Nowenna do NMP Częstochowskiej (dziękujemy, przepraszamy i prosimy)

Nowennę można odmówić na 9 dni przed uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej (26 sierpnia), czyli w dn. 17-25 sierpnia.


Na rozpoczęcie

Matko nasza Jasnogórska, Królowo Narodu Polskiego, * ufni w Twą matczyną dobroć i potężne wstawiennictwo u Syna Twego, * zanosimy do Ciebie nasze pokorne modlitwy i błagania.

Polecamy Ci wszystkie nasze sprawy, a zwłaszcza... (można wymienić intencję szczegółową).

Polecamy Ci również nasze rodziny oraz wszystkie dzieci narodu polskiego, żyjące w kraju i na całym świecie.

Dziękujemy

Powtarzamy: Dziękujemy Ci, Matko nasza Jasnogórska!

Za Twoją obecność i działanie w Cudownym Obrazie na Jasnej Górze, za niezliczone łaski, których hojnie udzielasz nam od sześciu wieków...
Za Twoje łaskawe królowanie nad naszym Narodem i za wspieranie nas na przestrzeni dziejów, zwłaszcza w trudnych czasach niewoli i cierpień...
Za Twoją macierzyńską opiekę, którą otaczasz nas, prowadząc do Syna swego Umiłowanego, umacniając wiarę w naszych sercach, nawracając grzesznych, pocieszając chorych, smutnych i wątpiących...

Przepraszamy

Powtarzamy: Przepraszamy Cię, Matko nasza Jasnogórska!

Za to, że przez zaniedbania w wierze i obojętność religijną tak często odchodziliśmy od Boga, zapominając o Jego obecności i miłości...
Za to, że postępowanie nasze nie zawsze było zgodne z wiarą świętą i godnością dziecka polskiego narodu...
Za grzechy przeciwko życiu, za pijaństwo, egoizm, lekkomyślność, zazdrość, niezgodę społeczną i rozwiązłość...
Za to, że tak często, zamknięci w kręgu własnych spraw, nie widzieliśmy potrzeb braci naszych - głodnych, bezdomnych, chorych i samotnych...

Prosimy

Powtarzamy: Bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!

Kiedy ogarnia nas zwątpienie i pokusa niewiary - O Matko wierna...
Kiedy czujemy się samotni, opuszczeni i zagrożeni - O Wspomożycielko wiernych...
W niebezpieczeństwie ulegania grzechom - O Pomocy nieustająca...

Powtarzamy: Prosimy Cię, Matko nasza Jasnogórska!

Abyś umacniała nas w wierze, dawała nam moc odnowy życia w duchu Bożych przykazań i Ewangelii Chrystusowej...
Abyś nadal królowała w naszym życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym...
Abyś wyjednała nam u Syna Twojego łaskę, o którą Cię w tej nowennie szczególnie błagamy...

Na zakończenie

Powtarzamy: Wysławiamy Cię i miłujemy Ciebie!

Matko z Dzieciątkiem na ręku, która poprzez swój święty Obraz obecna jesteś w każdej chwili naszego życia, niosąc nam otuchę i moc w doświadczeniach, kłopotach i trudach codziennych...
Królowo nasza, o Twarzy pociętej bliznami, która jesteś dla nas znakiem nadziei, jedności i zwycięstwa...
Dziewico Wspomożycielko, która pomagasz nam przezwyciężyć zło i wszelką słabość...

Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, † który dałeś Narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną moc i obronę, * a Jej Święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych, * spraw łaskawie, abyśmy walcząc za życia pod Jej opieką, * w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Dziewiątego dnia, na zakończenie Nowenny, można odmówić: Akt osobistego oddania się Matce Bożej


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło:

  • Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej - adonai.pl
  • Nowenna do Matki Bożej Jasnogórskiej - centrumzawierzenia.jasnagora.pl
  • Nowenna do Matki Bożej Jasnogórskiej - ksiegarniajasnagora.pl