Nowenna do Niepokalanej (św. Jana Bosko)

Nowenna do Niepokalanej

ułożona przez św. Jana Bosko

Zaleca się odmawianie nowenny przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP (8 XII), czyli w dniach od 29 XI do 7 XII.

Każdego dnia na wstępie modlitwy należy wzbudzić intencję nowenny, następnie odmawia się modlitwę przeznaczoną na dany dzień, a po niej modlitwy stałe nowenny.


Modlitwy stałe

Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu...

K. Módl się za nami, Dziewico Niepokalana.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, który przez Niepokalane Poczęcie Najśw. Maryi Dziewicy przygotowałeś Synowi swojemu godne mieszkanie, * i na mocy zasług przewidzianej Jego śmierci, zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, * dozwól nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa dnia

Dzień pierwszy

O Maryjo, Twą nienaruszoną czystość, wiecznie żywą i bezustannie zbawiającą, wyrażał ów przedziwny krzak gorejący na górze Horeb, który płonął, a nie spalał się. Mocą owej łaski Niepokalanego Poczęcia wspomagaj nasze mozolne zmagania o czystość serca, myśli i czynów, abyśmy zwycięsko umieli pokonywać wszelkie namiętności zmysłowe, wiodące do grzechu. Amen.

Dzień drugi

O Maryjo, Ciebie Bóg w swej nieskończonej Opatrzności zachował, niczym arkę mistyczną, od powszechnego potopu zła. Stań przy nas w godzinach próby i wesprzyj nas swą łaską, gdy grzech i przewrotność świata będą nas usiłowały ogarnąć swoim podstępnym działaniem i wtrącić na dno upadku. Amen.

Dzień trzeci

O Maryjo, podobna do gołębicy o nieskalanej bieli, uniosłaś się nad brudem świata i uniknęłaś wszelkiej zmazy, kalającej ten padół ziemi. Spraw, aby dobra doczesne nie spętały nam ducha. Naucz nas posługiwać się nimi dla chwały Bożej i pożytku bliźnich. Amen.

Dzień czwarty

O Maryjo, pełna łaski, odblasku świętości samego Boga, zachwycasz oczy i serca wszystkich pokoleń ziemi, bo wiecznie jesteś piękna, kwiatem cnót wonnych okryta i owocami macierzyńskiej miłości darząca. Uproś nam u Stwórcy łaskę, byśmy pozbywszy się grzechu, kształtowali w sobie Boży obraz, stając się odbiciem Bożej doskonałości. Amen.

Dzień piąty

O Maryjo, Ty z woli samego Boga stałaś się ogrodem zamkniętym i rajem przyobiecanym, do którego podstępny wąż nie miał przystępu. Prosimy Cię, Matko, broń naszych dusz od przewrotnych działań złego ducha, byśmy nigdy nie stali się jego ofiarą. Amen.

Dzień szósty

O Maryjo, Ty ukazałaś się w ciemnościach znękanej grzechem ludzkości jako jutrzenka nadziei, okryta blaskiem niewinności. Rozpraszaj mgły zakłamania, w czarną noc naszej nędzy i upadku błyśnij światłem porannej zorzy, niosąc zbawienie Pana. Amen.

Dzień siódmy

O Maryjo, jesteś jak pole pokryte tysiącami róż kolorowych, których wonny zapach niweczy złowieszcze podmuchy. Pozwól nam Tobą oddychać, urokiem Twoich cnót się sycić, byśmy wpatrzeni w Ciebie, potrafili zachowywać dusze czyste i wolne od trujących wyziewów tego świata. Amen.

Dzień ósmy

O Maryjo, pojawiłaś się na tej ziemi, jak lilia między cierniami, rozkwitła doskonałym pięknem i urzekająca swym wdziękiem duchowym. Dopomagaj nam rozwijać w sobie życie wewnętrzne, przeniknięte łaską niebieską, mimo pokus, burz namiętności i ataków przewrotnych ludzi. Amen.

Dzień dziewiąty

O Maryjo, stałaś się świątynią Boga, Matką żyjących, drzwiami zbawionych, Królową Wszystkich Świętych i ucieczką grzeszników. Bądź nam Matką i Przewodniczką, byśmy za Twoim przykładem unikali wszelkiego brudu moralnego, żyli w coraz większej przyjaźni z Bogiem i stawali się wzorem życia prawdziwie chrześcijańskiego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Modlitwa / Nowenna do Matki Bożej Niepokalanej - admawaw.pl