Nowenna do NMP Fatimskiej (o pokój na świecie)

Nowenna do Matki Bożej Fatimskiej
o uproszenie pokoju dla świata

4-12 maja

Nowennę można odmówić na 9 dni przed wspomnieniem NMP z Fatimy, tj. w dn. 4-12 maja.

Każdego dnia należy: 1) rozważyć tekst związany z objawieniami fatimskimi; 2) wzbudzić intencję o łaskę naśladowania Maryi; 2) odmówić modlitwy: "Ojcze nasz", "Zdrowaś Maryjo" i "Chwała Ojcu".


Dzień pierwszy

Rozważanie

Fatima przez długi czas kojarzyła się z treściami antychrześcijańskimi, ponieważ kojarzyła się imieniem jedynej córki Mahometa - proroka pierwszego "czerwonego niebezpieczeństwa". Boża Opatrzność sprawiła, że w czasie tworzenia się drugiego "czerwonego niebezpieczeństwa" - ateistycznego komunizmu - Fatima nabrała cudownego chrześcijańskiego znaczenia. To właśnie w Fatimie Matka Boża Różańcowa objawiła się trójce portugalskich pastuszków.

W trzecim roku I wojny światowej, Najświętsza Panna zstąpiła na ziemię, by przekazać orędzie pokoju. Trzymała w ręku różaniec (broń, której mężczyźni mogliby użyć dla zakończenia wszystkich wojen), a swoje czyste i Niepokalane Serce otwierała dla grzeszników.

Nowa wizja Maryi - Matki Bożej Różańcowej i Królowej Pokoju - została ukazana światu.

Intencja

Módlmy się. Panie, Boże Wszechmogący, † przez wzgląd na Syna Twojego Jednorodzonego, * który swoim życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem odkupił nas dla wiecznego zbawienia, * błagamy Ciebie, udziel nam łaski, * abyśmy, rozważając tajemnice Różańca Świętego Błogosławionej Dziewicy Maryi, * dostosowali do nich swoje życie * i zasłużyli na łaski z nimi związane. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwy

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Dzień drugi

Rozważanie

I wojna światowa ogarnęła całą Europę, pokrywając ją siecią wojennych zasieków i okopów. Najtęższe mózgi i ludzka siła zostały zaangażowane przez tych, którzy chcieli ją wygrać. Jak nigdy dotąd, cała nauka służyła wynalazkom wojennym, wykorzystując wszystkie laboratoria i fabryki, a zbliżający się pokój miał być jedynie preludium do następnej jeszcze okrutniejszej wojny.

W tym chaosie i ogromnym zamieszaniu, Matka Boża wybiera, nie uczonych, a prostaczków, nie mężów stanu, a trójkę małych dzieci, nie generałów, a pastuszków. I czyni ich posłańcami pokoju. Problemem świata jest to, że jego wielcy wybierają rozwiązania skomplikowane i czyniące zło, a orędzie Pani Fatimskiej jest proste i czyste: "Wojna się skończy i pokój nastanie, jeżeli będziecie się modlić: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia". Jeżeli się nawrócimy... Jeżeli będziemy odmawiać Różaniec...

Intencja i Modlitwy, jak w Dniu pierwszym.

Dzień trzeci

Rozważanie

W czasie okrutnej wojny, zstępuje na ziemię Królowa Pokoju z różańcem w ręku i proponuje światu najprostszy sposób na zakończenie wojen i utrwalenie pokoju: "Odmawiajcie Różaniec...".

Dlaczego Różaniec?

Różaniec zaczyna się wyznaniem wiary ("Składem Apostolskim"), po którym następuje modlitwa Pańska: "Ojcze nasz" - najwspanialsza modlitwa, której nauczył sam Pan Jezus, a która jest ogniwem łączącym niebo i ziemię. Każda zaś "dziesiątka" zakończona jest wyrazem szacunku dla Osób Trójcy Świętej - pozdrowieniem trzech Osób w Jednym Bogu: "Chwała...". Główną zaś modlitwą, powtarzaną w pięknym poetyckim rytmie, jest "Zdrowaś Maryjo", która zawiera trzy części: Pozdrowienie Anioła Gabriela, błogosławieństwo Elżbiety dla Maryi i część ułożoną przez Kościół, a wyrażającą miłość do Maryi, Matki Boga.

Odmierzanie paciorków i rytmiczna modlitwa jest powiązana z medytacją - rozważaniem tajemnic z życia Jezusa i Maryi. W poszczególnych tajemnicach: podążamy za Aniołem Gabrielem do Nazaretu, z Chrystusem, Słowem Wcielonym zstępujemy z nieba do Betlejem, towarzyszymy Świętej Rodzinie w czasach dziecięctwa Jezusa, łączymy się z Chrystusem Odkupicielem, Zbawicielem i z Maryją, poprzez Zmartwychwstanie do koronacji i chwały.

Intencja i Modlitwy, jak w Dniu pierwszym.

Dzień czwarty

Rozważanie

"Dla ratowania dusz Pan Bóg chce, aby na całym świecie zostało rozpowszechnione nabożeństwo do mojego Niepokalanego Serca". W religii katolickiej Najświętsze Serce Pana Jezusa zawsze było łączone z Niepokalanym Sercem Maryi. W objawieniu fatimskim Maryja przypomina swoim dzieciom, jak bardzo ważne jest to ścisłe połączenie.

Dlaczego?

Najczystsze Serce Maryi, bez grzechu poczętej, jest najbliższe Sercu Jezusa. Grzech jest przyczyną wszystkich wojen. I chociaż winy doszukujemy się w różnych sytuacjach ekonomicznych, to jednak u podstaw jest zawsze chciwość, pożądanie władzy, duma, okrucieństwo, bunt przeciwko Bogu, który zawsze jest skierowany przeciwko szczęściu ludzkości. Aby naprawić to zło, Zbawiciel nakazuje poświęcenie ludzkości Niepokalanemu Sercu swojej Matki. On wzywa nas: "Naśladujcie to Serce, którego pierwszą i największą miłością zawsze był Bóg. Niech serca ludzkie wzorują się na tym Sercu, które zawsze było wierne mężowi i Synowi. Naśladujcie to Serce, które ukochało wszystkie dzieci Boże, i modląc się za nie, służyło im w radości i pokoju.

Intencja i Modlitwy, jak w Dniu pierwszym.

Dzień piąty

Rozważanie

"Jestem Matką Bożą Różańcową, przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniła życie i nie zasmuciła Boga ciężkimi grzechami. Nie obrażajcie Boga, bo już i tak bardzo jest obrażany".

Zawsze jest tak, że w czasie szalejącej wojny ludzie w swojej rozpaczy zwracają się do Boga. Nawet zatwardziali grzesznicy wołają: "Ratuj nas, Panie, i wybaw od konsekwencji tego, do czegośmy sami doprowadzili". W tym samym czasie cynicy ośmielają się zadawać pytanie: "Jak Pan Bóg mógł do tego dopuścić, że ludzie z taką pasją oddają się wojnie, a w czasie pokoju ją planują?". Wojna mija... Bóg jest zapominany, a ludzie z powrotem wracają do swoich grzechów. Tylko wtedy nastąpi koniec wojen, kiedy ludzkość przestanie stać po stronie zła w walce z dobrem, kłamstwa w walce z prawdą, szatana w walce z Chrystusem. Zaniechanie grzechu, przez ludzkość jest równoznaczne z zaniechaniem wojen. Jeżeli ludzie przestaną obrażać Boga, nie będą stwarzali powodów do nowych wojen. Książę Pokoju poprowadzi nas tylko wtedy, jeżeli nie będziemy przeciwko Niemu występowali i nie będziemy przybijali Go do Krzyża.

Intencja i Modlitwy, jak w Dniu pierwszym.

Dzień szósty

Rozważanie

W naszych czasach żyjemy w ciągłym zagrożeniu bomby atomowej i zdajemy sobie sprawę z niebezpieczeństw jej użycia. Wojna atomowa trwałaby nie kilka lat, a kilka godzin. I znowu, za sprawą Bożej Opatrzności, w czasie I wojny światowej, Maryja jak gdyby przepowiedziała światu groźbę bomby atomowej

i jednocześnie wskazała drogę ratunku. 70 tysięcy ludzi - wierzących i niewierzących, katolików i innowierców - zgromadziło się w Cova da Iria. Dzień był szary i smutny, padał deszcz. Nagle przestało padać, chmury rozstąpiły się, a na niebie ukazał się słoneczny krąg, który wirując z szaloną szybkością, rzucał snopy barwnych promieni świetlnych. Po kilku sekundach przerwy, taniec słońca zaczął się ponownie. Nagle słońce oderwało się od sklepienia niebieskiego i jak gigantyczna bomba runęło w kierunku ziemi i ludzi. Ogromny krzyk grozy i trwogi wyrwał się z piersi tysięcy ludzi. Słońce zatrzymało się, a potem powróciło na swoje miejsce.

Za wstawiennictwem Maryi, Matki rodzaju ludzkiego, groźba bomby atomowej oddala się. A Ona, nasza Matka, zawsze nas będzie ochraniać i prowadzić.

Intencja i Modlitwy, jak w Dniu pierwszym.

Dzień siódmy

Rozważanie

Człowiek jest często wrogiem samego siebie. Rozmyślnie zamyka oczy na prawdę, odwraca się od swego zbawienia i udaje, że go nie dostrzega. Nic więc dziwnego, że orędzie pokoju, głoszone przez Królową nieba, spotkało się ze sprzeciwem tych, którzy są daleko od Boga. Władze administracyjne Fatimy, potraktowały pastuszków, jak kryminalistów. Użyto wszelkich sposobów, aby nie dopuścić do ponownego objawienia się Maryi. Złośliwe i gwałtowne prześladowania, konspiracja, brutalność i szantaż - to wszystko, aby ukryć przed światem najprostszą prawdę - sposób na zakończenie wojny i zachowanie pokoju - orędzie Matki Bożej Fatimskiej.

Ludzie, którzy mają swoje wyszukane programy zbrojeniowe, programy równowagi siły i władzy oraz zachwianych budżetów, ci ludzie nie chcieli przyjąć planu Boga, ani niezwyciężonej broni - Różańca,

który Maryja im ofiarowywała.

Mimo wszelkich prześladowań, mimo chęci ukrycia prawdy, mimo nienawiści i opozycji - wieści

o Fatimie obiegły cały świat.

Papież Pius XII, przekazując światu orędzie fatimskie, poświęcił cały rodzaj ludzi Niepokalanemu Sercu Maryi, a miliony ludzi wzięło do ręki różaniec.

Intencja i Modlitwy, jak w Dniu pierwszym.

Dzień ósmy

Rozważanie

Nad horyzontem naszych czasów, zawisła groźba "Rosji": ateistycznego komunizmu, pogardy dla Boga, zniewolenia człowieka, terroru. Tajemnicza Rosja: brutalna w filozofii, gigantyczna w sile. Aby uchronić chrześcijańską demokrację czyniono wiele prób i uciekano się do różnych sposobów. Ligi, petycje, negocjacje, usiłowania przekupienia - wszystko to upadało, kończyło się fiaskiem. Całkowite rozwiązanie należało do Maryi. "Jeżeli ludzie przyjmą Moje żądania, Rosja nawróci się i zapanuje pokój".

Jakże skomplikowane są drogi ludzkie. Jakże proste są drogi Boże. Jeżeli poświęcimy świat Niepokalanemu Sercu Maryi... Jeżeli będziemy odmawiać Różaniec... Jeżeli będziemy żałować za grzechy i czynić pokutę... Jeżeli umiłujemy czystość i prawdę - to Rosja odnajdzie swoją drogę powrotu do Ojca, a żelazna kurtyna opadnie. Pełni nadziei w obietnice naszej fatimskiej Pani, odpowiedzmy na Jej wezwania.

Intencja i Modlitwy, jak w Dniu pierwszym.

Dzień dziewiąty

Rozważanie

Fatima stała się celem licznych pielgrzymek. Miliony ludzi przybywały tu, aby zobaczyć miejsce, w którym Najświętsza Panna zstąpiła na błogosławioną ziemię, aby rozmawiać z trójką dzieci i przekazać światu swoje orędzie pokoju.

Ludzie, którzy byli przepełnieni nienawiścią do Boga i Maryi, usiłowali zniszczyć mały dąb, na którym ukazała się Maryja, wysadzili w powietrze kaplicę Matki Bożej, grozili i wydawali różne rozkazy. Ale wszystkie te działania osiągnęły skutki przeciwne od zamierzonych. Z roku na rok mnożą się pielgrzymki, a kult Matki Bożej Fatimskiej rozpowszechnił się na całym świecie. Z różańcem w ręku: siostry i księża, uczeni i analfabeci, indywidualnie i całymi rodzinami, bogaci i biedni, trwają na modlitwie dniem i nocą. Obraz Niepokalanego Serca Maryi jest wszędzie, w kościołach i w domach, a Jej Niepokalane Serce stało się wzorem dla chrześcijańskiej młodzieży.

Jeszcze raz jest nam dane odczuć Miłość Boga i opiekę Maryi oraz to, że droga, którą wskazuje nam Bóg, jest drogą pokoju, a ci, którzy zwyciężyli grzech, odnieśli zwycięstwo w najważniejszej walce. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi - i wiernymi poddanymi Maryi, naszej Pani Fatimskiej.

Intencja i Modlitwy, jak w Dniu pierwszym.


Na zakończenie Nowenny

Hymn: Ciebie Boże chwalimy...

Chwała Ojcu...

Maryjo, Matko Boża Fatimska, módl się za nami!
Maryjo, Królowo Różańca świętego...
Maryjo, Królowo pokoju...


Oprac. MARYJNI.PL


Źródło:

  • Modlitwy do Matki Bożej z Fatimy. Nowenna do Matki Bożej Fatimskiej - bracia.net.pl
  • Nowenna do Matki Bożej Fatimskiej, 4-12 maja - dolinamodlitwy.pl
  • Nowenna ku czci Matki Bożej Fatimskiej, "List. Apostolat Chorych Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej", nr 301, Maj 2019.
  • Nowenna do Matki Bożej Fatimskiej, red. M. Drozdek SAC, W. Sinka CM, Kraków 1994.