Nowenna do Niepokalanej Pośredniczki wszystkich łask

Nowenna do Matki Bożej Pośredniczki łask wszelkich

Matka Boża z Aokpe

Każdego dnia Nowenny odmawia się modlitwy wstępne (zapowiedź intencji, akt żalu), tajemnice różańcowe, litanię maryjną i modlitwy końcowe (do Matki Bożej z Aokpe, "Memorare", pieśń maryjna).


Modlitwy wstępne

Intencje

Na początek podaje się intencje ogólne oraz podane przez odmawiających Nowennę.

- Intencje ogólne: za cały świat, o nawrócenie grzeszników, za dusze w czyśćcu cierpiące (według intencji Matki Bożej)

- Intencje osobiste (szczegółowe).

Rachunek sumienia

W chwili ciszy uczestnicy Nowenny robią rachunek sumienia, po którym odmawiany jest akt żalu. Można posłużyć się poniższym tekstem.

Grzechy przeciw Bogu

Czy odrzuciłem swoją wiarę, nie chciałem dowiedzieć się więcej na ten temat? Czy zapomniałem o codziennych modlitwach lub źle je odmawiałem? Czy eksperymentowałem z okultyzmem lub zaufałem wróżbom lub horoskopom? Czy zbluźniłem przeciwko Bogu lub użyłem wulgarnego języka? Czy okazałem brak szacunku dla świętych rzeczy, miejsc lub ludzi? Czy z własnej winy opuściłem Mszę w niedzielę lub święta? Czy pozwoliłem sobie na rozproszenie uwagi podczas mszy lub innych modlitw? Czy przyjąłem Komunię w stanie grzechu śmiertelnego? Czy przyjąłem Komunię bez należytej czci, szacunku i dziękczynienia?

Grzechy przeciwko sobie i bliźnim

Czy byłem niecierpliwy, zły lub zazdrosny? Czy rozpamiętywałem zranienia lub odmawiałem przebaczenia? Czy brałem udział lub zachęcałem do aborcji, niszczenia ludzkich embrionów, eutanazji lub innych sposobów odebrania życia ludzkiego? Czy stosowałem przemoc werbalną lub fizyczną wobec innych? Czy byłem rasistą w moich myślach, słowach lub czynach? Czy kogoś skrzywdziłem, źle o nim mówiąc? Czy zdradziłem tajemnice bez uzasadnionego powodu lub ujawniłem rzeczy tylko po to, by zranić innych? Czy osądzałem innych pochopnie? Czy byłem pijany lub zażywałem nielegalne narkotyki? Czy jechałem niebezpiecznie lub nierozważnie? Czy mówiłem w nieprzyzwoity sposób? Czy oglądałem obsceniczne zdjęcia, filmy lub książki? Czy sam lub z kimś dopuściłem się nieczystego zachowania? Czy byłem próżny, dumny, samolubny lub zapatrzony w siebie? Czy kłamałem, żeby się usprawiedliwić, zranić lub sprawić, że będę wyglądać na ważniejszego? Czy coś ukradłem? Czy nie przyczyniłem się do utrzymania kościoła proporcjonalnie do moich możliwości? Czy byłem nieposłuszny, niegrzeczny lub zuchwały wobec tych, którzy mają nade mną władzę? Czy oszukałem pracodawcę lub pracowników? Czy niewłaściwie wykorzystałem lub uszkodziłem własność innych osób? Czy chciwie nastawiłem swoje serce na posiadanie rzeczy? Czy brałem udział w skandalu lub czy dałem zły przykład? Czy byłem leniwy w pracy, nauce lub obowiązkach domowych? Czy byłem zazdrosny o wygląd innych, ich popularność, pracę? Czy w jakikolwiek sposób zachęcałem kogoś do czynienia zła?

Grzechy względem małżonka

Czy zaniedbałem pielęgnowanie ciepła miłości i przywiązania do współmałżonka? Czy przedłużałem nieporozumienia z powodu urazy lub nie przeprosiłem, gdy postąpiłem źle? Czy znęcałem się nad współmałżonkiem werbalnie, emocjonalnie lub fizycznie? Czy stosowałem sztuczne środki antykoncepcyjne? Czy w jakikolwiek sposób dopuściłem się niewierności wobec współmałżonka?

Grzechy rodziców

Czy zaniedbałem uczenia modlitwy moich dzieci? Czy zaniedbałem edukację religijną moich dzieci? Czy zaniedbałem przyprowadzanie dzieci na niedzielną Mszę św.? Czy nie zachowałem czujności wobec tego, co moje dzieci czytają lub oglądają w telewizji? Czy pokłóciłem się ze współmałżonkiem przy dzieciach? Czy byłem szorstki lub apodyktyczny wobec moich dzieci? Czy w jakikolwiek sposób zaniedbałem dobro moich dzieci?

Grzechy dzieci

Czy byłem nieposłuszny rodzicom? Czy zaniedbywałem obowiązki domowe? Czy nie próbowałem zrozumieć moich rodziców i nie rozmawiałem z nimi? Czy straciłem kontrolę, kiedy byłem zły? Czy zakłóciłem spokój w moim domu? Czy dąsałem się, zamiast prosić o pomoc? Czy nie przykładałem się należycie do nauki w szkole? Czy traktowałem nauczycieli lub inne osoby dorosłe bez szacunku? Czy brałem udział w bójce?

Akt żalu

Ach żałuję...

Modlitwa różańcowa

Można odmówić jedną część Różańca świętego, rozważając poszczególne tajemnice (zob. rozważania).

Litania maryjna

Litania do Niepokalanej Pośredniczki łask wszelkich

Modlitwa do Pośredniczki łask wszelkich

Pani czystego serca, Pani dobrego serca, Pani honoru uniżona, Słodyczy Aniołów, Twoja niebiańska mądrość i cierpliwość przewyższa wszystko inne. Całe Twoje życie opromienia nieskalana czystość serca. Pośredniczko wszelkich Łask, pomóż nam we wszystkim wypełniać wolę Twojego Syna, Jezusa. Uczyń nas godnymi przyjęcia daru, danego nam dla naszego uświęcenia. Udziel nam łaski zbliżenia się do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pomóż nam być czystymi, abyśmy się stali godnymi oglądania nieba. Pomóż nam zawsze czynić to, co powie nam Twój Syn, Jezus, abyśmy mogli mieć udział w Jego chwale. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwy końcowe

Pomnij...

Pieśń maryjna: Ave Maryja lub podobna.


Tłum. i oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Novena To Our Lady Of Aokpe Mediatrix Of All Graces - ourladyofaokpe.com