Nowenna do NMP Wspomożycielki Wiernych

Nowenna do Maryi Wspomożycielki Wiernych

Święty Jan Bosko, odprawiającym Nowennę zalecał następujące dyspozycje ducha: nie pokładać nadziei w człowieku, a jedynie w Bogu; swoją wiarę oprzeć na Chrystusie Eucharystycznym, który jest źródłem wszelkiej łaski, dobra i błogosławieństwa oraz na wstawiennictwie Maryi, w której Bóg pragnie okazać swoją moc i chwałę; być gotowym przyjąć wolę Bożą.


Przez 9 dni Nowenny odmawia się poniższe modlitwy.

Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Wezwanie: Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie, Jezusowi w Najświętszym, Boskim Sakramencie.

Antyfona: Witaj Królowo...

Wezwanie: Maryjo, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

Modlitwa św. Bernarda: Pomnij...


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Cudowny medalik Maryi Wspomożycielki Wiernych - czerwinsk.salezjanie.pl