Niepokalana i Niepokalanie Poczęta (11 modlitw)

Modlitwy ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP


Błogosławiona Dziewica Maryja, Niepokalana

Bądź błogosławiona, Niepokalana Dziewico Maryjo, Ciebie Bóg Ojciec od pierwszego momentu [99] poczęcia napełnił swoim nieskończonym majestatem i uświęcił pełnią łaski, aby w Tobie mógł zamieszkać jako w najgodniejszym przybytku. Bądź błogosławiona za to, że Twój umysł jaśniej od wszystkich istot ziemskich i niebiańskich poznał nieskończonego Boga i nieustannie Go kontempluje.

Bądź błogosławiona, Maryjo, ponieważ od momentu swego poczęcia w sposób doskonalszy mz wszyscy Aniołowie ukochałaś Boga i darzysz Go ustawiczną miłością. Dziewico najłaskawsza! Spraw, abym poznawał Boga, nieustannie o Nim myślał i pragnął Go kochać.

Niech będzie błogosławione Twoje Najświętsze Serce, w którym nieustannie płonie ogień Bożej miłości, jak na złotym ołtarzu. Niepokalana! Proś u Twego Syna, aby moje serce płonęło ku Niemu i ku Tobie ustawiczną i nieugaszoną miłością.

Błogosławiona jesteś czci godna, najsłodsza Maryjo, któraś wydała na świat Boga i człowieka, Króla wszystkich wieków i Zbawiciela Świata. Odbij w moim sercu Twój obraz, abym Cię w nim nosił i coraz bardziej kochał. Wypisz w pamięci mojej najsłodsze Imię Twoje, abym zawsze o Tobie pamiętał i rozkoszował się Twoją obecnością. AMEN.

Cześć, chwała i uwielbienie Najświętszej Maryi Pannie Niepokalanie Poczętej, Królowej nieba i ziemi. AMEN.

Modlitwa z rozmyślania o Pannie Przenajświętszej z codziennego nabożeństwa do NMP - autorstwa o. Elekta Owaniszewskiego († 1741) w: "Głos synogarlicy", Wadowice 1900, s. 374-379.


Dziewica najczystsza, bez grzechu poczęta

Dziewico najczystsza, bez grzechu poczęta i od pierwszej chwili istnienia swojego jaśniejąca pięknością bez zmazy, Maryjo łaski pełna, Matko Syna Bożego, Królowo aniołów i ludzi! Czczę Cię z pokorą jako Matkę Zbawiciela. On sam, chociaż był Bogiem, przez szacunek i swą uległość wobec Ciebie nauczył mnie, jaką cześć i jakie hołdy powinienem Ci składać. Błagam Cię, przyjmij tę nowennę, którą Ci ofiaruję dla uproszenia Twojej opieki. Tyś najpewniejszym schronieniem pokutujących grzeszników, wysłuchaj mnie, gdy z ufnością uciekam się do Ciebie. Tyś Matką miłosierdzia, uproś mi u Boga litość i łaskawość. Tyś po Jezusie Chrystusie moją jedyną nadzieją, spraw, abym w chwilach zniechęcenia do życia doznał u Ciebie pokrzepienia.

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. AMEN.

Cześć, chwała i uwielbienie Najświętszej Maryi Pannie niepokalanie poczętej, Królowej nieba i ziemi. AMEN.

Z: "Brewwrzy tercjarskich" wyd. staraniem Zakanu Braci Mniejszych, Kraków 1931, s. 435.


Imię Najświętszej Maryi Panny

Maryjo Niepokalanie Poczęta, Tyś okazywała potęgę i chwałę Twego Imienia wszystkim, którzy przychodzili przed Twoje ołtarze z prośbami, wysłuchaj mnie łaskawie i przygarnij litościwie ku sobie. Za św. Bernardem modlimy się: "Pomnij, o Najświętsza Maryjo Panno, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi".

Niepokalanie Poczęta, proszę Cię pokornie, bądź moją Matką, Patronką i Opiekunką, podaj mi swoją rękę i prowadź bezpiecznie przez życie. Pod Twoim przewodnictwem nigdy nie zbłądzę i zawsze będę kroczył drogą przykazań Bożych. Od dzisiaj należę do Ciebie, o Maryjo, i za Twoim chcę iść głosem wszędzie, gdzie mnie poprowadzisz. Amen.

Cześć, chwała i uwielbienie Najświętszej Maryi Pannie Niepokalanie Poczętej, Królowej nieba i ziemi. Amen.


Jutrzenka wolności

Modlitwa ks. Franciszka Blachnickiego

Maryjo, Niepokalana Jutrzenko Wolności, Jasnogórska Pani, przy której my, Polacy, zawsze byliśmy wolni. Ty jesteś Źródłem Światła i Życia dla nas - ponieważ jako pierwsza z ludzi przyjęłaś Światłość świata - Jezusa, i poszłaś na Nim, oddając Mu w posłuszeństwie i miłości, całe swoje życie, aż po krzyż.

Ty widzisz moją niewolę, która polega na tym, że często panuje we mnie ciemność błędu, niewiedzy, ułudy własnej wyobraźni i że żyję jeszcze dla siebie, opanowany pychą i miłością własną.

Wyzwól mnie, upraszając mi łaskę zanurzenia się wraz z Tobą w jedynym Świetle, którym jest Jezus, który wie kim jestem, czego chce ode mnie Ojciec i co jest dla mnie dobre.

Wyzwól mnie, upraszając moc do zwyciężania egoizmu w przyjmowaniu krzyża i do życia dla Światła, dla Boga i braci przez bezinteresowną służbę i miłość.

Spraw, aby w moim wnętrzu zajaśniało Światło i wytrysnęło źródło Życia. Pomóż mi poznać Prawdę, która mnie wyzwoli i pójść za Jezusem, abym nie chodził w ciemności, ale miał Światło Życia. Amen.


Królowa Najświętsza, Boża Rodzicielka

Królowo Najświętsza, Boża Rodzicielko Maryjo, która Jesteś Dziewicą, uczynioną Kościołem. Wybrał Cię Ojciec i uświęcił z najświętszym i umiłowanym Synem i Duchem pocieszycielem. W Tobie była i jest wszelka pełnia łaski, wszelkie dobro. Bądź pozdrowiona - Pałacu Jego; bądź pozdrowiona -Przybytku Jego; bądź pozdrowiona - Mieszkanie Jego. Bądź pozdrowiona - Szato Jego, bądź pozdrowiona - Służebnico Jego, bądź pozdrowiona - Matko Jego.

O Maryjo, Tyś była godna nosić w swoim świętym łonie Stwórcę wszechrzeczy, Tego, którego najczcigodniejsze ciało dzisiaj przyjmujemy.

O Pani, wstaw się za mną, abym zadośćuczynił za to wszystko, w czym wykroczyłem przeciwko temu Sakramentowi, przez oziębłość, niedbalstwo i lekceważenie. Uproś mi przebaczenie u Twego Syna Jezusa Chrystusa. AMEN.

Cześć, chwała i uwielbienie Najświętszej Maryi Pannie niepokalanie poczętej, Królowej nieba i ziemi. AMEN.

Z: "Jednomyślni na modlitwie" - Modlitewnik Braci Mniejszych Prowincji Matki Bożej Anielskiej, Kraków 2000.


Maryja Matką naszą

Niepokalanie Poczęta Maryjo, Królowo nieba i ziemi, moja najlepsza i najczulsza Matko! W Twoją opiekę oddaję życie moje i zawsze chcę być posłusznym woli Twojej. Wiem, że żadna matka ziemska tak nie kocha dzieci swoich, jak Ty mnie kochasz. Ty jesteś najskuteczniejszą Poś redniczką u Boga, więc w moich potrzebach... do Ciebie się teraz uciekam. Wspomóż mię łaską swoją, jeżeli moja prośba nie sprzeciwia się woli Twego Syna.

Maryjo, kiedy Chrystus konał na krzyżu, wskazując na św. Jana, rzekł do Ciebie: "Oto Syn Twój" - a do niego: "Oto Matka Twoja". W osobie apostoła Chrystus oddał ludzkość w Twoją Macierzyńską opiekę i z tej przyczyny ośmielam się, jako Twój syn, prosić Cię o wstawiennictwo, ufam że Ty mnie wysłuchasz, dopomożesz, bo jesteś pełną łaski i miłosierną, Matko moja! Amen.

Cześć, chwała i uwielbienie Najświętszej Maryi Pannie Niepokalanie Poczętej, Królowej nieba i ziemi. Amen.


Naczynie wybrane

Niepokalana Maryjo,
Naczynie wybrane,
w którym Bóg
dał się człowiekowi.

Prosimy Cię,
naucz nas cenić dar
naszego człowieczeństwa
i powołania,
byśmy tak jak Ty
stali się doskonałymi
narzędziami Woli Bożej
i blaskiem Jego Miłości
w codziennym życiu.

Oblubienico Ducha Świętego,
strzeż naszej wiary
i umacniaj w nas świadomość
godności dzieci Bożych.

Prosimy Cię o to
Matka i Królowo nasza,
przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Amen.


Najlepsza i najłaskawsza Królowo Niebios

O najlepsza i najłaskawsza Królowo Niebios, Niepokalana Dziewico! Oto ja niegodny staję przed Tobą i zanoszę do Ciebie pokorną prośbę abyś raczyła wyjednać u Boga tę łaskę, której tak bardzo potrzebuję.

Nie jestem wprawdzie godnym Twego wsparcia, o Maryjo, gdyż swoimi grzechami, złym postępowaniem i lekkomyślnym życiem tak często Cię zasmucałem. Postanawiam odtąd stanowczo poprawić się. Nie patrz więc na moje ułomności, ale wejrzyj na moją skruchę, na wielką ufność, jaką mam ku Tobie. Dopomóż mi godnie odprawić to nabożeństwo nowennowe, zbliżyć umysł i serce moje do najsłodszego Serca Syna Twego.

Maryjo, Wspomożenie wiernych - wspieraj mnie w dobrych postanowieniach.
Pocieszycielko strapionych - pociesz mnie w trudnych sytuacjach mego życia.
Ucieczko grzesznych - bądź przystanią i obroną dla mego skruszonego serca.
Niepokalanie Poczęta - uwolnij mnie od grzechów, w które najczęściej popadam.

Królowo nieba i ziemi - ratuj mnie w potrzebie i uproś u Boga tę łaskę, o którą pokornie Cię błagam. AMEN.

Cześć, chwała i uwielbienie NajświętszeJ Maryi Pannie niepokalanie poczętej, Królowej nieba i ziemi. AMEN.

Z: ks. J. A. Ł. (Łyszczarczyk) "Cześć Maryi Niepokalanie Poczętej", Lwów 1904, s. 3-4.


Najświętsza Maryja Panna Królową naszą

Niepokalanie Poczęta Maryjo, Królowo nieba i ziemi, oto staję przed Tobą, okazując Ci należną cześć, błagam o pomoc. Wysłuchaj mnie i wstawiaj się za mną u Boga. W Tobie mam nadzieję, nie dozwól, abym był zawstydzony.

Zanoszę do Ciebie prośby za moich rodziców. Bądź dla nich Patronką i Opiekunką, wspomagaj ich w pracy, kieruj w przedsięwzięciach, chroń od zasadzek Złego, oświecaj w trudnościach, rządź i prowadź, gdy zachwieją się na drodze cnoty, powstrzymuj od niewłaśc iwych kroków, zawsze i wszędzie otaczaj swoj ą opieką. Dobra Matko, obdarzaj moich rodziców cnotami, aby stali się dla mnie wzorem i przykładem, a zmarłych wprowadź do Królestwa Twego Syna. Amen.

Cześć, chwała i uwielbienie Najświętszej Maryi Pannie Niepokalanie Poczętej, Królowej nieba i ziemi. Amen.


Najświętsza Maryja Panna naszą nauczycielką

Niepokalanie Poczęta Maryjo, Królowo nieba i ziemi! Wzorze i Mistrzyni naszego życia! Przychodzę przed Twój ołtarz, aby zastanowić się nad swoim życiem, by było podobne do Twego. Nieraz nie wiem, jak postąpić w trudnościach, ale teraz pragnę postąpię tak, jak Ty byś, o Matko moja, uczyniła w podobnym przypadku. Oświeć mój umysł, wspieraj dobrym natchnieniem i dopomóż w tej potrzebie, którą pokornie zanoszę.

Oblubienico Ducha Świętego, pamiętaj o wszystkich rodzinach w naszej Ojczyźnie, niech żyją przykładnie, w każdej potrzebie życzliwie się wspomagają. niech się wspierają w wypełnianiu obowiązków, starając się o szczęście doczesne i wieczne. Niechaj wzorem dla nich będzie ;.Najświętsza Rodzina z Nazaretu. Oby zawsze pamiętali o napomnieniu św. Pawła: "Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić [...], a jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom - we wszystkim" (por. Ef 5,21-25). Amen.

Cześć, chwała i uwielbienie Najświętszej Maryi Pannie Niepokalanie Poczętej, Królowej nieba i ziemi. Amen.


Wielbię, chwalę i błogosławię Niepokalaną Maryję

Niepokalana Maryjo,
Córko Przedwiecznego Ojca
Wybrana na Matkę Syna Bożego,
Najukochańsza Oblubienico Ducha Świętego,
Najwyższa Królowo nieba i ziemi, aniołów i łudzi,
Ja, niegodny grzesznik i Twój sługa,
Wielbię Cię, chwalę i błogosławię z całego serca i duszy.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło:

  • Modlitwa do Niepokalanej Maryi wer. II - mojamodlitwamojmodlitewnik.blogspot.com
  • 80 rocznica urodzin Ks. Franciszka Blachnickiego (24.03.1921-24.03.2001) - eleuteria.oaza.org.pl
  • O. Stanisław Maria Kałdon OP, Nowenna ku czci Niepokalanej Dziewicy Maryi, Kraków 2008.