Nowenna do NMP Różańcowej (Maryjo Niepokalana, wyjednaj mi łaskę...)

Nowenna do Matki Bożej Różańcowej
Maryjo Niepokalana, wyjednaj mi łaskę...

Nowennę można odmówić na 9 dni przed świętem Matki Bożej Różańcowej (7 października), tj. w dn. 28 IX - 6 X.


Dzień pierwszy - 28 września

O Maryjo Niepokalana, która w Fatimie objawiłaś się Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie, prosząc o nawrócenie grzesznego świata, błagam Cię o łaskę szczerego opłakiwania własnych grzechów oraz tych, które tak ciążą na duszach ludzkich, grzechów, które przygniotły Twojego Boskiego Syna pod Krzyżem, a potem przybiły Go do niego na górze Kalwarii.

Orędowniczko grzeszników, napełnij moje serce prawdziwą skruchą oraz głęboką wdzięcznością i miłością do tak dobrego Boga. W jedności z Twoim Bolesnym i Niepokalanym Sercem, oddaję moje biedne serce, takie jakie jest, z całą jego nędzą, słabościami i dobrymi pragnieniami, jako wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Jezusa – Twojemu Synowi i naszemu Bogu – za tak liczne grzechy, zniewagi, bluźnierstwa, świętokradztwa i obrazy, którymi On jest tak ciężko obrażany.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Matko Boża Fatimska, Królowo Różańca świętego - módl się za nami!

Dzień drugi - 29 września

O Maryjo Niepokalana, która w Fatimie zwierzyłaś się trójce małych dzieci z udręki i bólu serca prawdziwej matki, prosząc: "Niech już nie obrażają naszego Pana, bo On już jest bardzo obrażany", wyjednaj dla grzeszników łaskę pokuty. Świadomi naszej własnej grzeszności i niegodności, przyjmij łaskawie nasze pragnienie modlitwy i poświęcenia się za nawrócenie grzeszników.

Ucieczko grzeszników, wyjednaj dla nich i dla nas przebaczenie tak wielu grzechów. Twoje wstawiennictwo wyjedna łaskę i przebaczenie dla wszystkich.

Przyspiesz, o Pani, nawrócenie grzeszników, aby pokochali Jezusa i przestali obrażać Boga, i tak już aż nadto znieważanego, i w ten sposób uniknęli kary wiecznej. Zwróć na nas swoje miłosierne oczy, abyśmy odtąd już na ziemi całym sercem kochali Boga i radowali się Nim na zawsze w niebie.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Matko Boża Fatimska, Królowo Różańca świętego - módl się za nami!

Dzień trzeci - 30 września

O Maryjo Niepokalana, która w Fatimie oznajmiłaś Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie Bożą prośbę o nabożeństwo do Twojego Niepokalanego Serca w celu wyproszenia pokoju na świecie, przywróć w naszych duszach ów "spokój porządku", o którym mówi św. Augustyn. Nie szukamy odpoczynku od naszych trudów ani ustania zamętu w naszym otoczeniu, ale prawdziwego wewnętrznego pokoju, którego jesteś Królową.

Królowo Pokoju, przywróć harmonię w naszych rodzinach i porządek w naszym społeczeństwie, tak zniszczonym przez zło grzechu. Przez Twoje potężne wstawiennictwo u Księcia Pokoju, który w Twoim dziewiczym łonie przyjął naszą ludzką naturę, wyjednaj nam wytrwałość w cnocie, cierpliwość w próbach, odwagę w prześladowaniach, gorliwość o Jego chwałę, entuzjazm w miłowaniu i służbie Bogu naszemu oraz wytrwałość w publicznej obronie Jego Świętego Imienia oraz Jego boskich i naturalnych praw.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Matko Boża Fatimska, Królowo Różańca świętego - módl się za nami!

Dzień czwarty - 1 października

O Maryjo Niepokalana, która objawiłaś się w Fatimie Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie jako "Matka Boża Różańcowa", odnów w moim sercu radość prawdziwego nabożeństwa do Ciebie. Niech kontemplacja tajemnic zawartych w życiu, męce i chwale Twojego Boskiego Syna, będzie dla mnie siłą w słabości, pewnością w zwątpieniu, odwagą w cierpieniu i wdzięcznością w radości. Królowo Różańca Świętego, w tych czasach próby i zamętu wyjednaj mi przez Najdroższą Krew Twojego Syna przebaczenie moich grzechów, abym zdobył niezbędne środki prowadzące do osiągnięcia zbawienia mojej duszy. Chroń moją rodzinę przed otaczającymi nas niebezpieczeństwami i zapewnij nam bezpieczeństwo pod Twoją opieką. Spraw, aby święty Kościół katolicki zatriumfował nad swoimi wrogami i aby na ziemi szerzyło się Królestwo Chrystusowe.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Matko Boża Fatimska, Królowo Różańca świętego - módl się za nami!

Dzień piąty - 2 października

O Maryjo Niepokalana, która objawiłaś się w Fatimie Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie, odziana w olśniewającą biel, zmiłuj się nad tymi, którzy dręczą pokusy do grzechu, który najbardziej bezpośrednio kontrastuje z Twoją wzniosłą czystością. Najświętsza Dziewico, której dziewictwo zostało tak umiłowane przez Boga, że dokonał niesłychanego cudu, aby je w Tobie zachować, zlituj się nad tymi, którzy walczą ze straszliwymi pokusami nieczystości.

O Najczystsza Dziewico, udziel tym duszom skutecznego odparcia tej pokusy i odsuwaj od nich okazje do grzechu. Napełnij obficie ich dusze intensywną i nieprzejednaną miłością do świętej czystości.

Przywróć im niewinność chrzcielną i przepełnij je całkowicie najczystszą wonią Twojej czystości. O Niepokalane Serce Maryi, uformuj na nowo w biednym mieszkaniu naszych serc Najświętsze i uwielbione Serce Jezusa, Twojego Syna, który jest Odwieczną i Wcieloną Czystością.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Matko Boża Fatimska, Królowo Różańca świętego - módl się za nami!

Dzień szósty - 3 października

O Maryjo Niepokalana, która w Fatimie powierzyłaś Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie miłosierne rozwiązanie kryzysu moralnego naszych czasów, spójrz ze współczuciem na tych, którzy rządzą naszymi duszami i tych, którzy rządzą naszym narodem. Prawe i uczciwe wypełnianie zleconych im obowiązków względem wszystkich powierzonych ich odpowiedzialności, zostanie wynagrodzone przez Wszechmogącego Boga, zarówno tym duchowym, jak i doczesnym przywódcom.

Matko Wiecznego Najwyższego Kapłana i Boskiej Ofiary, wyjednaj dla Jego kapłanów łaskę wprowadzania w życie słów, które codziennie wypowiadają przy ołtarzu: "To jest Moje Ciało, to jest moja Krew", wewnętrznie utożsamiając się z Panem słowami: "Nie jestem już sam, jestem Jezusem, Jezusem ukrzyżowanym. Nie jestem już samym sobą, lecz przeistoczony, jak chleb i wino". I uproś naszym przywódcom świeckim miłość i cześć dla praw boskich i naturalnych, aby mogli rządzić Twoim ludem sprawiedliwie.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Matko Boża Fatimska, Królowo Różańca świętego - módl się za nami!

Dzień siódmy - 4 października

O Maryjo Niepokalana, która w Fatimie pokazałaś Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie krótką, ale przerażającą, wizję piekła, zachowaj nas od jego palących płomieni: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego.

Jak hojna była ich odpowiedź na Twoją matczyną prośbę: Módlcie się, módlcie się dużo i składajcie ofiary za grzeszników, gdyż wiele dusz idzie do piekła, bo nie ma nikogo, kto mógłby składać ofiary i modlić się za nich.

Matko Miłosierdzia, w Twoim niepokalanym łonie Bóg stał się w człowiekiem, aby odkupić nas od grzechu i otworzyć nam bramy nieba. Niewyobrażalne cierpienia, których Twój Syn poniósł podczas swej męki i sama Jego śmierci powinny przepełnić nasze serca miłością na miarę przelanej Jego Najdroższej Krwi. Zamiast tego, uparcie trwamy w naszych grzechach. Wyrwij nas z duchowego letargu tą wizją piekła i pobudź nas, abyśmy usłuchali Twojego matczynego błagania o poprawę naszego życia i modlili się za grzeszników.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Matko Boża Fatimska, Królowo Różańca świętego - módl się za nami!

Dzień ósmy - 5 października

O Maryjo Niepokalana, która w Fatimie przepowiedziała Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie, że jeśli ludzie nie nawrócą się i Twoje prośby nie zostaną spełnione, spadną gorsze nieszczęścia, okaż się nam Matką w tych niebezpiecznych czasach.

"Błędy Rosji" - ateistyczny komunizm, z całą jego wrodzoną i wynikającą z niego niemoralnością - były jeszcze zakryte, gdy  nich nam mówiłaś, ale w przerażającym zakresie "rozprzestrzeniły się po całym świecie".

O Maryjo, Wspomożycielko wiernych, Serce takiej Matki nie może zawieść, lecz wzrusza się współczuciem na widok Twoich dzieci cierpiących pod jarzmem komunizmu. Ale jakiż musi być Twój smutek, gdy widzisz, jak ogromne rzesze ludzi akceptują błędy, przed którymi ich ostrzegałeś! W czasach tak bezczelnej bezbożności okaż swoją moc znakami dawnych zwycięstw i spójrz z miłosierdziem na Kościół Twojego Syna, ciężko uciśniony w tej potężnej walce.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Matko Boża Fatimska, Królowo Różańca świętego - módl się za nami!

Dzień dziewiąty - 6 października

O Maryjo Niepokalana, która w Fatimie w 1917 r. ostrzegała świat przez Łucję, Franciszka i Hiacyntę przed straszliwą karą, a w 1973 r. w Nowym Orleanie płakałaś z powodu tylu ran zadanych Twemu Sercu i Sercu Twojego Syna. Jakże bardzo bolesny musi być widok świata naszych czasów! Jakże zmasowane zboczenia moralne rozpleniły się od tego czasu, kiedy płakałaś nad nami! Ty naprawdę jesteś Matką Bolesną!

Ale Ty jesteś także tą Niewiastą obleczoną w słońce, wybraną przez Boga Ojca na Matkę Jego Jednorodzonego Syna i poślubioną przez Boga Ducha Świętego. Twoje fiat zapoczątkowało dzieło Odkupienia, Twoje wstawiennictwo przyspieszyło pierwszy publiczny cud Syna Bożego i w Twoim towarzystwie Apostołowie otrzymali Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Napełnij nasze serca całkowitą i niezachwianą ufnością w wypełnienie się Twojego proroctwa w Fatimie: Na końcu moje Niepokalane Serce zatriumfuje!

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Matko Boża Fatimska, Królowo Różańca świętego - módl się za nami!


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Novena to Our Lady of the Rosary - Day 1-9 - tfp.org