Nowenna Pompejańska

Nowenna Pompejańska polega na odmawianiu Różańca świętego przez 54 dni w jednej, konkretnej intencji. W sumie odmawia się 6 nowenn: trzy pierwsze mają charakter błagalny, a następne trzy charakter dziękczynny. Obie trwają 27 dni.


Sposób odmawiania

Modlitwy początkowe

Wierzę w Boga..., Ojcze nasz..., 3 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Przed rozpoczęciem każdej z części Różańca podajemy intencję, a następnie mówimy:

Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.

Część błagalna

Przez pierwsze 27 dni odmawiamy część błagalną Nowenny Pompejańskiej, czyli 15 tajemnic różańcowych (radosną, bolesną, chwalebną - można dodać 5 tajemnic światła), po czym odmawiamy poniższą modlitwę:

Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój Różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach, wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Część dziękczynna

Przez pozostałe 27 dni odmawiamy część dziękczynną Nowenny Pompejańskiej i codziennie, po ukończeniu trzech (lub czterech) części Różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam, będę rozszerzać nabożeństwo różańcowe, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział, jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

Modlitwa końcowa

Po odmówieniu trzech lub czterech części Różańca, odmów trzykrotnie:

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!

Aplikacja pomocnicza

Aplikacja do Różańca i nowenny pompejańskiej – na smartfony i tablety

Aplikacja Różaniec i nowenna pompejańska na smartfony może pomóc w sprawdzeniu przebiegu modlitwy.

Aplikacja jest darmowa


Źródło: nowenna-pompejanska.pl