Nowenna do NMP Nieustającej Pomocy (1973)

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

wersja z 1973 r.

1. Pieśń na rozpoczęcie nowenny

O Maryjo, witam Cię!
O Maryjo, kocham Cię!
O Maryjo, pobłogosław wszystkie dzieci swe.

lub:

Do Ciebie, Matko, Szafarko łask

2. Słowo wprowadzenia.
3. Modlitwa rzymska

(wersja 1)

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł, Nieustającą Wspomożycielką?

Ciebie więc, o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twojego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Współodkupicielko, błagam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i potrzebuję.

(chwila modlitwy w milczeniu)

Ty wiesz, o Matko przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielić nam wszelkich owoców odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj mi przeto, o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność Amen.

(wersja 2)

O Matko Nieustającej Pomocy, pozwól mi naśladować Boskie Twoje Dzieciątko, tak jak Je przedstawia Twój cudowny obraz w chwili, gdy Je przyciskasz do serca. O tak, jakżebym i ja chciał trzymać się silnie, moimi niegodnymi rękami, Twojej potężnej prawicy. Tym razem jednak, o Matko Nieustającej Pomocy, nie proszę za sobą, lecz za braćmi i siostrami moimi, którzy tutaj są zebrani wraz ze mną przed Twoim cudownym obrazem, proszę za całym Kościołem świętym i za całą nieszczęśliwą ludzkością. Wejrzyj, Królowo świata, jak wielka jest liczba potrzebujących, smutnych i cierpiących. Popatrz, jak ciężkie są nasze czasy. Czyż Ty nie jesteś Matką Nieustającej Pomocy? Czyż nie jesteś Wszechmocą błagającą? Wszak nie brakuje Ci, ani potęgi, ani dobroci, by przyjść z pomocą w każdej potrzebie i nieszczęściu. Obecna godzina jest Twoją godziną. Więc okaż nam się Matką, spiesz, co prędzej, z pomocą swoją w tej naszej potrzebie. Spiesz nam z pomocą swoją zawsze, a zwłaszcza w godzinę śmierci naszej. Amen.

4. Rozważanie lub kazanie.
5. Pieśń.
6. Wspólne błagania

Czytanie zgłoszonych próśb, na zakończenie których celebrans dodaje:

O Maryjo, usłysz błagania nasze!

Za chorych, abyś ich uzdrowiła, błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy!
Za strapionych, abyś ich pocieszyła...
Za płaczących, abyś im łzy otarła...
Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była...
Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagał...
Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła...
Za kuszonych, aby ich z sideł szatańskich wybawiła...
Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymała...
Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała...
O wysłuchanie wszystkich próśb naszych...

7. Pieśń

Matko Pomocy Nieustającej.

Wspólne podziękowania

Czytanie zgłoszonych podziękowań, na zakończenie których celebrans dodaje:

O Maryjo, przyjmij dziękczynienia nasze!

Za uzdrowionych z choroby, dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy!
Za pocieszonych w strapieniu...
Za ocalonych z rozpaczy...
Za podtrzymanych w zwątpieniu...
Za wyzwolonych z mocy grzechu...
Za wysłuchanych w błaganiu...
Za litość nam okazaną...
Za miłość Twą macierzyńską...
Za dobroć Twą niezrównaną...
Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone...

8. Pieśń.
9. Modlitwa

O Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, która z taką czułością z tego cudownego obrazu na nas spoglądasz, z dziecięcą ufnością spieszymy do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań, przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej, pomagaj nam nieustannie.

Wielka Matko Boża, pomagaj nam nieustannie!
Matko nasza najlepsza...
Pośredniczko nasza u Boga...
Szafarko łask wszelkich...
Matko świętej wytrwałości...
Tronie Miłosierdzia Bożego...
Wszechmocy błagająca...
Poręko naszego zbawienia...
Pogromczyni mocy piekielnych...
Kotwico naszej nadziei...
Umocnienie słabych...
Ucieczko uciśnionych...
Żywicielko głodnych...
Opatrzności ubogich...
Cudowna Lekarko w chorobach...
Ratunku ginących grzeszników...
Nadziejo zrozpaczonych...
Patronko misji świętych...
Wychowawczyni powołań kapłańskich...
Mistrzyni życia duchowego...
Strażniczko czystości...
Opiekunko rodzin...
Czuła Matko sierót...
Zbawienie umierających...
Przewodniczko pewna do nieba...
Obrono nasza na Sądzie...
Wybawicielko z czyśćca...

K. Tyś naszą ucieczką, o Pani!
W. Pomocą w ucisku i smutku!

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, za Matkę nieustannie pomagać nam gotową, dozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli doznawać owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Dodatkowo można odmówić:

Antyfona Kościelna

Święta Maryjo, spiesz nam na pomoc nieszczęśliwym, podnoś przygnębionych, pocieszaj płaczących, módl się za ludem, wstawiaj za duchowieństwem, oręduj za poświęconym Bogu stanem niewieścim. Niech wsparcia Twego doznają wszyscy, którzy wzywają Twojej Nieustającej Pomocy (z Brewiarza).

Modlitwa za chorego

Matko Nieustającej Pomocy, Twój Boski Syn, którego na ręku trzymasz, wysłuchuje każdą Twoją prośbę. Poleć Mu także chorego, za którego dzisiaj w pokorze modlę się do Ciebie Rzeknij tylko słowo a chory wróci do zdrowia.

Nie odmawiaj mi tej łaski chorzy mają szczególne prawo do Twej dobroci Proś przeto Jezusa, aby nam to drogie życie zachował. Ty sama bądź dla chorego dobrą i miłosierną Lekarką a przy Twojej Pomocy z pewnością uzyska utracone siły. Gdyby jednak Bóg, którego Wola rządzi światem, inaczej postanowił, wspomóż, o Matko, chorego i daj mu siłę, aby przyjął kielich goryczy i zdał się spokojnie na rozporządzenia Boga Wszechmocnego. Daj mu cierpliwość, chroń od rozpaczy, Mario, Ty jesteś tak potężna, możesz nas pocieszyć. Jesteś Matką Najlepszą, pragniesz nas ratować. Wysłuchaj więc nas łaskawie i przyjdź nam z pomocą. Amen.

Modlitwa w chorobie

Matko Nieustającej Pomocy, cierpię wiele i cierpię już długo. Wraz z ciałem słabnie też siła ducha mego już i modlić się nie mogę. N:1c mi ulgi nie przynosi. Nawet rozmowa z krewnymi i przyjaciółmi.l mnie zasmuca Powoli zanika w mym sercu odwaga i nadzieja a ich miejsce zajmuje zgryzota, ból i smutek. W Tobie o Maryjo pokładam całą moją nadzieję. Ty nie zapominasz o cierpiących dzieciach Swoich. Wspomóż mnie Matko Nieustającej Pomocy, daj siłę, bym z ręki Jezusa cierpliwie przyjął każdą. dolegliwość a raczej, o ile to nie zaszkodzi sprawie mego zbawienia, przywróć mi zdrowie, bym z radością mógł Cię wychwalać za życia i po śmierci. Amen.


Źródła:

  • Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy (red. ks. Władysław Bomba CM), Kraków 1994.
  • Nowenna Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy [b.r.m.].
  • Matko Pomocy Nieustającej proś Boga za nami! [b.r.m.].