Nowenna do NMP Nieustającej Pomocy (2016)

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

wersja z 2016 r.

1. Obrzędy wstępne

(śpiew)
O Maryjo, witam Cię...
lub inna pieśń do MBNP

2. Modlitwa Rzymska

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój, umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? Ciebie więc, o Matko Nieustającej Pomocy, błagam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję.

(chwila ciszy)

Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz, pragnie udzielać nam wszelkich owoców Odkupienia. Wyjednaj mi przeto, o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę, razem z Tobą, nieskończone miłosierdzie Boga. Amen.

3. Czytanie Słowa Bożego.
4. Kazanie lub rozważanie.
5. Wezwania dziękczynne

(odczytanie podziękowań)

(wezwania dziękczynne)

O Maryjo, razem z tymi, którzy dzisiaj dali świadectwo o łaskach otrzymanych od Boga przez Twoje wstawiennictwo, łączymy nasze dziękczynienia i wołamy:

Za miłość Twą macierzyńską, dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy!
Za dobroć Twą niezrównaną...
Za litość nam okazaną...
Za natchnionych nadzieją...
Za wyzwolonych z mocy grzechu...
Za uzdrowionych z choroby...
Za pocieszonych w strapieniu...
Za ocalonych z rozpaczy...
Za wysłuchanych w błaganiu...
Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone...

Tobie, o Maryjo, śpiewamy pieśń wdzięczności i Tobie zawierzamy nasze życie. Bądź z nami w każdy czas, wypraszaj nam odpuszczenie naszych grzechów, abyśmy mogli prowadzić nowe życie, wysłużone nam przez Zbawiciela.

(śpiew)
Maryjo, dziękujemy Ci
lub inna dziękczynna

6. Wezwania błagalne

(odczytanie próśb)

(wezwania błagalne)
Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła, błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy!
Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła...
Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała...
Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała...
Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była...
Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała...
Za płaczących, abyś im łzy otarła...
Za strapionych, abyś ich pocieszyła...
Za chorych, abyś ich uzdrowiła...
Za zmarłych, abyś ich do radości życia wiecznego doprowadziła...
O wysłuchanie wszystkich próśb naszych...

(śpiew)
Matko Pomocy Nieustającej
lub inna błagalna

7. Zakończenie

(antyfona) Pod Twoją obronę....

(śpiew) O Maryjo, żegnam Cię...
lub inna stosowna pieśń

Ojcze nasz...

(modlitwa) Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Rodzicielkę Maryję, której sławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie pomagać, spraw, abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską pomoc, nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

(błogosławieństwo)


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło:

  • Nabożeństwo Nieustannej Nowenny do MB Nieustającej Pomocy - redemptor.pl