Dziewięcioletnia Nowenna (za odkupioną ludzkość przez Syna Maryi)

Nowenna ku czci Niepokalanej (2021-2030)
przygotowująca do Jubileuszu 200. rocznicy objawienia Cudownego Medalika

Zbliża się 200. rocznica objawień na Rue du Bac w Paryżu, kiedy to Najśw. Panna pouczyła nas, iż jest niepokalanie poczęta i objawiła Cudowny Medalik. Pragniemy przygotować się do tego Jubileuszu najlepiej, jak potrafimy, aby uczcić naszą niebieską Matkę. Dlatego został przygotowany wspólnie z trzema Prowincjami Sióstr Miłosierdzia oraz ze Stowarzyszeniem Cudownego Medalika projekt "Nowenna ku czci Niepokalanej objawiającej Cudowny Medalik (2021-2030)".

Z racji "Nowenny" zwracamy się jako Rodzina św. Wincentego a Paulo do wszystkich wiernych z apelem o wypełnienie woli Maryi wyrażonej podczas Jej zjawienia się w kaplicy przy Rue du Bac (Paryż) w 1830 r.

Pragniemy włączyć się we wstawienniczą modlitwę Maryi za odkupioną przez Jej Syna ludzkość - w pierwszej kolejności za tymi, którzy oddalili się od Boga, aby do Niego powrócili. Włączając się w modlitwę Niepokalanie Poczętej, pragniemy w powyższej intencji odmawiać codziennie modlitwę różańcową.


Modlitwy na czas Nowenny


Modlitwa wprowadzająca do Różańca

Niepokalana Matko naszego Zbawiciela i nasza!

Kontemplujemy Twoją postać, jaką 27 listopada 1830 r. ujrzała św. Katarzyna Labouré. Jesteś ubrana na biało - symbol Twojej niewinności - w dłoniach zaś trzymasz w serdecznym, matczynym uścisku złotą kulę ziemską, z małym krzyżem na jej szczycie, symbolizującą odkupioną ludzkość. Jest to ludzkość, która pogrążyła się w grzechu, ale krwią Odkupiciela została z niego oczyszczona, jak przetapia się złoto w tyglu - stąd złoty kolor globu.

Z drogocennych pierścieni na Twoich palcach wychodzą promienie światła, symbolizujące Boże łaski, wysłużone przez Twego Syna, i opromieniają kulę ziemską w dłoniach. Są to łaski, które wypraszasz u Niego za swoimi nowymi dziećmi, których stałaś się najczulszą Matką z Jego polecenia wyrażonego z krzyża (por. J 19,26-27). Jak poświęciłaś się cała jako Matka swemu Synowi, tak teraz poświęcasz się cała swoim nowym dzieciom.

Promienie światła, wychodzące z drogocennych pierścieni na Twoich palcach, Maryjo,

mają różną intensywność, co sama wyjaśniłaś, iż ludzie mniej proszą o niektóre łaski. Tak oto

zachęcasz, abyśmy prosili, a Ty wyprosisz u Syna wszystko.

Maryjo! W odpowiedzi na Twoje życzenie, pragniemy uczcić Cię jako wstawiającą się u Syna za ludzkością i włączyć się w Twoją wstawienniczą modlitwę za światem. Wiele z Twych dzieci trwa wiernie przy Bogu; inne kroczą krętymi drogami - z dala od Boga. Jako matka wstawiasz się nieustannie u Syna za jednymi i drugimi, i wypraszasz potrzebne łaski. Pragniemy wspomóc Cię, Maryjo, w Twoim matczynym zatroskaniu. Z prośbą o to zwróciłaś się do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, a poprzez nie do całej Rodziny św. Wincentego. Z radością odpowiadamy na Twoje życzenie odmawianą regularnie i we wspólnocie modlitwą różańcową: za tych, którzy błądzą, aby się opamiętali; za tych, którzy trwają wiernie przy Bogu, aby wytrwali w łasce. Zgodnie z Twoim życzeniem, do naszej modlitwy dorzucamy drobne wyrzeczenie, które teraz w chwili ciszy każdy z nas Ci ofiaruje.


Nowenna do Niepokalanej od Cudownego Medalika

Kapłan odczytuje polecone intencje oraz wymienia otrzymane łaski. Kapłan z ludem odmawia tajemnicę różańcową oraz trzy razy: "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy".

K. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, któryś chciał, aby Przenajświętsza Dziewica Maryja, a Twoja Matka, niepokalana w swoim poczęciu, uwielbiona została niezliczonymi cudami, spraw, abyśmy wzywając bez ustanku Jej opieki, mogli dojść do radości wiekuistych, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

W. Pomnij, o najdobrotliwsza Panno Maryjo, że od wieków nie słyszano,
aby kto uciekając się do Ciebie
Twojej pomocy wzywając
Ciebie o przyczynę prosząc
miał być od Ciebie opuszczony.
Tą nadzieją ożywieni
uciekamy się do Ciebie,
o Maryjo bez grzechu poczęta,
pełni najwyższej ufności
w Twoje potężne i skuteczne orędownictwo,
które okazujesz przez Cudowny Medalik
i pokornie błagamy,
my ukochane dzieci Twoje,
uproś nam u Boga łaski i dobrodziejstwa,
o które prosimy w tej nowennie
o ile to jest zbawienne dla nas
i dla tych, za których się modlimy.

(W chwili ciszy każdy poleca Najśw. Maryi Pannie swoje intencje)

W. O Pani od Cudownego Medalika,
Tyś raczyła ukazać się św. Katarzynie Labouré
jako pośredniczka między Bogiem a ludźmi
błagam Cię, racz mnie wysłuchać.
W Twe ręce macierzyńskie
składam wszystkie moje intencje
moje potrzeby duchowe i doczesne.
Przedstaw je Synowi Twojemu wraz z prośbą,
którą Ci szczególnie polecam (polecenie prośby w krótkiej chwili ciszy). Spraw, aby Jezus mnie wysłuchał,
jeśli to zgadza się z wolą Bożą - i jest ku pożytkowi mej duszy.
Po wzniesieniu swych błagalnych rąk do Boga
racz, o Panno można,
spuścić je na mnie
i otoczyć mnie promieniami swych łask,
aby ich jasnością i ciepłem pobudzone
serce moje zerwało więzy ziemskich przywiązań,
oczyściło się i naśladowało Cię z radością
aż do chwili spotkania się z Tobą w niebie. Amen.


Litania do Niepokalanej

Litania do Niepokalanej objawiającej Cudowny Medalik Litania do Matki Bożej od Cudownego Medalika


Akt zawierzenia Najświętszej Maryi Pannie

Matko Boga, Niepokalana Maryjo!

W oczekiwaniu Jubileuszu 200. rocznicy Twojego nawiedzenia Rodziny św. Wincentego a Paulo, my, jego synowie i córki [oraz wierni zgromadzeni z nami], zawierzamy Tobie samych siebie, wszystko czym jesteśmy i co posiadamy, nasze radości i cierpienia, modlitwy i podejmowane prace. Ochoczym sercem oddajemy się pod Twoją macierzyńską opiekę. Jak roztoczyłaś ją nad swym Synem, Jezusem, podczas Jego ziemskiego życia, tak roztaczaj ją również nad nami, swoimi nowymi dziećmi. Takimi staliśmy się z woli Twego umierającego Syna, który z krzyża powierzył Ci odkupiony przez siebie rodzaj ludzki w słowach wypowiedzianych o apostole Janie: „Niewiasto, oto syn Twój” (J 19, 26). Od tamtego momentu stałaś się nam matką i jesteś nią stale. Nosisz zaszczytny tytuł Matki odkupionych.

Pozostawiamy Ci, Maryjo, całkowitą swobodę w dysponowaniu nami dla zbawienia naszego oraz naszych braci i sióstr. Pragniemy czynić wszystko z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Uznając naszą małość i niemoc, liczymy na Twoją macierzyńską pomoc. W trudnych czasach pragniemy trwać w wierze i wspomagać Cię w Twojej wstawienniczej modlitwie za ludzkością. Taką ukazałaś się św. Katarzynie Labouré w wizji ze złotym globem w dłoniach i taką pragniemy Cię czcić i wspomagać w Twojej misji względem świata.

Na drogę ku Jubileuszowi 2030 roku prosimy, Maryjo, wyproś nam łaski, których potrzebujemy, aby wywiązać się z zadania, jakie powierzyłaś Rodzinie św. Wincentego. A jest nim ogłosić światu przesłanie zawarte na Cudownym Medaliku, czyli Twoją czystość, która przeraża moce piekielne, Twoją matczyną opiekę, która daje nam poczucie bezpieczeństwa, Twoje zjednoczenie z Synem, które jest naszym wywyższeniem i chlubą. Pragniemy mieć w życiu ten jeden cel: żyć i pracować dla Tego, który pierwszy nas umiłował i samego siebie wydał za nas. Podaj nam, Matko, pomocną dłoń! Przeprowadź bezpiecznie przez ciemną dolinę doczesności i pomóż wejść wraz z innymi do szczęśliwej wieczności.

My, synowie i córki św. Wincentego a Paulo [oraz wierni zgromadzeni z nami], zawierzamy się dzisiaj Tobie, Najświętsza Panno, i wołamy: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy” (wszyscy powtarzają). Amen.


Modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała

Pragniemy najpierw uwielbić Cię, Panie, za wszystko, co stało się naszym udziałem w tym życiu: czy sprawia nam to radość czy smutek. Zdajemy się na Ciebie i mówimy: bądź uwielbiony! Żywimy ufność, że Ty wiesz lepiej i że kierujesz w najlepszy z możliwych sposobów naszym życiem. To, co mamy i z czym się zmagamy, uznajemy za piękny dział, jaki przypadł nam na tej ziemi. Z wdzięcznością składamy to wszystko w Twe ręce i zdajemy się na Ciebie.

Ty widzisz jednak nasze cierpienie i łzy, nasze zmagania się i zwątpienia. Choć Ci ufamy i to ufamy bezgranicznie, to jednak cierpimy. Wejrzyj na tę cząstkę naszego człowieczeństwa, która cierpi i spraw, abyśmy pełnią naszego jestestwa mogli radować się i chwalić Ciebie. Dlatego ośmielamy się prosić Twoją wszechmocną Miłość o uzdrowienie: miłość pragnie tego, co najlepsze dla drugiej osoby, wszechmoc zaś czyni to możliwym. Sam wiesz Panie, ile już czasu zmagamy się z przeciwnościami. Ulituj się nad nami i przywróć do zdrowia duszę i ciało za pośrednictwem znaku, jakim jest Cudowny Medalik.

Cokolwiek rozporządzisz, Panie, dziękujemy za to już teraz. Z Twej ręki nic złego nie może pochodzić. Jeżeli taka jest Twoja wola, poniesiemy dalej nasze cierpienie, choć stale liczymy na to, że Twoja wspaniałomyślność okaże się większa, niż nasza ufność, w cierpieniu złożona w Tobie. Spraw, Panie, aby Twoje stworzenie wielbiło Cię takim, jakim zamierzyłeś je stworzyć, a Ty sam będziesz miał z tego chwałę.

Prosimy o to w imię Trójcy Przenajświętszej i przez tajemnicę Twego Wcielenia, w której stałeś się nam bliski w radościach i cierpieniu oraz za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny, uzdrowicielki chorych, która oręduje za nami; uzdrów nas, Panie, uzdrów naszych bliskich oraz naszych braci i siostry, za którymi Cię dziś prosimy. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Nowenna ku czci Niepokalanej (2021-2030) przygotowująca do Jubileuszu 200. rocznicy objawienia Cudownego Medalika - cudowny-medalik.pl