Paweł VI, św. (Okaż się nam Matką)

Okaż się nam Matką

Modlitwa papieża Pawła VI. Poniżej zaznaczono różnice w tłumaczeniu modlitwy.


Spójrz, o Maryjo, na ludzkość całą,
na świat współczesny, w którym plan Boży każe nam żyć i działać...
Twój głos [i przykład] niech go zachęci, żeby zwrócił wzrok ku Życiu,
które jest Światłem ludzi,
i ku Tobie, która jesteś latarnią
zwiastującą Chrystusa,
jedyne i najwyższe Światło świata.

Uproś dla nas radość
płynącą z istnienia jako daru Bożego,
[a także] pragnienie i zdolność rozmowy
w modlitwie ze swym Stwórcą,
którego tajemniczy i błogosławiony obraz
w [całym] stworzeniu tym się odbija.

Uproś dla świata zdolność oceny każdej rzeczy jako daru od Boga,
a stąd [także] zdolność pracowania z dobrocią
i używania darów Bożych z mądrością i przewidywaniem.

Uproś dla [krajów ogarniętych wojną i całego] świata pokój.
Spraw, żeby braćmi byli [sobie] ludzie - tak jeszcze rozdzieleni.
Poprowadź ich ku wspólnocie
bardziej uporządkowanej i [bardziej] zgodnej.

Cierpiącym
- a tylu ich jest, i coraz to nowych, wśród dzisiejszej niedoli [świata] -
uproś pociechę,
a zmarłym wieczny odpoczynek [u Boga].

Monstra te esse matrem!
Daj, byśmy zobaczyli, że Ty nam jesteś Matką.

Taka jest nasza prośba
- o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

Amen.


Oprac. MARYJNI.PL


Za: Ks. Tadeusz Masłowski CRL, Modlitwy i pieśni do Matki Bożej, Kraków 2005.
Modlitwę znajdziesz także na stronach:

  • Okaż się nam Matką - wagrowiec.paulini.pl [2021-09-16]
  • Różaniec z modlitwą o dary miłosierdzia - adoremus.pl [2022-11-20]