Nowenna do NMP z Guadalupe (Przed Świętym Wizerunkiem)

Ta modlitwa nowennowa została napisana przez o. Lawrence'a G. Lovasika SVD, zatwierdzona przez biskupa Burke'a.


(do prywatnego odmawiania)

Przed Świętym Wizerunkiem

Modlitwa wstępna

(odmawiana w każdym dniu nowenny)

Matko Boża z Guadalupe, zgodnie z Twoim życzeniem, czczę Cię jako "Dziewicę Matkę prawdziwego Boga, dla którego żyjemy, Stwórcy wszechświata, Stwórcy nieba i ziemi".

W duchu klękam przed Twym Świętym Wizerunkiem, cudownie odciśniętym na płaszczu Juana Diego, i - w łączności z niezliczoną liczbą pielgrzymów nawiedzających Twoje sanktuarium - błagam Cię, wysłuchaj próśb, które Ci z ufnością przedstawiamy.

(można podać intencje)

Pomnij, o Dziewico Niepokalana, na słowa wypowiedziane do swoich czcicieli, "Jestem waszą miłosierną Matką i wszystkim, którzy mnie kochają i ufają mi, i o pomoc mnie proszą. Osuszę ich łzy, pocieszę w ich smutkach i cierpieniach". Dlatego z ufnością i szczerą miłością wołamy, bądź nam Matką miłosierną i wspomagaj nas.

Błagam Cię, Matko Boża z Guadalupe, jeśli to jest zgodne w Wolą Bożą, abym stał się świadkiem Twojej miłości, Twojego współczucia, Twojego miłosierdzia i Twojej dobroci. Proszę, nie zawiedź mojej nadziei. Amen.

3 × Zdrowaś Maryjo..., Matko Boża z Guadalupe, módl się za nami!

Modlitwa dnia

(odmawiana w poszczególnych dniach nowenny)

Pierwszy dzień

Najświętsza Panno z Guadalupe, Matko wszelkiej świętości, prowadź mnie drogami Twojej delikatności i mocy. Całym sercem ufając Temu wstawiennictwem, pokornie proszę o wysłuchanie modlitwy, którą do Ciebie wznoszę (podaj swoją prośbę).

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Drugi dzień

O Maryjo bez grzechu poczęta, przychodzę do Twego tronu łaski, aby razem z wiernym meksykańskim ludem zwracać się do Ciebie pod tym chwalebnym azteckim tytułem Guadalupe. Uproś mi żywą wiarę, aby zawsze pełnić świętą wolę Twojego Syna:
Niech się dzieje Jego wola, tak na ziemi, jak i w niebie.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Trzeci dzień

O Maryjo, której Niepokalane Serce zostało przebite siedmioma mieczami boleści, pomóż mi z odwagą kroczyć pośród raniących cierni na mojej ścieżce.
Daj mi siłę, abym był prawdziwym naśladowcą Twoim. Proszę Cię o to, moja droga Mamo.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Czwarty dzień

Święta Maryjo z Guadalupe, błagam Cię o wzmocnienie mojej woli, abym naśladował miłość Twojego Boskiego Syna i zawsze wspomagał potrzebujących. Udziel mi tego, pokornie Cię proszę.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Piąty dzień

O Najświętsza Matko, błagam wyproś mi przebaczenie wszystkich moich grzechów, łaskę wiernej służby Twojemu Synowi teraz i chwalenia Go z Tobą na wieki w niebie.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Dzień szósty

Maryjo, Matko powołanych, niech za Twoją przyczyną wzrosną powołania kapłańskie, a ziemia zapełni się klasztorami będącymi światłem nadziei i ciepłem miłości dla świata, schronieniem w burzliwe noce. Błagaj swojego Syna, aby posłał nam wielu księży i zakonnicków. O to Cię prosimy, o Maryjo, Matko nasza.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Siódmy dzień

O Pani z Guadalupe, błagamy Cię, aby rodzice prowadzili święte życie i dali swoim dzieciom chrześcijańskie wychowanie; aby dzieci były posłuszne swym rodzicom i podążały za ich wskazówkami; aby całą rodzina modliła się wspólnie i uwielbiała Pana. O to Cię prosimy, o Maryjo, Matko nasza.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Dzień ósmy

Z sercem wypełnionym najszczerszą czcią, padam przed Tobą, o Matko, aby prosić Cię o wyjednanie dla mnie łaski wypełniania swoich obowiązków stanu wiernie i wytrwale.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Dzień dziewiąty

Boże, Ty obdarzyłeś nas nieograniczonymi łaskami, oddając nas pod szczególną opiekę Najświętszej Maryi Panny. Daj nam, Twoim pokornym sługom, którzy możemy Ją czcić dziś na ziemi, szczęście ujrzenia Jej twarzą w twarz w niebie.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...


Oprac. na podst. tłum. z j. ang. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Novena to Our Lady of Guadalupe - thecatholiccrusade.com
  • Our Lady of Guadalupe Prayers to Mary. Novena to Our Lady of Guadalupe - devotiontoourlady.com