Królowa Matka Boża (modlitwy)

Modlitwy do Matki Bożej Królowej


Z padołu płaczu

Królowo nieba i ziemi, Pani nasza

Z padołu płaczu, gdzie ludzkość zbolała i cierpiąca boryka się wśród nawałnicy morza, wzburzonego przez wichry namiętności, wznosimy oczy ku Tobie, o Maryjo najukochańsza, aby umocnić się rozpamiętywaniem Twej chwały, by pozdrowić Cię, o Pani nasza, Królowo nieba i ziemi.

Ze świętą i dziecięcą dumą chcemy całą naszą istotą wielbić i wyznawać Twój dostojny majestat, o najsłodsza i prawdziwa Matko Tego, którego władza królewska opiera się na prawie do dziedzictwa owoców odkupienia. Króluj, o Matko i Pani nasza, i kierując nami, wspierając nas, wskazuj drogę do światłości, byśmy z niej nie zeszli.

A jak w niebie dzierżysz prymat nad hufcami aniołów, którzy zwą Cię Panią, nad zastępami świętych, którzy rozkoszują się podziwem Twej niebiańskiej piękności, tak króluj nad całym rodzajem ludzkim, wprowadzając na drogę wiary tych przede wszystkim, którzy dotąd nie poznali Twego Syna.

Króluj nad Kościołem, który wyznaje i raduje się z Twego słodkiego panowania i u Ciebie szuka bezpiecznego schronienia. Daj mu siłę w znoszeniu przeciwności; daj mu światło, by nie popadł w zasadzkę; daj mu moc wytrwania, a w każdej chwili niezachwianą wierność Twemu Synowi.

Króluj nad rozumem, by szukał zawsze prawdy. Króluj nad wolą, by postępowała zawsze za dobrem. Króluj nad sercem, by kochało jedynie to, co godne miłowania. Przyjmij pobożną modlitwę tych, którzy wyznają, że królestwo Twoje jest królestwem miłosierdzia, gdzie każda prośba znajduje posłuch, każdy ból - ukojenie, każde nieszczęście - pomoc, każda choroba - uzdrowienie, gdzie na znak Twej władnej prawicy śmierć ustępuje radosnemu życiu.

Spraw, aby ci, którzy we wszystkich częściach świata głoszą i uznają Cię Królową i Panią, mogli kiedyś w niebie cieszyć się szczęściem Twego królestwa poprzez oglądanie Twego Syna, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Źródło: Ks. Tadeusz Masłowski, CRL, Modlitwy i pieśni do Matki Bożej, Kraków 2005.