Nowenna do NMP Brzemiennej (Matemblewskiej)

W Matemblewie k. Gdańska znajduje się sanktuarium Maryjne, w którym czczona jest od połowy XVIII w. figura Matki Bożej Brzemiennej, nazywana Madonną z Matemblewa lub Madonną apokaliptyczną, otaczana wyjątkową czcią przez Kaszubów. Do sanktuarium przybywają kobiety brzemienne, aby powierzyć siebie i oczekiwane potomstwo Matce Bożej, którą około 1769 r. stolarz z Matarni ujrzał jako brzemienną, kiedy szedł po lekarza, aby sprowadzić go dla oczekującej rozwiązania żony.

Nowenna wyraża wiarę kaszubskiego ludu w skuteczne wstawiennictwo Matki Bożej, szczególnie za kobietami oczekującymi potomstwa.


Pieśń na rozpoczęcie

Witaj Matko Brzemienna i Królowo matek.
Witaj Matko ludzi i poczętych dziatek.
Witaj, ach witaj, Matko jedyna.
Uproś nam łaski u swego Syna.
Witaj Maryjo, pociecho ludzi,
Ty w sercach naszych miłość obudzisz.

Modlitwa

Cudowna Matemblewska Pani!
Tyś największą po Bogu naszą pociechą.
Zbliżamy się do Ciebie z całą naszą ufnością,
jak dzieci do Matki przychodzimy do Ciebie,
korzymy się przed Tobą, błagając o pomoc, Maryjo!
Tyle cudów zdziałałaś na tym miejscu przez siebie wybranym,
tylu nieszczęśliwych wysłuchałaś i uleczyłaś ich z chorób duszy i ciała,
tylu rodzinom dałaś upragnione dziecko.

Matko Matemblewska!
Bądź siłą dla matek oczekujących potomstwa,
by nie lękały się trudów macierzyństwa.
weź w opiekę nasze rodziny i prowadź je do swego Syna,
który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje
na wieki wieków. Amen.

Odczytanie próśb i podziękowań.

Wezwania

O Maryjo, która z taką czułością [w tym Sanktuarium] na nas spoglądasz, z dziecięcą ufnością śpieszymy do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań. Przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej: pomagaj nam nieustannie.

Wielka Matko Boża, pomagaj nam nieustannie!
Oblubienico Ducha Świętego...
Matko Kościoła...
Maryjo Matemblewska...
Matko Boża Brzemienna...
Strażniczko czystości...
Opiekunko dziewic...
Dziewico milcząca...
Dziewico słuchająca...
Dziewico wielbiąca Boga...
Przykładzie skromności i prostoty...
Królowo i Matko rodzin...
Strażniczko miłości i wierności małżeńskiej...
Wsparcie rodzin wielodzietnych...
Ucieczko rodzin żyjących w trudnych warunkach...
Opiekunko kobiet brzemiennych...
Wzorze macierzyństwa...
Nadziejo małżeństw bezdzietnych...
Opiekunko samotnych matek i ojców...
Orędowniczko rodzin dotkniętych nałogami...
Która pomagasz przetrwać kryzysy w rodzinie...
Opiekunko dzieci...
Matko dzieci opuszczonych...
Płacząca nad dziećmi nienarodzonymi...
Szafarko Bożego miłosierdzia...
Lecząca rany dusz ludzkich...
Opiekunko młodzieży...
Wzorze pięknej miłości...
Obrończyni wdów i sierot...
Opiekunko ubogich i uciśnionych...
Drogowskazie błądzących i zagubionych...
Ostojo cierpiących i konających...
Pocieszycielko chorych i strapionych...
Wspierająca nas w głoszeniu Ewangelii życia...
Ognisko gorliwości i apostolstwa...
Matko ofiarności i dobroci...
Matko poświęcenia i służby...
Królowo Zakonu Ducha Świętego...

Pieśń do Matki Bożej Brzemiennej

Ref. O Piękna, Piękna o Święta, Święta
Ty jesteś Matemblewska Matka Boska Brzemienna

1. Gołębica nad Tobą
na wszystkie nasze drogi
Duch Święty zstępuje na Ciebie
Duch Ojciec wszystkich ubogich.

2. Twój Owoc zbawczej miłości
pod sercem swoim nosisz
najbardziej rozbitemu
Ty pokój cichy przynosisz.

3. Szczęśliwa pośród niewiast
któraś uwierzyła
Magnificat zaśpiewajmy
Dziś chwałę Panu oddajmy.

4. Śpiewajmy chwałę Panu
co był, co jest, co idzie
Bóg w Trójcy, Dobroć, Święty,
Bóg w Trójcy Święty, Pan życia.

K. Tyś naszą ucieczką, o Pani!
W. Pomocą w ucisku i smutku!

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją, Maryję, za matkę nieustannie pomagać nam gotową, dozwól prosimy, abyśmy wzywając ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy, zasłużyli na doznawanie owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Nowenna do Matki Boskiej Brzemiennej - fronda.pl
  • Śpiewnik Szkoły im. św. Jana De la Salle - docplayer.pl
  • Sanktuarium - matemblewo.pl