Serce Jezusa włócznią przebite

Adoracja z Niepokalaną na pierwszy piątek miesiąca.

Wysławiajmy serce naszego Pana. Zostało zranione, byśmy zobaczyli, jaką miłością przeogromną ukochał nas Bóg.

Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami.

Panie, Jezu Chryste, ukochałeś nas aż do śmierci. Ostatnią kroplę Krwi Twojej pragnąłeś wylać jako zadośćuczynienie za nasze grzechy. Za Twoim dopuszczeniem żołnierz włócznią otworzył Tobie bok. W ten sposób wypełniło się Pismo: "Zobaczyli kogo przebodli".

Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami.

Nie tylko ludzie stojący w tamten czas pod krzyżem - my wszyscy wpatrujemy się w Twoje otwarte serce. W każdej Mszy świętej, gdy na ołtarzu dzieje się w sposób bezkrwawy Twoja ofiara krzyżowa, otwierasz nam Swe Najświętsze Serce.

Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami.

Otwierasz Swój bok, Twoje Serce przed Ojcem - by Jemu Twoją cenną Krew ofiarować za nas. Otwierasz Swój bok, Twoje Serce przed nami - byśmy czerpać mogli ze zdroju zbawienia.

Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami.

Uwielbiamy Ciebie, Panie, Jezu Chryste. Błogosławimy Tobie. Przez proroka Ezechiela Bóg ongiś przemówił: "Pokropię was czystą wodą, abyście byli czyści" (Ez 36,25). "Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, nad śnieg wybieleją" (Iz 1,18). W ten sposób pragniesz przygotować swój naród, byś miał w nim upodobanie. Zaprawdę wysoką ceną zostaliśmy odkupieni.

Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami.

Wszechmogący, wieczny Boże, zesłałeś na ten świat Twojego Jednorodzonego Syna, by świat zbawił. Krwią Jego dałeś się przebłagać. Prosimy Cię przeto, niech ta Krew będzie dla nas zdrojem, z którego tryska na nas życie wieczne. Tak prosimy Cię przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu...

Pieśni:
Serce Jezusa ciche i pokorne.
Serce Twe Jezu miłością goreje.

(oprac. Sylwia)