Nowenna do Matki Bożej Śnieżnej (Wychwalaj z nami Boga)

Nowenna do Matki Bożej Śnieżnej
Królowej Rodzin

Nowennę można odmówić na 9 dni przed świętem Matki Bożej Śnieżnej (5 sierpnia), czyli od 27 lipca do 4 sierpnia.


Pieśń Zaufaj bez reszty Maryi

K. Klękamy z wiarą i miłością przed Tobą, Panie Jezu, ukryty w Najświętszym Sakramencie, i chcemy w tej Nowennie dziękować za Matkę, przez której wstawiennictwo otrzymaliśmy tak obfite łaski. Dziękujemy za to, że w godzinie swej męki spojrzałeś na ucznia stojącego pod krzyżem; że spojrzałeś na swoją Matkę i wypowiedziałeś słowa: "Synu, oto Matka twoja. Niewiasto, oto syn Twój". W tej godzinie męki pomyślałeś o każdym z nas, abyśmy mieli na drodze życia Matkę, Twoją Matkę, która Tobie służyła, a dzisiaj służy nam. Chcemy więc wychwalać Cię, Panie nasz i Boże, razem z Twoją Matką.

(powtarzamy) Wychwalaj z nami Boga!

Matko, pełna łaski uświęcającej, wychwalaj z nami Boga!
Matko, pełna łaski wzmacniającej...
Matko, pełna łaski utwierdzającej nas w dobrym...
Matko, pełna łaski jednoczącej z Chrystusem...
Matko, pełna radości...
Matko, rodząca Chrystusa...
Matko, najlepsza z matek...
Matko, ocalenia naszego...
Matko, prawdziwy Raju...
Matko, Oblubienico Ducha Świętego...
Matko, wzorze prawdziwego człowieka...
Matko najdoskonalsza...
Matko najniewinniejsza...
Matko, najbardziej wyrozumiała....
Matko, Naczynie wybrane...
Matko, Wzorze prawdziwej chrześcijanki...
Matko, Świątynio wiecznej chwały...
Matko każdego dziecka Bożego...
Matko, stojąca pod krzyżem...
Matko, obecna pośród nas w swym cudownym wizerunku...

K. Racz przyjąć, o dobra Matko, nasze pokorne podziękowanie za Twoją macierzyńską dobroć i szczególną obecność wśród nas poprzez Twój cudowny wizerunek. Pobudzaj nas zawsze do wdzięczności i radości za wszystkie otrzymane łaski. Pomóż nam zawsze Boga wychwalać i Jemu służyć.

Pieśń Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico

K. Klęcząc przed Tobą, Matko, chcemy prosić Cię o Twoje wstawiennictwo, orędownictwo. Chcemy prosić za tych wszystkich ludzi dotkniętych różnymi chorobami i dolegliwościami. Matko, oddal chorobę, co lud zabija, bądź Uzdrowieniem chorych, bądź Pocieszycielką strapionych.

W. Oddal śmiertelność*, co lud zabija,
Broń nas od moru, Zdrowaś Maryja! / 2×

K. Matko, powierzamy Ci tych wszystkich, którzy z poświęceniem, z odwagą, z narażeniem swego życia usługują ludziom chorym. Powierzamy Ci wszystkich lekarzy, pielęgniarki, wolontariuszy. Uchroń ich przed chorobą, dodaj siły, bądź Wspomożycielką w ofiarnym wypełnianiu ich misji i posługi.

W. Oddal śmiertelność, co lud zabija,
Broń nas od moru, Zdrowaś Maryja! / 2×

K. Powierzamy Ci, Maryjo, tych wszystkich, którym została powierzona szczególna odpowiedzialność w naszym kraju. Miej w opiece i wspieraj rządzących, dodaj im odwagi, aby uczciwie i z poświęceniem mogli pracować dla dobra nas wszystkich.

W. Oddal śmiertelność, co lud zabija,
Broń nas od moru, Zdrowaś Maryja! / 2×

K. Chcemy prosić Cię, Maryjo, za naszą (diecezję, parafię itp.), za naszych biskupów, kapłanów, siostry zakonne, wszystkie rodziny (można dodać: wszystkich radiosłuchaczy/telewidzów, którzy łączą się z nami we wspólnej modlitwie). Bądź nam, Maryjo, wspomożeniem, pocieszycielką, bądź Tą, która oręduje, ochrania i wyprasza potrzebne łaski.

W. Oddal śmiertelność, co lud zabija,
Broń nas od moru, Zdrowaś Maryja! / 2×

K. Matko, chcemy jeszcze prosić o szczególną Twoją opiekę dla nas, którzy dzisiaj klęczymy przed Najświętszym Sakramentem i Twoim jaśniejącym łaskawością wizerunkiem. Chcemy prosić o potrzebne łaski dla naszej parafii i naszego miasta. Okaż się nam Salus Familie i ocalaj naszą parafię, nasze miasto, ocalaj nasze rodziny od wszelkiej zarazy grzechu.

W. Oddal śmiertelność, co lud zabija,
Broń nas od moru, Zdrowaś Maryja! / 2×

Kazanie - Orędownictwo Maryi

K. Matko nasza, Orędowniczko, chcemy przedstawić Ci wszystkie nasze podziękowania i nasze prośby, pamiętając, że Ty jesteś naszą najlepszą Orędowniczką.

Prośby i podziękowania czytane z kartek

Matko, wszystkie intencje, wypowiedziane dzisiaj, przyjmij i oręduj za nami, za naszą parafią, diecezją, Ojczyzną i światem.

Pod Twoją obronę...

Pieśń Pan zstąpił z nieba lub podobna

K. Módlmy się. Boże, który w przedziwnym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, † dozwól, prosimy, taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, * abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

Pieśni


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Nowenna ku czci Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin: 01.04.2020 r. - kolegiata.przemyska.pl