Niepokalanemu Sercu Maryi (zawierzenia osobiste)

Osobiste akty zawierzenia

Niepokalanemu Sercu Najśw. Maryi Panny


Cała jesteś czułością Boga

Akt poświęcenia się Sercu Maryi w jedności z Sercem Jezusa

Maryjo, która cała jesteś czułością Boga dla mnie, * Matko Jezusa, Matko Kościoła i moja Matko, Królowo Polski i świata, * Ja, N.N., * uznając swoją słabość i grzeszność, * odnawiam i potwierdzam przymierze Chrztu świętego. * Wyrzekam się na zawsze grzechu, szatana i wszystkich jego dzieł.

W Twojej obecności, Maryjo, * wyznaję dziś wiarę w Jezusa Chrystusa * - mojego jedynego Pana i Zbawiciela. * Uznając testament z Krzyża: "Oto Matka twoja", * przyjmuję dziś Ciebie Maryjo za moją Matkę i Królową.

Maryjo - w zjednoczeniu z Sercem Jezusa i mocą Jego Miłości - * poświęcam się całkowicie Twojemu Niepokalanemu Sercu: * oddaję Ci całkowicie ciało i duszę swoją, * moje serce i moją wolę, * moją pamięć i mój rozum, * wszystkie myśli i pragnienia, * całe moje życie i moją działalność, * całą moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, * mój czas i moje decyzje * oraz wszystkie moje dobra wewnętrzne i zewnętrzne, * nawet wartość dobrych moich uczynków, * pozostawiając Ci całkowite i zupełne bez wyjątku prawo * rozporządzania mną i wszystkim, co do mnie należy, * dla wypełnienia woli Ojca, * dla spełnienia pragnień Jezusa, * dla radości i chwały Ducha Świętego * oraz z miłości ku Tobie * i dla ratowania dusz braci i sióstr naszych. Amen.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. * Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. * Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna * i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, * by moje serce, moja rodzina, parafia, Ojczyzna i cały świat, * stały się rzeczywistym Królestwem Twojego Syna i Twoim. * Maryjo, moja Matko i Królowo, * chcę, abyś mogła żyć, działać i kochać we mnie i przeze mnie. Amen.


Cały jestem Twój

Akt zawierzenia Sercu Maryi Królowej Polski

Niepokalana Matko Jezusa i Matko moja, * Maryjo, Królowo Polski!

Biorąc za wzór św. Jana Pawła II, * mówię dziś: "cały jestem Twój".

Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego siebie, * wszystko, czym jestem; * mój umysł, serce, wolę, * ciało, zmysły, emocje, * pamięć, zranienia, słabości, * moją przeszłość od chwili poczęcia, * teraźniejszość i przyszłość * wraz ze śmiercią cielesną; * każdy mój krok, czyn, słowo i myśl.

Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam także * moją rodzinę i wszystko co posiadam.

Tobie oddaję wszystkie moje prace, modlitwy i cierpienia.

Ty, najlepsza Matko, * chroń mnie i moich bliskich od złego. * Upraszaj nam łaski * potrzebne do przemiany i uzdrowienia. * Prowadź po drogach życia * i posługuj się nami do budowania * Królestwa Twojego Syna Jezusa Chrystusa - * jedynego Zbawiciela świata, * od którego pochodzi * wszelkie dobro, prawda i życie.

Amen.

Imprimatur: Bp. Jan Wątroba, Częstochowa, 2 X 2008 r., L.dz. 807.


W Twoim Niepokalanym Sercu

1. Akt osobistego poświęcenia się Sercu Maryi

Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi — św. Ludwik Maria Grignion de Montfort.

O Maryjo, w Twoim Niepokalanym Sercu każde stworzenie ma swoje miejsce, a niebo i ziemia podziwiają Twoje cnoty i napełniają się ich wonią. Także ja, z podziwem i czcią wchodzę dzisiaj i to już na zawsze, do rajskiego ogrodu Twojego Niepokalanego Serca, gdyż sama mnie do tego zachęcasz w tych najbardziej niebezpiecznych dla świata chwilach.

Jestem cały twój - i dzisiaj, i do końca moich dni, i przez całą wieczność. Możesz obchodzić się ze mną jak ze wszystkimi kwiatami Twego ogrodu: zabrać mnie stąd, choćby i dziś, i przesadzić w inne miejsce; podlewać wodą pociech lub dotknąć suszą oschłości i trudu, otoczyć pięknymi kwiatami ludzi bliskich i przyjaznych lub cierniami niechętnych i wrogich. Możesz dać mi obfitość pokarmu lub jałową glebę głodu, braków i niepowodzeń, a nawet odciąć mnie od korzeni życia i zdrowia, bo wiem, że w Twoich rękach będzie mi najlepiej. Chcę we wszystkim podobać się tylko Tobie, o Różo mistyczna, Różo męki i chwały, najpiękniejszy Kwiecie nieba i ziemi.

Czyń ze mną, co tylko chcesz. Od tej chwili uznaję, że wszystko, co mnie spotka, będzie z Twojej ręki, o Maryjo. Będę Ci za wszystko dziękował, nawet gdyby nieraz bolało i choćbym nie rozumiał, dlaczego mnie to spotyka. Nawet po śmierci chcę na wieki być w raju Twego Niepokalanego Serca i tylko w Nim wielbić Boga, a nie winny sposób. Weź mnie takim, jakim jestem dzisiaj, i uczyń mnie takim, jakim pragniesz, abym był, ku chwale Boga, teraz i przez całą wieczność. Amen.


Serce najdroższe mojej Matki przeczystej

2. Akt osobistego poświęcenia się Sercu Maryi

O Serce najdroższe mojej Matki przeczystej, * Twoją ofiarą być pragnę, * bo Twoim będąc Jezusowy jestem. * O najmilsze i najsłodsze Serce Maryi, * Tobie się całkiem poświęcam, * Twoją wyłączną własnością chcę być na wieki.

O przyjmij mnie, Serce Matki mojej, * które nigdy nikim nie gardzisz. * Tobie oddaję moje ciało, serce i duszę. * Tobie poświęcam wszystkie uczynki, myśli, słowa, chęci i zamiary. * W Tobie zatapiam radości i pociechy moje. * Na Ciebie składam ciężary, smutki i utrapienia, * którymi Pan Jezus nawiedzić mnie raczy. * Tobie oddaję nawet grzechy i upadki moje. * Niech z Tobą tak ściśle złączony będę, abym mógł mówić: * "Żyję ja, już nie ja, żyje we mnie Serce Maryi".

Ty we mnie czuj, kochaj i wypełniaj wszystko. * Ty mną rządź, * Ty kieruj tymi, których nade mną postanowiłaś. * A ja Tobie przysięgam, o Serce najsłodsze, * przysięgam i ślubuję wierność do śmierci.

Pilnuj mnie i wspieraj, * abym ślubu dotrzymał, * abym Twoim na tej ziemi będąc, * Twoim był na wieki. Amen.


Przeczyste Serce Maryi

3. Akt osobistego poświęcenia się Sercu Maryi

Przeczyste Serce Maryi, miłości najgodniejsze, * poświęcam się dziś Tobie na nowo i bez zastrzeżeń. * Poświęcam Ci moje ciało i duszę, * wszystko, co mam i czym jestem, * wszystko, co robię i co robić będę, * wszystkie pociechy, radości, cierpienia, * wszystkie zasługi i cnoty, * lecz przede wszystkim poświęcam Ci * moje biedne serce i składam je w Sercu Twoim. * Pozwól mi przebywać w Sercu Twoim * i zachowaj serce moje czyste i nieskalane grzechem, * rozporządzaj nim według swojej świętej woli. * Chcę Cię ukochać ze wszystkich sił moich, * chcę naśladować Twoje Serce, * w Nim pokładać swoją ufność, * zawsze być z Nim zjednoczony, * odtwarzać z całą doskonałością wszystkie uczucia Twego Serca, * a pod Twoją opieką stać się świętym, * stać się "drugim Chrystusem".

Szczególnie pragnę Ci pomagać w posłannictwie Twego Serca. * Chcę być Twoim apostołem w walce ze złem. * Chcę walczyć i wydzierać dusze z przepaści grzechu, * walczyć na chwałę Twojego Serca, * aby je znano, kochano i służono Mu, * w tym przekonaniu, że objawienie Twego Serca Przeczystego duszom * jest najlepszym sposobem objawienia im Boskiego Serca Twego Syna. * Będę walczył pod Twymi rozkazami * i jestem pewien, że uzyskasz dla mnie biednego zwycięstwo.

Przyjmij, o Serce Przeczyste, ofiarę, * którą Ci składam z całego siebie * i wyjednaj mi łaskę pozostania wiernym aż do śmierci, * bym wysławiać mógł przez całą wieczność miłosierdzie Twego Serca. Amen.


Dziewicza Matko Boga i nasza

4. Akt osobistego poświęcenia się Sercu Maryi

Maryjo, Dziewicza Matko Boga i nasza, oddajemy się Twemu Niepokalanemu Sercu w akcie całkowitego zawierzenia Panu Bogu. Prowadź nas do Chrystusa, Twego Syna i Syna Bożego, a przez Niego i z Nim ku Ojcu Przedwiecznemu. Dążyć będziemy w świetle wiary, nadziei i miłości, aby świat uwierzył, że Chrystus jest wysłannikiem Ojca, by nam przekazać Jego Słowo, a posłani przez Niego będziemy nieść aż po krańce ziemi poznanie i miłość ku Niemu.

Niech pod macierzyńską opieką Twego Niepokalanego Serca staniemy się z Chrystusem jednym ludem zdobytym Jego śmiercią i świadkami Jego Zmartwychwstania. Niech On nas prowadzi ku Ojcu na chwałę Przenajświętszej Trójcy, którą wysławiamy, wychwalamy i wielbimy. Amen


Najczystsze Serce Maryi przepełnione dobrocią

5. Akt osobistego poświęcenia się Sercu Maryi

Tekst aktu został podyktowany przez Matkę Najśw. Jelenie Vasilij 28 XI 1983 r. w Medjugorie.

O najczystsze Serce Maryi, przepełnione dobrocią, okaż nam swoją miłość. Płomień Twojego Serca, o Maryjo, niech zstąpi na wszystkich ludzi. Wpajaj naszym sercom swoją miłość tak, byśmy tęsknili za Tobą. Kochamy Ciebie nieskończenie, o Maryjo łagodnego i pokornego Serca, wspomóż nas, gdy zgrzeszymy. Ty wiesz, że grzeszą wszyscy. Spraw, byśmy przez Twe najczystsze matczyne Serce zostali uzdrowieni z wszystkiego, co czyni naszą duszę chorą. Spraw, byśmy mogli zawsze oglądać dobroć Twojego matczynego Serca i byśmy przez płomień Twojego Serca nawrócili się. Amen.


Korzę się przede Tobą

6. Akt osobistego poświęcenia się Sercu Maryi

(Nowenna Serce Maryi - część błagalna)

Święta Rodzicielko Boża, korzę się przede Tobą, błogosławię Twe imię, miłuję Cię i ufam Tobie, bo jesteś z woli Jezusa moją najmilszą Matką. Z Ciebie narodziło się zbawienie nasze, Jezus Chrystus, który umierając oddał nas Tobie, byś nas kochała macierzyńską miłością Swojego Serca przeczystego. Z ufnością przeto Twojemu Sercu oddaję siebie i poświęcam na zawsze. Ty zaś, dobra Matko, wejrzyj na mnie łaskawie i zalicz mnie do grona sług swoich. Jako Matka miłosierdzia pojednaj mnie z Synem Swoim i wyproś mi u Niego odpuszczenie wszystkich grzechów. Utwierdzaj we mnie żywą wiarę, obudzaj niezachwianą nadzieją i zapalaj mnie gorącą miłością, by we mnie zawsze żył przez łaskę Jezus, Syn Twój, a nasz Zbawiciel. Niech doznając na ziemi błogosławionej opieki i dobroci Twojego Serca, ujrzę Jezusa w niebie, aby Go razem z Tobą miłować i wychwalać po wszystkie wieki. Amen.


Tobie powierzamy całe nasze życie

7. Akt osobistego poświęcenia się Sercu Maryi

Wersja 1

Najświętsza Maryjo Panno, Twojemu Niepokalanemu Sercu powierzamy całe nasze życie. Tobie, Najdroższa Matko, oddajemy samych siebie i nasze rodziny. Spraw, abyśmy pod płaszczem Twej opieki wzrastali w wierze, nadziei i miłości. Dopomóż nam przezwyciężać zło i każdy grzech. Pragniemy wiernie wypełniać Twoje wezwanie oraz pomagać Twojemu Niepokalanemu Sercu w ratowaniu świata i każdego człowieka. Prowadź nas, Matko, do Jezusa Chrystusa, naszego Pan i Króla, abyśmy ukochali Go ponad wszystko. Amen.

Wersja 2

Matko Zbawiciela, na nowo poświęcam się Twojemu Niepokalanemu Sercu. Poświęcam Ci moją wolę, rozum i uczucia, wszystkie myśli, słowa i uczynki, moje ciało i duszę. Całe życie moje składam w Twoje Serce. Rozporządzaj mną według Swojej świętej woli. Bądź Mistrzynią mego życia i gwiazdą przewodnią na drodze do zbawienia.

Niech w promieniach Twego Niepokalanego Serca kwitnie we mnie wiara, nadzieja i miłość, albowiem chcę odtąd być Twoim prawdziwym apostołem. Chcę dla Ciebie walczyć ze złem i wydzierać dusze z przepaści grzechu. Chcę walczyć na chwałę Twojego Serca, aby Je znano, kochano i służono Mu.

Moją modlitwę, Komunię świętą, moje prace, trudy i cierpienia składam przed tron Twego Syna jako zadośćuczynienie za wszystkie grzechy i zniewagi, które ranią Twoje Serce Niepokalane.

Przyjmij, o dobra Matko, tę moją ofiarę z siebie samego i wyjednaj mi łaskę pozostania wiernym aż do śmierci, bym mógł przez całą wieczność wysławiać miłosierdzie Serca Twego.

O Maryjo, króluj zawsze w sercu moim i prowadź mnie do Twego Syna. Amen.


Serce Niepokalane w zjednoczeniu z Sercem Jezusa

8. Akt osobistego poświęcenia się Sercu Maryi

O Serce Niepokalane! W zjednoczeniu z Sercem Jezusa, Twojego Najmilszego Syna, poświęcam i oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, wołając: O Serce Maryi, cały należę do Ciebie i wszystko, co posiadam, jest Twoje. Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcam życie moje i całą działalność moją, zmysły i władze, dobra duchowe i doczesne, przyrodzone i nadprzyrodzone, zewnętrzne i wewnętrzne, przemijające i trwałe, moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość - bez zastrzeżeń - mój czas, życie, wieczność, niebo, serce moje, ciało, duszę, osobę i w ogóle całą moją istotę - wszystko! O Serce gorejące Bożą miłością, zdaję się zupełnie na Ciebie i powierzam się Tobie. Bądź moim światłem i siłą, moim oparciem i pomocą, odpoczynkiem i schronieniem, radością i życiem, moim orędownikiem i moim wszystkim wraz z Najświętszym Sercu Jezusa, moim Królem i Oblubieńcem. Amen.


Roztocz nade mną swoje władanie

9. Akt osobistego poświęcenia się Sercu Maryi

O Niepokalane Serce mojej najczystszej Matki, roztocz nade mną swoje władanie, królowanie i rozporządzaj mną i tą całą moją osobą według zamiarów i upodobań Bożych.

O Serce gorejące Bożą miłością, zdaję się na Ciebie, powierzam się Tobie. Bądź moim światłem i mocą, moim oparciem i pomocą, odpoczynkiem i schronieniem, radością i życiem, moim orędownikiem i moim wszystkim, wraz z Najświętszym Sercem Jezusa, moim Królem i Oblubieńcem.

Pragnę, by odtąd każda chwila mojego życia była jednym, czystym aktem miłości do Jezusa, pełnionym w zjednoczeniu z Twoim, Maryjo, Niepokalanym Sercem. Chcę żyć, pracować, modlić się i cierpieć, walczyć i umierać dla przyspieszenia nadejścia królestwa Serca Jezusowego przez królowanie Twojego Macierzyńskiego Serca.

O Serce Panny wiernej i Ucieczki grzeszników, uczyń mnie wiernym uczniem i naśladowcą Jezusa, wzbudź we mnie wstręt do grzechu i mentalności tego świata, obdarz mnie duchem dziecięctwa Bożego, stwórz we mnie serce czyste, odważne i mężne. Pomnażaj we mnie życie Boże zjednoczone z Trójcą Przenajświętszą, bym za Twoim orędownictwem osiągnął już tu, na ziemi, taki stopień świętości, a w wieczności - taki stopień chwały, jakie mi Bóg zgotował od wieków. Amen.


Ty nas zaprosiłaś

10. Akt osobistego poświęcenia się Sercu Maryi

Maryjo, Ty nas zaprosiłaś, abyśmy się oddali Twemu Niepokalanemu sercu. * Jesteśmy świadomi, że Twoim jedynym pragnieniem jest zbliżenie nas do Boga, * ponieważ Ty nas nieskończenie kochasz * i chcesz, byśmy byli szczęśliwi. * Dzisiaj chcę odpowiedzieć na Twoje wezwanie. * Tak jak Jezus, umierając na krzyżu, podarował nam Ciebie, * tak i ja chcę oddać się Tobie. * Na Twoje ręce odnawiam przyrzeczenia chrzcielne * i oddaję się Twemu Niepokalanemu Sercu, * by móc całkowicie należeć do Trójcy Świętej.

Maryjo, Tobie oddaję moje serce, duszę, ducha i ciało, * moje talenty i dary, * moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Weź mnie w Twe ramiona i pomóż mi kochać Jezusa, * jak Ty Go kochasz. * Z Tobą chcę się uczyć słuchać słowa Ojca * i wypełniać Jego wolę. * Tak jak Ty, Maryjo, * chcę otrzymać i przyjąć do mego serca Ducha Świętego.

Z Tobą, Maryjo, chcę uczyć się kochać wszystkich ludzi, * ponieważ oni należą do Twego Syna, Jezusa. * Oddaję się Tobie, * aby moja modlitwa stała się modlitwą serca, * w której znajdę pokój, radość, miłość * i moc do pojednania się z moimi braćmi i siostrami. * Oddaję Tobie także całą moją rodzinę, * wszystkich moich przyjaciół i wszystkich ludzi, * a szczególnie tych, którzy najbardziej potrzebują w tym momencie pomocy i miłosierdzia Bożego.

Chcę, jak Jezus w Nazarecie, * żyć przez wszystkie dni mego życia przy Twoim boku. * Od tej chwili wszystko we mnie, wraz z Tobą, niech wielbi Pana. * Niech moje serce raduje się w Bogu, moim Zbawicielu. Amen.


Serce Niepokalane nie mam niczego

11. Akt osobistego poświęcenia się Sercu Maryi

O Serce Niepokalane, nie mam niczego, co byłoby godne złożenia Tobie w ofierze, a poczuwam się do okazania wdzięczności za łaski, jakie otrzymuję za Twoim pośrednictwem od Najświętszego Serca Jezusowego! Jakże powinnam wynagradzać Tobie za moją obojętność w Twojej świętej służbie! Pragnę złożyć Ci w ofierze miłość za miłość. Oto jedynym dobrem, jakie posiadam, jest Boskie Serce Jezusa, które Ty mi podarowałaś. Ofiaruję Ci ten skarb mający nieskończoną wartość! Nie jestem w stanie ponad to ofiarować czegokolwiek, a Ty, o Matko, niczego więcej ode mnie nie oczekujesz. Przyjmując ten dar tak miły Tobie, racz przyjąć także moje serce, które Ci ten dar składa, a będzie to prawdziwym moim szczęściem. Amen.


Oddaję Ci dziś samego siebie

Akt zawierzenia Sercu Maryi wynagradzający

Niepokalana Matko, której Serce zawsze było doskonale zjednoczone z Sercem Jezusa, * w obecności Trójcy Przenajświętszej, całego Dworu niebieskiego i mego Anioła Stróża, * oddaję Ci dziś samego siebie * na wierną i ofiarną służbę Twemu Bolesnemu i Niepokalanemu Sercu.

Oświadczam, że najgorętszym moim pragnieniem jest * zasłużyć sobie na miano duszy wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Twojemu, * która, opłakując swoje własne upadki, * pragnie Ci składać zadośćuczynienie * za brak miłości do Ciebie u tylu dzieci Twoich.

O, Niepokalane Serce Maryi, * wyjednaj mi taki święty żar miłości, * by każde uderzenie serca mojego było dla Ciebie * i dla chwały Syna Twojego, a Zbawiciela mojego, Jezusa Chrystusa.

Spraw to, o Matko, by dusza moja, * ożywiona miłością ku Tobie, * weszła na drogę pokuty * i postępowała odtąd stale stromą ścieżką zbawienia.

Bolesne Serce mojej Matki, Pani i Królowej, * dzięki Ci składam, żeś mnie wybrało do swojej służby. * Pragnę ofiarować Ci serce, tak ubogacone miłością, * aby mogło być dla Ciebie wynagrodzeniem * za tych, którzy Cię nie miłują. * Racz je sama wzbogacić skarbami Twego Najświętszego i Niepokalanego Serca. * Z dziecięcą ufnością powierzam się Twej macierzyńskiej opiece * i proszę pokornie: * posługuj się mną, pocieszaj lub doświadczaj * według pragnień i upodobań Boskiej Opatrzności. * Obym mógł przejąć się uczuciami Serca Twojego * i tak się z nimi zjednoczyć, * bym, choć niegodny, * stał się przez Ciebie duszą czystą, świętą, Tobie i Bogu miłą. Amen.


Matko Boga i Matko moja

12. Akt osobistego poświęcenia się Sercu Maryi

Matko Boga i Matko moja, * oddaję się dziś i już na zawsze Twojemu Niepokalanemu Sercu, * w którego ranie ukazałaś mi swoją miłość do mnie.

Poświęcam Ci całe moje życie, * wszystkie moje zdolności, * wszystko, co posiadam, * moje siły i zdrowie, * moich przyjaciół i moją rodzinę, * a także moją niezmierną słabość i nicość, * abyś Ty sama pokierowała moim życiem * zgodnie z Wolą Bożą. * Pragnę ponad wszystko wypełnić wolę Bożą, * i Twoim Niepokalanym Sercu stać się zadośćuczynieniem za grzechy świata.

Przyjmij mnie do grona Twoich niewolników * i pozwól żyć dla Ciebie, * pracować dla Ciebie * i umierać dla Ciebie każdego dnia. * Wypełnij mnie miłością Twojego Niepokalanego Serca * i pozwól mi cieszyć się Twoją opieką * do końca moich dni.

Oddaję Ci się dobrowolnie * i nigdy nie cofnę danego Ci dziś przyrzeczenia. * Pragnę na wieki być więźniem Twojego Niepokalanego Serca. * Ukryj mnie w nim teraz * i nie pozwól już nigdy oddalić się od Ciebie.

Przyrzekam kochać Cię i czcić jako moją Matkę, * a w zamian proszę o łaskę * pozostania na zawsze wiernym Tobie i Twojemu Synowi. Amen.

Zobacz również


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

 • Akt całkowitego oddania się duszy wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi - zanotowane.pl
 • Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi - sekretariatfatimski.pl
 • Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi w jedności z Sercem Jezusa - poznan-jezuici.pl
 • Akt powierzenia się Niepokalanemu Sercu Maryi - spm.org.pl
 • Akty poświęcenia - fatimska.lublin.pl
 • Ks. Tadeusz Masłowski CRL, Modlitwy i pieśni do Matki Bożej, Kraków 2005.
 • Modlitewnik dla Gniazd Modlitwy. Osobiste poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi - kalkow.com.pl
 • Modlitwa św. Gertrudy do Niepokalanego Serca Maryi - wierzymy.blogspot.com
 • Niepokalane Serce Maryi - biblia-swieci.pl
 • Ofiarowanie się Niepokalanemu Sercu Maryi - kosciol.wiara.pl
 • Zawierzyć się Niepokalanemu Sercu Maryi - imiona.net.pl