Matko Pomocy Nieustającej (Gdy w ciężkich chwilach)

Gdy w ciężkich walkach siły słabną

wersja A (krótka) – t. i m.: Ch.Op.


1. Gdy w ciężkich walkach siły słabnieją,
Jak miło duszy upadającej
Wspomnieć na Ciebie nasza nadziejo,
Matko Pomocy Nieustającej.

Ref.
Maryjo ratuj, Matko pociesz.
Maryjo ratuj, Matko pociesz nas!

2. Łzę ledwie jedną w smutku uronię
I w prośbie Ciebie wezwę gorącej,
Litosne zaraz dajesz mi dłonie,
Matko Pomocy Nieustającej.

wersja B (dłuższa) – wg Śpiewnik Parafialny (Łódzki) 1966


1. Gdy w ciężkich walkach siły słabnieją,
Jak miło duszy upadającej,
Na Ciebie wspomnieć nasza nadziejo,
Matko Pomocy Nieustającej.

Ref. Maryjo ratuj, o Matko pociesz,
Maryjo ratuj, o Matko pociesz nas.

2. Ledwie łzę jedną w smutku uronię,
I w prośbie Ciebie wezwę gorącej,
Litosne zaraz dajesz mi dłonie,
Matko Pomocy Nieustającej.

3. Słodkimi Matko patrzysz oczyma,
Z obrazu tego, gdzie kochającej,
W dwóch rączkach Jezus dłoń Twoją trzyma,
Matko Pomocy Nieustającej.

4. O patrz tak ciągle na nas, na naszych,
Na cały lud Twój pielgrzymujący,
Daj żyć, daj umrzeć w objęciach Waszych,
Matko Pomocy Nieustającej.

5. Na dusze także wejrzyj czyścowe,
Za winy. życia pokutujące,
Ofiaruj za nie łzy Jezusowe,
Matko Pomocy Nieustającej.