Nowenna na święta i wspomnienia Najśw. Maryi Panny

Nowenna na święta i wspomnienia
Najśw. Maryi Panny

Każdego dnia, przez 9 dni przed wspomnieniem lub świętem Maryjnym, Nowenna rozpoczyna się antyfoną z modlitwą, które wprowadzają w treść zbliżającego się obchodu ku czci Matki Bożej. Potem następują modlitwy próśb i modlitwa na zakończenie.


1. Antyfona

Błogosławiona jesteś, Maryjo, bo przez Ciebie przyszło zbawienie świata, a teraz, gdy pełna chwały radujesz się w Panu, oręduj za nami u Syna.

K. O jakże chwalebna jest Matka.
W. Która zrodziła Króla niebios.

Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Amen.

2. Modlitwa próśb

Niepokalana Dziewico, gromadzimy się u Twoich stóp, kierowani głęboką czcią. Przyjmij nasz hołd uwielbienia, który Ci składamy jako Matce naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Pragniemy Cię sławić, jak sławił Cię Archanioł Gabriel i jak sławi Cię Kościół przez wieki.

Pełni ufności przychodzimy do Ciebie również po to, aby w Twoje niepokalane ręce złożyć nasze błagania, wierząc w Twoje przemożne orędownictwo u Boga. Przynosimy Ci nasz codzienny trud, nasze radości i nasze nędze. Wstawiaj się za nami u Boga, bo potrzebujemy Jego światła, potrzebna nam moc i miłosierdzie, bo jesteśmy słabi i upadamy; potrzebna nam łaska, abyśmy mogli żyć według Jego przykazań. Pełni wiary i ufności w skuteczność Twojego wstawiennictwa przedstawiamy Ci nasze prośby...

Boże przyjmij nasze pokorne prośby, które zanosimy do Ciebie przez pośrednictwo Matki Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Pod Twoją obronę...

Modlitwa św. Bernarda: Pomnij...

3. Modlitwa do NMP

Bądź pozdrowiona Maryjo, Matko miłosierdzia. Witaj Odnowicielko łaski i przebaczenia. Któż by Cię nie kochał? Któż by Cię nie czcił? Któż by się Tobie nie polecał? Tyś światłem naszym w wątpliwościach, pociechą w smutku, osłodą w ucisku, wierną pomocą w niebezpieczeństwach i pokusach. Ty przez wzgląd na Jednorodzonego Syna Twego jesteś nadzieją naszego zbawienia. Błogosławieni, którzy Cię kochają i przez świętość życia stają Ci się bliscy i oddają się Twojej służbie.

Matko Najświętsza, przyjmij mnie za poddanego Tobie. W błogosławione Twe ręce, pełne miłosierdzia, z dziecięcą ufnością oddaję mą duszę i ciało moje teraz, i w godzinę mej śmierci; rządź, pouczaj, prowadź i broń w każdym niebezpieczeństwie. Spojrzyj na wszystkie moje potrzeby. Biegnę do Ciebie, jako jedynej ucieczki mojej: ukryj mnie pod płaszczem Twej macierzyńskiej pieczy. Bez Ciebie nie może żyć moja dusza. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Ks. Tarsycjusz Sinka CM, Nowenny do Matki Bożej na uroczystości i święta, [Kraków 2006]