Nowenna do NMP Cudownego Medalika (1)

Nowenna do MB Cudownego Medalika

Modlitwa na każdy dzień

O Maryjo bez grzechu Poczęta,
Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Matko nasza,
przejęci najżywszą ufnością w Twoje wszechmocne
i skuteczne orędownictwo,
jakie tak często okazywałaś przez Cudowny Medalik,
błagamy Cię, wyjednaj nam łaski i dobrodziejstwa,
o które prosimy, jeżeli to może nam dopomóc
w pomnożeniu naszej miłości ku Bogu i ku ludziom.
Amen.

Dzień 1

Pierwsze objawienie 18-19 lipca 1830 r.

Przychodź do tego ołtarza. Przy moim Synu Jezusie znajdziesz światło i siłę”.

Maryja mówi nam o miłości Boga do nas. Zaprasza nas do pójścia za Chrystusem, do zrozumienia, czego Pan chce od nas. Dzięki Maryjo, że nas prowadzisz do Chrystusa. Dzięki, że nam pomagasz stać się w naszym życiu świadkami Miłości.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Dzień 2

Drugie objawienie, 27 listopada 1830 r.

Widziałam Najświętszą Pannę (...). Trzymała w dłoniach kulę, na której był krzyżyk. Usłyszałam: «Ta kula przedstawia świat cały, każdą poszczególną osobę»”.

Bóg stwarza świat z miłości, aby ludzie żyli tą miłością. Dziękujemy Ci, Maryjo, że uczysz nas, że wszyscy ludzie bez wyjątku są powołani do tego, by stać się Ludem Boży.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Dzień 3

O Maryjo bez grzechu poczęta...”

Św. Katarzyna przekazuje światu znak przyniesiony przez Maryję, spełnia swą misję: Dać poznać światu Dziewicę "poczętą bez grzechu". Razem ze św. Katarzyną podziwiamy Cię, Maryjo, Najczystsza Matko Boga.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Dzień 4

Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. «Każ wybić Medalik według tego wzoru»”.

Jezus włączył Maryję w swe zbawcze dzieło. Wszystkie łaski otrzymujemy od Jezusa, który chce je nam udzielać przez ręce Maryi. Dziękujemy Ci, Maryjo, że przyjmujesz naszą modlitwę, ale także za to, że przypominasz nam nieustannie, że to Twój Syn wszystko może. Naucz nas prosić o łaski, które nam są zawsze potrzebne.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Dzień 5

Stopy Jej opierały się na białej kuli, na której znajdował się wąż”.

Grzech człowieka (niesprawiedliwość, przemoc, egoizm, ucisk maluczkich) jest odrzuceniem miłości - wąż jest jego symbolem. Maryjo, pomóż nam walczyć ze złem, które tkwi w nas. Dopomóż nam, jak Ty mówić Panu "tak".

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Dzień 6

Zobaczyłam odwrotną stronę Medalika: literę M, a nad nią krzyż...”

Znaczenie odwrotnej strony Medalika: Syn Boży, który dla nas stał się człowiekiem, odkupił nas przez swoją śmierć na krzyżu i przez swoje chwalebne Zmartwychwstanie. Maryja jest włączona w zbawcze dzieło swego Synu. Przez Nią Jezus przyszedł na świat i Ona do Niego nas prowadzi. Stanęła pod Krzyżem jako współcierpiąca Matka i tam na Golgocie stała się naszą Matką, Matką Kościoła. Maryjo, Matko Boża i Matko nasza, prowadź nas do Chrystusa.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Dzień 7

Poniżej dwa serca - Jezusa i Maryi”.

Serce Jezusa, otoczone cierniami, przypomina o bezgranicznej miłości Boga, który posłał Jednorodzonego Syna, aby przez Męka swoją odkupił człowieka. Serce Maryi, mieczem przeszyte, wskazuje, że Maryja jest zjednoczona z tą zbawczą miłością. Maryjo, naucz nas iść za Chrystusem po drodze miłości, aż do całkowitego ofiarowania siebie.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Dzień 8

Naokoło dwanaście gwiazd”.

Gwiazdy symbolizują Apostołów, Kościół, każdego z nas. Lud Boży Starego Przymierza, podzielony na dwanaście pokoleń, ustąpił miejsce Nowemu Ludowi - Kościołowi. Każdy, kto przyjmie chrzest w imię Chrystusa, zostaje wszczepiony w ten nowy Lud Boży, w Kościół. I jako nowy człowiek zostaje powołany do pracy w Winnicy Pańskiej, idąc drogą, wskazaną przez "Krzew Winny", Jezusa Chrystusa. Maryjo, pomóż nam stać się Apostołami i ukazywać światu przesłanie Medalika.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Dzień 9

Cudowny Medalik - znak, a jednocześnie narzędzie ewangelizacji, zawierające orędzie Nowego Życia. Maryja została poczęta bez grzechu po to, by stać się Matką Nowego Życia, Matką nowego początku, Matką naszego zbawienia. Jest Pośredniczką Bożych łask i swym macierzyńskim wstawiennictwem otacza opieką Kościół swego Syna, nieustannie wzywając swe dzieci, by byli Apostołami, żyjącymi Nowym Życiem i głoszącymi Dobrą Nowiną Zmartwychwstałego Chrystusa. Maryjo, Matko Kościoła, dopomóż nam w zrozumieniu Twego orędzia i życia nim.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.


Oprac. MARYJNI.PL na podst.:
Nowenna do MB Cudownego Medalika
- krakow.szarytki.pl