Nowenna do Niepokalanej (Rodzicielka Łaski)

NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ
NIEPOKALANEGO POCZĘCIA
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
8 GRUDNIA


Modlitwa (odmawiana w każdym dniu nowenny)

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, wiem, że niegodzien jestem zbliżyć się do Ciebie, upaść przed Tobą na kolana z czołem przy ziemi, ale ponieważ kocham Cię bardzo, przeto ośmielam się prosić Cię, byś była tak dobra i powiedziała mi, Kim jesteś? Pragnę bowiem poznawać Cię coraz więcej i więcej - bez granic, i miłować coraz goręcej i goręcej bez żadnych ograniczeń. I pragnę opowiedzieć też i innym duszom, kim Ty jesteś, by coraz więcej i więcej dusz Cię coraz doskonalej poznało i coraz goręcej miłowało. Owszem, byś się stała Królową wszystkich serc, co biją na ziemi i co bić kiedykolwiek będą i to jak najprędzej i jak najprędzej.

Jedni nie znają jeszcze wcale Twego imienia, inni ugrzęźli w moralnym błocie, nie śmią oczu wznieść do Ciebie, jeszcze innym wydaje się, że Cię nie potrzebują do osiągnięcia celu życia, a są i tacy, którym szatan, co sam nie chciał uznać Cię za swą Królową i stąd z anioła w szatana się przemienił, nie dozwala przed Tobą ugiąć kolan. - Wielu kocha, miłuje, ale jakże mało jest takich, co gotowi są dla Twej miłości na wszystko, prace, cierpienia i nawet ofiarę z życia.

Kiedyż, o Pani, zakrólujesz w sercach wszystkich i każdego z osobna?

Kiedyż wszyscy mieszkańcy ziemi uznają Cię za Matkę, a Ojca na niebie za Ojca i tak wreszcie poczują się braćmi?

(św. Maksymilian M. Kolbe, Pisma, 1172)


Dzień I - 29 listopada

Modlitwa O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo...

Rozważanie

Aby zrozumieć, kim jest Niepokalana, będziemy się starali o Niej i myśleć, i czytać, i rozmawiać, i zdobyć się na pokorną modlitwę, by samemu coraz bardziej Ją poznać i pokochać, i doświadczyć na sobie Jej dobroci i potęgi.

O Maryjo (akt strzelisty)


Dzień II - 30 listopada

Modlitwa O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo...

Rozważanie

Moje akty miłości oddaję Niepokalanej - nie tak, jak wręcza się przedmiot zwyczajnemu pośrednikowi, ale na własność, bo rozumiem, że Niepokalana składa je Jezusowi jako swe własne, więc bez zmazy, niepokalane, a On - Ojcu. W ten sposób staję się coraz bardziej Niepokalanej, jak Niepokalana jest Jezusa, a Jezus - Ojca.

O Maryjo (akt strzelisty)


Dzień III - 1 grudnia

Modlitwa O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo...

Rozważanie

Ileż we wnętrzu mej duszy działania Niepokalanej od zarania mego życia aż do chwili obecnej, ile zadatku Jej dobrodziejstw na przyszłość. Są to tajemnice mej własnej duszy. Wszelka otrzymana łaska w każdym dniu, godzinie i chwili życia mego, to łaska spływająca z Jej macierzyńskiego, miłującego mnie Serca.

O Maryjo (akt strzelisty)


Dzień IV - 2 grudnia

Modlitwa O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo...

Rozważanie

Będę się starał tak żyć, by z każdym dniem, z każdą chwilą stawać się coraz bardziej Niepokalanej, coraz doskonalej wypełniać Jej wolę.

O Maryjo (akt strzelisty)


Dzień V - 3 grudnia

Modlitwa O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo...

Rozważanie

Będę miłował Niepokalaną jak najukochańszą Matkę. Ona mnie miłuje aż do ofiary ze swego Syna. Pod Krzyżem przyjęła mnie za swoje dziecko. Ona upodobni mnie do siebie; mam tylko pozwolić Jej, by mnie prowadziła.

O Maryjo (akt strzelisty)


Dzień VI - 4 grudnia

Modlitwa O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo...

Rozważanie

Starać się będę sumienie swoje coraz czystszym i coraz delikatniejszym czynić, by coraz bardziej upodabniać się do Niepokalanej i sprawić Jej przyjemność.

O Maryjo (akt strzelisty)


Dzień VII - 5 grudnia

Modlitwa O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo...

Rozważanie

Pragnę, by Niepokalana często do mnie zaglądała, by zamieszkała w mej duszy na stałe. Pragnę, by Ona kierowała moimi myślami. Przed Nią otwieram swe serce i Jej oddaję się bez granic.

O Maryjo (akt strzelisty)


Dzień VIII - 6 grudnia

Modlitwa O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo...

Rozważanie

Aby goręcej ukochać Niepokalaną będę się starał o Niej myśleć, czytać i rozmawiać. W chwilach zwątpienia, pokusy czy utrapienia będę się do Niej modlić. Ufając Niepokalanej, nie obawiam się niczego, nie cofnę się przed żadnym obowiązkiem, choćby bardzo trudnym.

O Maryjo (akt strzelisty)


Dzień IX - 7 grudnia

Modlitwa O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo...

Rozważanie

Tobie się oddaję, o Niepokalana. Zechciej przeze mnie działać, by w dzisiejszych czasach rozsiewać szczęście po ziemi i duszom niespokojnym dać odpocznienie w Bogu.

O Maryjo (akt strzelisty)


Litania (odmawiana w każdym dniu nowenny)

Litania do Niepokalanej...


Imprimatur, Kuria Metropolitalna w Poznaniu, dnia 1 III 1997, l.dz. 1405/97, Bp Zdzisław Fortuniak [fiatmariae.pl, 2022.11.27]
Zazn. poprawki redakcyjne MARYJNI.PL


Źródła:

  • Proście a otrzymacie. Nowenny na cały rok, Wydawnictwo eSPe, Kraków, 2004 - sanctus.pl
  • Nowenna przed 8 grudnia - fiatmariae.pl