Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem

Adoracja na 5 Niedzielę Wielkanocną

Panie, Jezu Chryste, wierzymy, że z całym bogactwem Twego Boskiego i Człowieczego Życia jesteś tu obecny pod postaciami Twego Najświętszego Sakramentu. Wielbimy Cię i dziękujemy Ci za to, że Zmartwychwstały jesteś pośród nas. Wyprowadziłeś nas z ciemności i cienia śmierci do przedziwnego Twego światła.

Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem.

Niech będzie uwielbiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On zrodził nas, byśmy stali się nowymi ludźmi. W swoim wielkim miłosierdziu, przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa udzielił nam żywej nadziei na uczestniczenie w nieskończonym dziedzictwie, które zgotowane jest dla nas w niebie. To On zachowuje w nas wiarę, byśmy osiągnęli zbawienie, które ma nam być objawione przy końcu czasów. Dlatego wypełnia nas radość, chociaż chwilowo cierpimy z powodu różnych prób, lecz wiemy, że prawdziwa wiara, mocna i trwała, zawsze jest doświadczana niby w ogniu złoto, by tym bardziej okazała się godna nagrody (1 P 1,3-7). Panie, Jezu Chryste, złóż nasz hołd przed tronem Twego Ojca.

Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem.

Przez grzech Adama smierć przyszła na świat. A ponieważ wszyscy zgrzeszyli, wszyscy zostali poddani śmierci
(wg Rz 5,12). Śmierć jest zapłatą za grzech, ale łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym (1 P 6,23).

Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem.

Lecz Ty, Panie, umiłowałeś nas, gdy byliśmy jeszcze w grzechu. Ty sam, bez grzechu, wziąłeś nasz ciężar na siebie. Dług grzechu, który świadczył przeciw nam zmazałeś własną krwią. Jako Baranek niewinny dałeś swe życie na ofiarę za grzeszników.

Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem.

Jak przepowiedziałeś, iż świątynię niech zburzą, a Ty w trzy dni ją wzniesiesz na nowo - tak uczyniłeś. Powstałeś z grobu. Zniszczyłeś moc śmierci przez własne umieranie. Śmierć została spętana Twoim zwycięstwem.

Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem.

Jako Baranek wielkanocny sam siebie ofiarowałeś Ojcu. Przez Twoją drogocenną krew jesteśmy oczyszczeni z grzechów. Przywołujesz nas do wielkanocnej uczty, byśmy mieli udział w błogosławieństwie Twej ofiary. Dlatego obdarzyłeś nas Najświętszym Sakramentem. By nam przekazywać życie, które dla nas zdobyłeś przez śmierć krzyżową.

Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem.

Panie, Jezu Chryste, Ty powiedziałeś światu: "Kto spożywa moje Ciało i moją Krew pije, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym". Daj nam mocną i niezachwiana wiarę na każdy czas. Niech zawsze będziemy godni, w odzieniu łaski, przychodzić do Twego stołu, by spożywać Twe Ciało i Twoją Krew. Nie ku potępieniu, lecz ku zbawieniu wzbudź nas do życia w dniu ostatecznym. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu...

Pieśni:
Alleluja! Jezus żyje.
Zwycięzca śmierci.
Alleluja! Żyw już jest śmierci Zwyciężyciel.