Nowenna do NMP Królowej Polski

Nowenna do NMP Królowej Polski

24 kwietnia – 2 maja

Nowenna zalecana jest do odmówienia na 9 dni przed uroczystością NMP Królowej Polski, czyli w dn. 24 kwietnia - 2 maja. Każdego dnia nowennę należy rozpocząć (1) antyfoną z modlitwą, które wprowadzają w treść uroczystości. Następnie odmawia się (2) modlitwy za wstawiennictwem NMP Królowej Polski, kończąc je (3) antyfoną "Pod Twoją obronę...", (4) modlitwą św. Bernarda oraz (5) modlitwą w intencji Ojczyzny. Na zakończenie odmawia się (6) modlitwę dziękczynną.


Modlitwy do odmówienia w każdym dniu nowenny.

1. Antyfona

Błogosławmy Boga niebios i wysławiajmy Go wobec wszystkich żyjących, * bo przez Maryję Dziewicę okazał nam swoje miłosierdzie.

K. Królowo Polski, wstawiaj się za nami.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, † spraw łaskawie, * aby za wstawiennictwem naszej Matki i Królowej * religia nieustannie cieszyła się wolnością, a Ojczyzna rozwijała się w pokoju. Amen.

2. Prośby

Niepokalana Dziewico, z najgłębszą czcią gromadzimy się u Twoich stóp. Przyjmij nasz pokorny hołd, który Ci składamy jako Matce naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pragniemy Cię pozdrawiać, tak jak Cię pozdrowił Archanioł Gabriel i jak wychwala Cię Kościół z pokolenia na pokolenie.

Pełni ufności przychodzimy do Ciebie, aby w Twoje niepokalane ręce złożyć nasze błagania, wierząc w Twoje przemożne orędownictwo u Boga. Przynosimy Ci nasz codzienny trud, nasze radości i nasze nędze. Wstawiaj się za nami u Boga, bo potrzebujemy Jego światła, potrzebna nam pomoc i miłosierdzie, bo jesteśmy słabi i upadamy; potrzebna nam łaska, abyśmy mogli żyć według Jego przykazań. Pełni wiary i ufności w skuteczność Twojego wstawiennictwa przedstawiamy Ci nasze prośby...

Boże przyjmij nasze pokorne prośby, które zanosimy do Ciebie przez pośrednictwo Matki Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

3. Antyfona

Pod Twoją obronę...

4. Modlitwa św. Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo

5. Modlitwa za Ojczyznę

Z ufnością zwracamy się do Ciebie Boża Rodzicielko, nasza Matko i Królowo, dana nam przez Boga ku obronie naszego narodu. Nie zwyciężymy sami naszych najgroźniejszych, śmiertelnych wrogów: niewiary, kłamstwa, niesprawiedliwości, alkoholizmu, narkomanii, niemoralności. Panno Zwycięska, ufamy w Twoje zwycięstwo. Ty jesteś naszą Nadzieją. Zwyciężałaś w dniu Zwiastowania, na Kalwarii, w Wieczerniku Zielonych Świąt, i w dziejach naszego narodu. Twoje też będzie zwycięstwo w tym wielkim czasie próby.

6. Dziękczynienie

Nasza Matko i Królowo, racz przyjąć nasze hołdy wdzięczności. Ogrom doznanych łask budzi w nas nadzieję i pragnienie trwania w wierności Bogu, Krzyżowi, Kościołowi, świętej wierze i Tobie, Niepokalana Matko i Królowo Polski. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • ks. Tarsycjusz Sinka CM, Nowenny do Matki Bożej na uroczystości i święta, WTKM, Kraków [2006]