Nowenna do Niepokalanego Serca Maryi (Trzy Zdrowaś)

Poniższe nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi można odprawić jako nowennę (odmawiając przez 9 dni podane tu modlitwy), dla uczczenia, wynagrodzenia lub wyproszenia potrzebnych łask za wstawiennictwem Niepokalanej Maryi Dziewicy.


1. Wezwanie Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty,
napełnij serca Twych wiernych
i zapal w nich ogień Twej miłości.
Ześlij Ducha Twojego, a powstanie życie.
I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się.
Boże, któryś serca wiernych światłem Ducha Świętego oświecił,
daj nam w tymże Duchu poznawać wszystko, co dobre
i pociechą Jego zawsze się weselić.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

2. Trzy Zdrowaś...

O Serce Niepokalane Matki Boga mojego,
chwalebny Przybytku Trójcy Przenajświętszej,
czczę Cię i pozdrawiam z pokorą najgłębszą.

Przez tę miłość najczystszą i najgorętszą,
jaką pałało Twe Serce, o Maryjo,
od pierwszej chwili istnienia swego,
rozpal oziębłe serce moje
i napełnij je najżarliwszą miłością ku Bogu i ku ludziom.

Udziel mi również łaski..., o którą Cię jak najusilniej proszę.

Zdrowaś, Maryjo...

O Matko Pięknej Miłości,
zapal me serca żarem Serca Twego!

O Serce Niepokalane Matki Boga mojego,
niezgłębione przepaści pokory,
która sprowadziła Jezusa do łona Twojego,
błagam Cię, usuń pychę i wyniosłość z serca mego.

Obdarz mnie tą cnotą,
bez której nie mogę podobać się Synowi Twojemu.

Udziel mi również łaski..., o którą Cię jak najusilniej proszę.

Zdrowaś, Maryjo...

O Najczystsze Serce Najświętszej Maryi Panny,
uproś mi u Serca Jezusa czystość i pokorę serca.

O Serce Niepokalane Matki Boga mojego,
całe jaśniejące czystością i niewinnością,
oczyść serce moje ze wszystkich grzechów i niedoskonałości.

Strzeż zmysłów moich,
bym nigdy najmniejszą nawet dobrowolną winą
nie zasmucił Syna Twojego.

Udziel mi również łaski..., o którą Cię najusilniej proszę.

Zdrowaś, Maryjo...

O najpokorniejsza Służebnico Pańska,
ukształtuj me serce na wzór Serca Twego Syna!

3. Modlitwa końcowa

Święta Rodzicielko Boża, korzę się przed Tobą,
błogosławię Twe imię, miłuję Cię i ufam Tobie,
bo jesteś z woli Jezusa moją najmilszą Matką.

Z Ciebie narodziło się Zbawienie nasze,
Jezus Chrystus, który umierając, oddał nas Tobie,
byś nas kochała macierzyńską miłością.

Z ufnością przeto Twojemu Sercu oddaję siebie i poświęcam na zawsze.
Ty zaś, dobra Matko, wejrzyj na mnie łaskawie i zalicz mnie do grona sług swoich.

Jako Matka miłosierdzia pojednaj mnie z Synem swoim
i wyproś mi u Niego odpuszczenie wszystkich grzechów.

Utwierdzaj we mnie żywą wiarę,
obudź niezachwianą nadzieję
i zapalaj mnie gorącą miłością,
by we mnie zawsze żył przez łaskę Jezus,
Syn Twój, a nasz Zbawiciel.

Niech doznając na ziemi błogosławionej opieki i dobroci Twojego Serca,
ujrzę Jezusa w niebie,
aby Go razem z Tobą miłować
i wychwalać po wszystkie wieki. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL


Źródła:

  • Nowenna do Niepokalanego Serca Maryi - bractwokrolowejpolski.pl
  • Nowenna do Niepokalanego Serca Maryi - modlitewnik.com.pl
  • Nowenna do Niepokalanego Serca Maryi - wobroniewiary.com