Nowenna do Niepokalanej (Nauczycielka życia)

Nowenna inspirowana tekstami nowennowymi, używanymi w sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii.


Nowenna przed uroczystością
Niepokalanego Poczęcia NMP

Modlitwa wstępna

K. O Maryjo bez grzechu poczęta.
W. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

K. Uwielbiamy Trójcę Przenajświętszą za to, że Ciebie, o Niepokalana, obdarowała wolnością od grzechu pierworodnego. Prosimy Cię gorąco, przyjmij nasze błagania i otaczaj nas swoją opieką.
W. Amen.


Modlitwy na każdy dzień

Dzień I, 29 listopada

K. Maryjo Niepokalana, sławimy Twoje Niepokalane Poczęcie, spraw, abyśmy wzywając Twojego imienia, przezwyciężyli swoje złe skłonności i pożądliwości.
W. Amen.

Dzień II, 30 listopada

K. Maryjo Niepokalana, pokorna służebnico Pańska, wstawiaj się za nami Swego Syna, aby pycha nie zgubiła naszej duszy.
W. Amen.

Dzień III, 1 grudnia

K. Maryjo Niepokalana, przebaczająca tym, którzy wciąż ranią Twoje Niepokalane Serce i Najświętsze Serce Twojego Syna, czuwaj nad nami, aby nasze serca były przepełnione miłością i życzliwością względem każdego człowieka, i wolne od nienawiści względem tych, którzy nas krzywdzą i ranią.
W. Amen.

Dzień IV, 2 grudnia

K. Maryjo Niepokalana, ozdobiona cnotą dziewiczej czystości, naucz nas cenić tę cnotę i brzydzić się wszelkim grzechem nieczystym.
W. Amen.

Dzień V, 3 grudnia

K. Maryjo Niepokalana, która nikogo nie osądzasz i nikim nie gardzisz, gdyż Twój Syn powiedział: "nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni". Naucz nas, Matko Słowa, panować nad językiem, abyśmy nie ranili bliźnich naszymi osądami ani oszczerstwami.
W. Amen.

Dzień VI, 4 grudnia

K. Maryjo Niepokalana, Królowo trzeźwych ludzi, którzy czuwają, aby ich serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa i pijaństwa (por. Łk 21,34). Uproś dla naszego narodu trzeźwość oraz umiar w jedzeniu i piciu.
W. Amen.

Dzień VII, 5 grudnia

K. Maryjo Niepokalana, zawsze wiernie pełniąca wolę Bożą, polecająca nam czynić wszystko, cokolwiek powie Twój Syn. Naucz nas, Matko weselna, napełniania "stągwi naszego życia" tym, co zechce dać nam Twój Syn.
W. Amen.

Dzień VIII, 6 grudnia

K. Maryjo Niepokalana, Twój Syn powiedział, by mowa nasza była: "Tak, tak, nie, nie" (por. Mt 5,37), czyli prosta, szczera i niezakłamana. Uproś nam łaskę prostoty i życia w Prawdzie, którą Ty, Maryjo, poczęłaś w swoim łonie i porodziłaś.
W. Amen.

Dzień IX, 7 grudnia

K. Maryjo Niepokalana, już tylko godziny dzielą nas od Twojego święta. Jesteś arcydziełem Trójcy Przenajświętszej. Miłość Boża dała nam Ciebie. Dziękując Bogu za ten dar wielki, prosimy, naucz nas szczerze kochać Ojca w niebie i braci na ziemi.
W. Amen.


Modlitwa końcowa

K. Wysławiajmy wspólnie Niepokalaną Maryję Dziewicę:
W. Cała piękna jesteś, Maryjo. * I zmazy pierworodnej nie ma w Tobie. * Tyś chwałą Jeruzalem. * Tyś weselem Izraela. * Tyś chlubą naszego narodu. * Tyś Orędowniczką grzeszników. * O Maryjo! * Dziewico najroztropniejsza. * Matko najlitościwsza. * Módl się za nami! * Wstawiaj się za nami do Pana naszego, Jezusa Chrystusa. * O Maryjo!

K. W poczęciu swoim, Panno, niepokalaną byłaś.
W. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

K. Módlmy się. Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie † i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, * daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

Pomnij (modlitwa św. Bernarda).


Oprac. MARYJNI.PL,
na podst. Nowenna przed uroczystością
Niepokalanego Poczęcia NMP

- papczynski.pl