Nowenna do Matki Bożej Miłości Zranionej i Naszej Nadziei (Skrzatuska)

Nowenna do Matki Bożej Bolesnej
Łaskami Słynącej w Skrzatuszu

Sanktuarium skrzatuskie zostało podniesione do godności bazyliki mniejszej podczas diecezjalnej pielgrzymki we wrześniu 2019 r. Przygotowanie do tego wydarzenia zaowocowało powstaniem Nowenny Skrzatuskiej.

Nowennę należy odprawić w parafiach diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej w pierwszą środę miesiąca.

Obraz skrzatuskiej Piety, jeśli nie ma swojego stałego miejsca w kościele, powinien być wyeksponowany w trakcie odprawianej nowenny. Może być także wniesiony procesjonalnie i ustawiany w godnym, przygotowanym wcześniej do tego miejscu.


Pieśń

Modlitwa wstępna

Maryjo, Skrzatuska Pani, * Matko Miłości Zranionej i Naszej Nadziei! * Ty, która z woli Ojca Wszechmogącego * wstąpiłaś w tajemnicę zbawczego cierpienia * i przyjmujesz z krzyża Ciało Boskiego Syna, * popatrz na serca Twych dzieci * zranione brakiem miłości. * Zobacz nasz smutek i trwogę, i przyjdź nam z pomocą. * Ciebie prowadzi Duch Święty * i Ty, Matko Naszej Nadziei, * wskazujesz nam zdrój miłosierdzia: * ukazujesz Ciało Jezusa, * abyśmy adorując Jego święte rany, * doznali zbawienia. * Swoją modlitwą, Matko, * ochraniaj nasze rodziny, * naszą parafię i całą diecezję. * Uproś nam u Boga błogosławieństwo i łaskę. Amen.

Modlitwa dziękczynno-błagalna

O Matko Miłości Zranionej, wołamy do Ciebie - Pani Skrzatuska, módl się za nami!
Zranionych i chorych opatruj...
Złe wieści ze świata powstrzymaj...
Zlęknionym odwagę wypraszaj...
Bądź gwiazdą przewodnią tułaczy...
Wypraszaj pociechę po dziecka utracie...
Ochraniaj od błędów niewiary...
Serca zdradzonych ocal przed rozpaczą,...
W Jezusie pocieszaj samotnych...

Pieśń.

O Matko Naszej Nadziei, wołamy do Ciebie - Błagamy Cię, Matko Skrzatuska!
W ciemnościach nadzieję nam ukaż...
Rodziców ucz kochać swe dzieci...
Pocieszaj po stracie najbliższych...
W Jezusa ranach ukazuj nam zdrowie...
Wzbudź w sercach tęsknotę do Nieba...
Swym blaskiem rozpraszaj ciemności...
Nauczaj mnie słuchać Jezusa...
W Jezusie mnie, dziecko Twe, utul...

Na zakończenie

Matko naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa,
który złożył siebie w ofierze krzyżowej,
a Ty razem z Nim przyjęłaś w pełni wolę Ojca,
Tobie zawierzam moje życie i powołanie;
z ufnością dziecka oddaję moje prace i nadzieje,
wszystkie postanowienia złożone Bogu i ludziom.

Przyjmij mnie w godzinie próby i słabości,
pomóż powstać z grzesznego upadku,
aby żyć Miłością Twojego Syna,
który powstał z martwych i żyje.
Jemu chwała na wieki.

Amen.

Pieśń.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Nowenna Skrzatuska - skrzatusz-sanktuarium.pl
  • Nowenna do Matki Bożej Miłości Zranionej i Naszej Nadziei - parafia-zegrzepomorskie.pl