7 maja - Wszechpośredniczki Łask (3)

Maryja Dziewica jako Niepokalanie Poczęta i wybrana na Matkę Zbawiciela, w sposób wyjątkowy otrzymała przywilej rozporządzania łaskami Jej Syna, dlatego jest pośredniczką łask wszelkich. Tę prawdę ukazują wezwania litanijne.

Litania do Najśw. Maryi Panny
Pośredniczki Łask Wszelkich

(do prywatnego odmawiania)


Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Święta Maryjo, módl się za nami!
Prawdziwa Matko Boża i Matko nasza...
Przedziwna Matko żyjących...
Matko, przez Chrystusa dla Boga ludzi odradzająca...
Matko, dary pobożności i łaski Bożej wypraszająca...
Matko w przebaczeniu i ułaskawieniu pośrednicząca...
Matko w odkupieniu człowieka współpracująca...
Matko, zagubionego świata przyczyno odkupienia...
Matko, przez wieki nas ratująca...
Matko, wszelkie łaski wypraszająca...
Wszechmocy błagająca...
Orędowniczko nasza u swego Syna...
Szafarko Bożego miłosierdzia...
Szafarko skarbów nieba...
Służebnico błogosławieństw Bożych...
Pełny łaski zdroju nieprzebrany...
Hetmanko Kościoła walczącego...
Niezawodna obrono w niebezpieczeństwach...
Zasmuconych troskliwie pocieszająca...
Wszelkie herezje zwyciężająca...
Opiekunko świata całego...
Twierdzo niezdobyta...
Łamiąca strzały gniewu Bożego...
Ucieczko nieszczęśliwych...
Ochrono sierot...
Najpewniejsza poliso wierzących...
Nadziejo zrozpaczonych...
Przed upadkiem niemocnych ochraniająca...
Podporo w grzechy upadających...
Otucho i pociecho konających...
Ostojo pokoju i radości...
Życie, słodyczy i nadziejo nasza...
Bramo rajska...
Mistyczna Drabino Jakubowa...
Kluczu królestwa niebieskiego...
Kanale łask Bożych...
Tronie Bożej łaskawości...
Zdroju żywej wody...
Zdroju w Duchu Świętym zawarty...
Niewyczerpany strumieniu miłosierdzia...
Azylu błądzących...
Porcie tonących...
Jasna Gwiazdo morska...
Światło pogrążonych w mrokach...
Alkowo duchowych zaślubin...
Pośredniczko ludzi u Boga...
Pośredniczko Jedynego Pośrednika...
Pośredniczko pojednania z Synem...
Pośredniczko grzeszników, stanowcza i wytrwała...
Pośredniczko niebieskich zastępów...
Pośredniczko nieustannie za nami się wstawiająca...
Pośredniczko Kościoła Chrystusowego...
Pośredniczko u Boga łaskę znajdująca...
Pośredniczko łaski zbawienia dla świata...
Pośredniczko tajemnic Bożych...
Pośredniczko wszelkich łask...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Módl się za nami, nasza potężna Pośredniczko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Jedyny nasz Pośredniku u Ojca, który ustanowiłeś Twoją Matkę, Maryję, zawsze Dziewicę, naszą Matką i Pośredniczką, spraw łaskawie, aby każdy, kto oczekuje Twego błogosławieństwa, mógł przez Nią je otrzymać. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Tłum. z j. ang. i oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Catholic Prayer: The Litany of The Blessed Virgin Mary Mediatrix of All Grace - catholicculture.org