Pacierz Maryjny

Maryjny pacierz

Modlitwy odmawiane rano lub wieczorem, albo jako zalecane lub obowiązkowe do odmawiania przez członków maryjnych organizacji.


Modlitwa poranna

Niepokalanie Poczęta Bogarodzico Dziewico

O Niepokalanie Poczęta Bogarodzico Dziewico, Pani najłaskawsza i Matko najmilsza. Oto ja, dziecko Twoje i sługa Twój, pragnę cały do Jezusa i do Ciebie na zawsze należeć. I dlatego ofiaruję Tobie oczy moje, uszy moje, język mój, myśl moją serce moje i całego siebie Tobie ofiaruję. Polecam Ci duszę i ciało moje i wszystkie sprawy moje. Ty mnie prowadź, Ty mnie wspieraj, Ty mnie ochraniaj od wszelkiego zła, a nade wszystko strzeż i broń w czystości mojej. Pobłogosław mi, o Córko Ojca Przedwiecznego i nie dozwól, abym myślą obraził dobrego Boga mojego. Pobłogosław mi, o Matko Syna przedwiecznego i nie dozwól, abym mową obraził dobrego Boga mojego. Pobłogosław mi, Oblubienico Ducha świętego, i nie dozwól, abym uczynkiem lub zaniedbaniem obraził dobrego Boga mojego. Pobłogosław mi, o Matko moja, i spraw, abym Boga w Trójcy jedynego, tak dobrego i miłosiernego, całym sercem kochał i drugich do tej miłości pociągał. Amen.


Modlitwa wieczorna

Cień nocy ziemię okrywa

Kiedy cień nocy ziemię okrywa,
Modlitwa moja ku Tobie się wzbija,
Z gasnącym słońcem dusza Cię przyzywa,
O Matko moja! O święta Maryja!
Gołąbko Niebios, przyczyń się za nami,
swojej opieki otocz nas skrzydłami!


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Matka Boża z Góry Karmel - Matka Boża Szkaplerzna - biblia-swieci.pl
  • Modlitewnik szkaplerzny. Modlitwy - szkaplerz.pl