rodzinę.

Już teraz proszę Cię, Matko, za moje przyszłe dzieci, aby mogły wzrastać w zdrowiu na mądrych, dobrych ludzi, nie straciły wiary i nie zeszły z dróg Bożych. Uchroń mnie przed wszelkimi chorobami ciała i duszy. Nie dozwól, abym weszła na ścieżkę zła czy zagubiła się w tym trudnym świecie. Amen.


O powrót do zdrowia

Maryjo, weź w opiekę moją rodzinę. Przyjdź nam z pomocą w obecnej, trudnej sytuacji, gdy doświadczają nas różne choroby ciała i duszy, z którymi trudno sobie poradzić. Uproś nam u swego Syna, byśmy powrócili do zdrowia, ciesząc się wolnością dzieci Bożych. Daj siłę, abyśmy przezwyciężyli słabość i niemoc oraz to wszystko, co odciąga nas od Boga. Wlej w nas ducha miłości, który wszystko przezwycięża. Amen.


O zdrowie i święte życie

O Przenajświętsza Matko,
tak wielkimi łaskami słynąca w Lourdes,
przez dobroć, jakiej dajesz tyle dowodów w tym błogosławionym miejscu,
racz mi wyjednać przemożnym wstawiennictwem Twoim
wszystkie cnoty, mogące mnie uświęcić.

Wyproś mi dar zdrowia i spraw, abym go użył
na chwałę Boga, dla dobra bliźnich i zbawienia własnej duszy.

Błogosław wszystkim chwalebnym zamiarom moim!

O najdobrotliwsza i najmiłosierniejsza Maryjo Panno,
broń od nieszczęścia i pociesz
wedle litości najświętszego Serca Twego.

Amen.


Prośba o wstawiennictwo

Maryjo z Lourdes, wstawiaj się u Boga za:
tymi, dla których nie ma już szans na wyzdrowienie,
tymi, którzy cierpią z powodu jakiejś poważnej choroby, tymi, których ogrania niemoc psychiczna,
tymi, którzy pogrążeni są w smutku i rozpaczy, tym i, którym odebrano nadzieję,
tymi, którzy zostali bez dachu nad głową, tymi, którzy żyją w nędzy i opuszczeniu,
tymi, którzy stali się chromymi,
tymi, którzy są niewidomi na ciele i na duchu,
tymi, którzy nie potrafi ą uwierzyć, że Jezus Chrystus ich kocha,
tymi, którzy już w nic nie wierzą,
tymi, którzy odrzucają prawdę o Krzyżu Chrystusa i Jego Zmartwychwstaniu,
tymi, którzy złorzeczą Bogu,
tymi, którzy nie mieli okazji pojednać się z Bogiem przed śmiercią.

Matko, spojrzyj na nas wszystkich jeszcze raz z miłością, daj nam siłę do pokonywania wszelkich trudności. Pomóż przezwyciężyć strach przed samotnością, chorobą i opuszczeniem. Otrzyj łzy bólu i cierpienia. Odnów w nas moc ducha i pokoju. Amen.


Za chorych

Matko Boża z Lourdes, Uzdrowienie chorych, przychodzę do Ciebie, aby prosić Cię o potrzebne łaski dla wszystkich chorych i cierpiących, a szczególnie dla... (wymień). Ty wiesz, jak bardzo ten człowiek cierpi, Ty wiesz, jak mu ulżyć w bólu. Pani moja, Twoje wstawiennictwo może naprawdę dokonać cudu, dlatego proszę Cię o potrzebne łaski dla chorego, aby z pokorą przyjął to, co Pan na niego zsyła. Daj mu nadzieję, że jego cierpienie ma sens, uproś wiarę w jego celowość, a także spokój ducha. Proszę, Matko Boża, zanieś moją modlitwę przed Boży tron. Amen.


Za rodziny

Maryjo, Ty, która jesteś Matką Kościoła, Matką ludzkości, Ty byłaś najpierw Matką Jezusa. Jezus, Józef i Ty stworzyliście Świętą Rodzinę. Tutaj, w młynie Boty, rodzina Soubirous przeżyła wiele szczęśliwych lat, dzieląc ze sobą radości i smutki, Tobie w modlitwie powierzając swe troski, pamiętając o gościnności i ofiarności wobec innych. Ty patrzyłaś na każdego z czułością, Ty przygotowywałaś małą Bernadettę, by pewnego dnia stała się Twoją pośredniczką i wypełniła swoją misję. Czuwaj nad naszymi rodzinami, które Tobie powierzamy. Niech będą miejscem wzajemnej miłości, poszanowania, przebaczenia i gościnności. Niech ich członkowie wzrastają w łasce Bożej, żyjąc Ewangelią i służąc innym w wielkiej wspólnocie Kościoła, którego Ty jesteś Matką. Amen.


Za świat i ludzkie sprawy (Jana Pawła II)

Jan Paweł II, św. (Do NMP z Lourdes, Ave Maria) →

Niepokalana Dziewico z Lourdes,
gromadzimy się dzisiaj u Twoich stóp, aby oddać Ci cześć.
Przyjmij nasz hołd uwielbienia,
który Ci składamy jako Matce Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Pragniemy Cię sławić tak, jak sławił Cię archanioł Gabriel
i jak sławi Cię Kościół przez wieki.

Pełni ufności przychodzimy do Ciebie również po to,
aby w Twoje niepokalane ręce złożyć nasze błagania,
wierząc w Twoje przemożne orędownictwo u Boga.

Przynosimy Ci nasz codzienny trud,
nasze radości i nasze nędze.
Wstawiaj się za nami do Boga,
bo potrzebujemy Jego światła,
potrzebna nam moc i miłosierdzie,
ponieważ jesteśmy słabi i upadamy,
potrzebna nam Jego łaska,
abyśmy mogli żyć według Jego przykazań.

Amen.


Zobacz również


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Litania Do Najświętszej Maryi Panny Z Lourdes - tmoch.net
  • Módlmy się... Do Matki Bożej z Lourdes, Lublin 2020.