Królowa Różańca świętego (modlitwy)

Modlitwy do Matki Bożej Różańcowej


Pomóż mi ukochać modlitwę różańcową

Maryjo Dziewico,
pomóż mi tak ukochać modlitwę różańcową,
bym jej nigdy nie zaniedbał,
by się stała moją codzienną potrzebą.

Niech ta ewangeliczna modlitwa
stanie się coraz silniejszą więzią,
łączącą mnie z Jezusem i z Tobą,
hołdem dziecięcej pobożności i miłości,
umocnieniem i zachętą do radosnego i sumiennego wypełniania obowiązków
w naśladowaniu Ciebie i Twego Syna.

Spraw, aby rozważanie tajemnic różańcowych
wprowadzało mnie w duchową głębię,
gdzie rozum, wola i uczucia pozwalają ogarnąć się i przeniknąć sprawami Bożymi.

W świetle tajemnic różańcowych
ukazuj mi, Matko Różańcowa, powagę życia ziemskiego,
które przygotowuje mi los wieczny,
więc powinno być godne, czyste i szlachetne.

Przez tajemnice różańcowe pouczaj mnie,
że cierpienie, pokornie przyjęte i ofiarowane Ojcu,
przynosi wielkie owoce zbawcze;
że przetrwanie z Jezusem doświadczenia Kalwarii
otwiera przede mną blask zmartwychwstania
na wieczne szczęście z Nim.
Tam nie będzie już łez,
lecz nieustanne dziękczynienie za łaski,
które z cierpienia Bóg wydobył dla mnie i dla braci moich w Chrystusie.

Królowo Różańca świętego, módl się o zbawienie wszystkich ludzi. Amen.


Sławimy Ciebie, Maryjo!

Sławimy Ciebie, Maryjo,
Dziewico czysta i Matko,
Nosząca w sobie zbawienie,
Przeszyta mieczem boleści
I wyniesiona do chwały
Nikomu dotąd nie znanej.

O witaj, pełna wesela
W poczęciu Syna Bożego
I w nawiedzeniu Elżbiety,
W zrodzeniu Pana, w ofierze
I w znalezieniu w świątyni,
O Matko wielce szczęśliwa!

O witaj, pełna cierpienia,
Gdy Jezus konał w Ogrojcu,
Gdy Go sieczono biczami,
Zwieńczono z cierni koroną,
Gdy dźwigał krzyż i umierał,
O męczenników Królowo!

O witaj, pełna godności
Przez Twego Syna triumfy,
Przez płomień Ducha Bożego,
Do nieba wzięta, by odtąd
Przy tronie Pana zasiadać,
O wielkiej chwały Królowo!

O pójdźcie, wszystkie narody,
By z tych tajemnic Różańca
Złocistą uwić koronę
Dla Pana nieba i ziemi
I Matce pięknej miłości
Pod stopy złożyć w ofierze.

Niech będzie chwała na wieki
Synowi Czystej Dziewicy,
Którego z Ducha poczęła,
By wolę Ojca wypełnić;
A nam niech święty Różaniec
Przyniesie pokój i łaskę.


Sławimy Ciebie, Pani radosna!

Sławimy Ciebie, Pani radosna,
Która Przedwieczne Słowo przyjęłaś
I pełna łaski dałaś Je ludziom,
Stając się sama bramą zbawienia.

Sławimy Ciebie, Matko bolesna,
Z sercem przebitym mieczem cierpienia;
Widziałaś mękę Syna Twojego,
Który na krzyżu za nas umierał.

Sławimy Ciebie, nasza Królowo;
Bóg Cię wywyższył ponad aniołów
I odtąd jesteś grzesznych nadzieją,
Gwiazdą przewodnią pośród ciemności.

Niech będzie chwała dziś i na wieki
Ojcu, Synowi z Duchem pociechy;
Niech modłów róże wieńczą Maryję,
Pięknej miłości źródło przeczyste. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Liturgia Godzin. Godzina czytań, Jutrznia i Nieszpory
  • Matka Boża Różańcowa / Modlitwa do Matki Bożej Różańcowej - rozaniec.maryjni.pl
  • Różaniec / Modlitwa do Matki Bożej Różańcowej - adonai.pl
  • Modlitwa do Matki Bożej Różańcowej - misyjne.pl
  • Modlitwa do Matki Bożej Różańcowej - dziekanowice.pl