Ofiarowanie Serca Jezusa za pośrednictwem Matki Bożej

Zadośćuczynienie za grzechy
przez ręce Matki Bożej

Ojcze Przedwieczny, przez Najświętsze ręce Matki Bożej ofiaruję Tobie Najsłodsze Serce Pana Jezusa z całą Jego miłością, ze wszystkimi cierpieniami, ze wszystkimi zasługami:
- na zadośćuczynienie za wszystkie grzechy, które popełniłem dzisiaj i w ciągu całego życia.

Chwała Ojcu...

Ojcze Przedwieczny, przez Najświętsze ręce Matki Bożej ofiaruję Tobie Najsłodsze Serce Pana Jezusa z całą Jego miłością, ze wszystkimi cierpieniami, ze wszystkimi zasługami:
- na poprawienie dobra, które źle wykonałem dzisiaj i w ciągu calego życia.

Chwała Ojcu...

Ojcze Przedwieczny, przez Najświętsze ręce Matki Boskiej ofiaruję Tobie Najsłodsze Serce Pana Jezusa z całą Jego miłością, ze wszystkimi cierpieniami, ze wszystkimi zasługami:
- na wynagrodzenie za zaniedbanie dobra, które powinienem był uczynić, dzisiaj i w ciągu całego życia.

Chwała Ojcu...


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Nabożeństwo do Matki Boskiej z Lourdes. 150. rocznica objawień w Lourdes, Kraków 2008.