Oto jest dzień, który zgotował nam Pan

Adoracja na II Niedzielę Wielkanocną

Z radosnym sercem przychodzimy do Ciebie, Panie, Jezu Chryste, by uwielbić Cię w Twym zmartwychwstaniu. Jak uczniowie w wieczór wielkanocny przepełnieni byli radością, tak i my radujemy się z Twojej obecności wśród nas.

Oto jest dzień, który zgotował nam Pan, radujmy się i weselmy.

Składamy Tobie chwałę i dziękczynienie. Gdy towarzyszyłeś uczniom do Emaus, nie rozpoznali Cię, bo oczy ich były zasłonięte. Tu, w Najświętszym Sakramencie, również jesteś zasłonięty postaciaami chleba i wina.

Oto jest dzień, który zgotował nam Pan, radujmy się i weselmy.

Tak, jak uczniowie rozpoznali Cię przy łamaniu chleba, tak my otwartymi oczami naszej wiary poznajemy Cię pod postacią eucharystycznego chleba.

Oto jest dzień, który zgotował nam Pan, radujmy się i weselmy.

Nie widzimy Twoich ran, nie chcemy w Twój bok wkładać palców, ale ze świętym Tomaszem wyznajemy: Pan mój i Bóg mój. Twoimi są słowa: Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Oto jest dzień, który zgotował nam Pan, radujmy się i weselmy.

Zostawiłeś nam w Najświętszym Sakramencie pamiątkę Twego odkupienia, lecz nie jesteś między nami cierpiący, ale jako zwycięzca nad grzechem i śmiercią. Śmierć nie ma już mocy nad Tobą.

Oto jest dzień, który zgotował nam Pan, radujmy się i weselmy.

Uczniom pokazałeś swe rany, jako znak Twego zwycięstwa nad śmiercią i cierpieniem a także jako znak Twojej miłości do nas grzeszników.

Oto jest dzień, który zgotował nam Pan, radujmy się i weselmy.

Panie, Jezu Chryste, zwycięzco śmierci, Chryste zmartwychwstały, oto zgotowałeś nam dzień, w którym serca nasze są pełne radości.

Chwała Ojcu...

Pieśni:
Otrzyjcie już łzy płaczący.
Wesoły nam dzień dziś nastał.
Oto jest dzień, który dał nam Pan.

(oprac. Sylwia)