Tarnów - Matka Bolesna

Modlitwy do Matki Bożej Bolesnej

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej
Bazylika Katedralna w Tarnowie

Akt oddania Matce Bolesnej

Matko Bolesna, która upodobałaś sobie tarnowską katedrę
i w sercu diecezji jesteś w szczególny sposób ze swoim ludem,
z radością przychodzimy, aby u Twoich stóp czcić naszego Pana.

Matko cierpiąca, Ty dajesz nam swego Syna
w nadziei, że uwierzymy Miłości,
która spełniła się i wciąż spełnia
w życiu każdego człowieka aż do końca.

Matko Bolesna, pragniemy się oddać
Twej najczulszej i najmiłosierniejszej opiece.

Matko przeniknięta do głębi bólem,
Ty z miłością przyjęłaś w swe ramiona
umęczone ciało Syna,
przyjmij i nas,
dotkniętych duchową śmiercią,
poranionych grzechami,
pogrążonych w smutku,
ogarniętych zwątpieniem,
porażonych niewiarą, rozpaczą,
spętanych nałogami,
zniewolonych wadami,
zagubionych w problemach codzienności.

Tobie z ufnością powierzamy siebie, swoje rodziny,
naszą parafię, miasto, całą diecezję i ojczyznę.

Za Twoim wstawiennictwem, o Matko,
błagamy Boga o przebaczenie naszych win,
a całym życiem, zgodnym z wolą Twego Syna,
pragniemy wynagradzać za grzechy osobiste,
za grzechy wszystkich wierzących
i całej ludzkości.

Cudowna Matko, któraś w godzinie ciężkiej próby
nie cofnęła swego fiat,
ucz nas w doświadczeniach zachować niezachwianą wiarę
i trwać w miłości Bożej;
w sytuacjach beznadziejnych pomóż zachować pokój;
w opuszczeniu i samotności wyjednaj nadzieję;
w pokusach daj mądrość i męstwo,
abyśmy byli świadkami Twego Syna
wszędzie, gdzie On nas posyła.

Amen.


1. Modlitwa do Matki Bożej Bolesnej

Cudowna Tarnowska, Matko Bolesna, przychodzę do Ciebie,
aby w ciszy i w samotności spotkać się z Tobą i Twoim Synem,
którego trzymasz na swych kolanach.
Wiem, Matko, że zostaliśmy odkupieni krwią Twojego Syna.
Wiem jednak i to, że dla naszego zbawienia
nieoceniona jest wartość Twoich łez, boleści i współcierpienia.

Ty jesteś, Bolesna Matko, dla nas wzorem pokory,
wzorem cierpliwości i niepojętej ofiarności.
Udziel nam choć trochę ze swej miłości, nadziei i wiary.
Naucz swego milczenia, ciszy i skupienia.
Daj nam trochę swej świętości, wierności oraz cierpliwości.
Naucz postawy służenia i wyrzeczenia.

Matko Bolesna, cierpienie wypełniło całe Twoje życie.
Dobrze poznałaś, co to ból i łzy.
Swoje cierpienie umiałaś jednak zmienić w modlitwę,
w pełną ufności pieśń do Boga.

Proszę o dar takiego przeżywania cierpień dla ludzi chorych
oraz dla nas, gdy nadejdzie godzina naszego cierpienia.

Maryjo, swoim "tak" przemieniłaś oblicze świata.
Znasz cenę tego słowa.
Wiesz, ile kosztuje wierność temu słowu.
Naucz nas powtarzać je za Twoim przykładem.

Matko cierpiących, tu na ziemi najtrudniej dostrzec sens cierpienia.
Tylko mądrość, która oczami Boga patrzy na dzieje człowieka,
otrafi w cierpieniu dostrzec wartość ubogacającą, zbawczą.
Ukaż nam sens naszych cierpień,
pomóż zawierzyć Bogu,
pozwól współdziałać z Tobą
w dziele przemieniania siebie samych i świata.

Amen.


2. Modlitwa do Matki Bożej Bolesnej

Klęczę przed Tobą, Matko Bolesna z gotyckiej katedry.

Klęczę tu po to, aby współczuć z Tobą, a może raczej po to, aby stąd lepiej zobaczyć udręczonego człowieka; może czyjąś matkę, może moją matkę. One również cierpią, jak Tyś, Matko, cierpiała, kiedyś szła przebita niewidzialnym mieczem boleści w stronę Kalwarii Syna i swojej własnej. One cierpią same, cierpią również wtedy, kiedy krzyż dotyka dziecka:
- matki wszystkich czasów;
- matki milionów skazanych, prowadzonych na śmierć;
- matki bolesne;
- matki dźwigające krzyż upośledzenia własnego dziecka;
- matki opłakujące łzami żalu, a czasem łzami rozpaczy, przedwczesną śmierć dziecka;
- matki cierpiące z powodu alkoholizmu swych synów i córek;
- matki dzieci nieuleczalnie chorych.

Błogosławiona Matko naszego Zbawiciela, któraś w swoim Sercu doznała niezmierzonej boleści, smutku i trwogi, naucz te matki - tak jak Ty potrafiłaś
- cierpieć, nie poddając się rozpaczy;
- cierpieć odważnie, próbując przezwyciężyć przeciwności;
- cierpieć pokornie, bez narzekania na los;
- cierpieć bez smutku, mimo bólu nie tracić pogody ducha.

Matko Bolesna, bądź dla tych matek Matką Pocieszenia. Niech nie zabraknie im mocy i wytrwałości w cierpieniu.

Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Modlitwy do Matki Bożej Bolesnej - katedratarnowska.pl