Dziewica z Nazaretu (4 modlitwy)

Bądź pozdrowiona, Dziewico z Nazaretu

Modlitwy przed figurą Maryi z Nazaretu

Na progu Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, z inicjatywy Kustodii Ziemi Świętej i kapucynów z sanktuarium w Loreto, odbyła się Światowa Peregrynacja Figury Maryi z Nazaretu. Figura była przyjmowana zazwyczaj w stolicach państw, a na przełomie kwietnia i maja 1999 r. zatrzymała się w duchowej stolicy Polski - na Jasnej Górze. Pomiędzy 30 kwietnia a 8 maja 1999 r. tysiące pielgrzymów przybyło na Jasną Górę, aby spotkać się z Maryją i wsłuchać się w Jej przesłanie.

Modlitwy tu zamieszczone przypominają to wydarzenie i przesłanie Dziewicy z Nazaretu, płynące z "Ziemi Świętej, nad inne cenniejszej" (por. Mdr 12,7).


Ucz mnie ufnego oddania się Bogu

Maryjo, Dziewico z Nazaretu,
naucz mnie ufnego
oddania siebie Bogu,
najlepszemu Ojcu.
Naucz mnie traktowania
rzeczywistości świata
z żywym poczuciem
odpowiedzialności
i z radosną nadzieją.
Otwórz moje serce
na służenie Kościołowi
i jego Pasterzom.
Do Syna swego mnie prowadź:
On naszym Zbawicielem,
On naszą Drogą, Prawdą i Życiem. Amen.


Bądź pozdrowiona,
Słodka Panno Maryjo z Nazaretu!

Bądź pozdrowiona, Słodka Panno Maryjo z Nazaretu!

Przeczysta Dziewico, Tobie cześć oddajemy,
bo Bóg pierwszy niewymownie uczcił Ciebie.
Tylko Ty jedyna na tym łez padole
wyśpiewujesz chwałę Przedwiecznemu;
tylko Twoje nieskalane łono było godne,
by przyjąć Syna Bożego, który stał się Twoim Synem.

Bądź pozdrowiona...

Czysta Oblubienico Wiecznej Miłości,
Twoje pokorne "TAK", płynące z Serca,
przyniosło światu Radość i Pokój.
Twoja płomienna miłość zrodziła Miłość:
i nad światem, kroczącym w ciemnościach,
zabłysło Światło.

Bądź pozdrowiona...

Przed wiekami wybrał Cię Bóg,
Posłaniec zwiastował, że porodzisz Syna,
Duch Cię osłonił i zamieszkał w Tobie,
Syn poczęty w Twym łonie, w Betlejem się rodzi:
Aniołowie ogłaszają pasterzom radość wielką...
Niebo i ziemia cześć Tobie oddają.

Bądź pozdrowiona...

Kroczysz po drogach naszej codzienności,
wołasz, pobudzasz, wskazujesz na Drogę...,
byśmy oddali chwałę Boga Ojcu i Synowi,
i żyli Wcieloną Miłością Bożą,
wyciągnij swe ręce ku dzieciom tego świata,
i zanieś ku niebu błagania serc naszych.

Bądź pozdrowiona...

Witaj, Córko, Oblubienico i Matko,
pokorna, w sercu i w Nazarecie,
przyniosłaś nam Trójcę Przenajświętszą.
Prosimy Cię, uczyń nasze serca i świat cały
nowym Nazaretem miłości i pokoju!
O, Niepokalana, Matko Boga i... Matko moja!


Matko Boża z Nazaretu!

Dziewico Maryjo z Nazaretu, Matko Chrystusa i nasza Matko,
w Tobie jest mądrość, piękno, w Tobie nadzieja.
Ty, która miażdżysz swoimi stopami głowę węża-zwodziciela,
Ty, która światu mroków przyniosłaś prawdziwą światłość - Jezusa Chrystusa!
Okaż znów swoją moc, kiedy dzisiaj znów
wąż-zwodziciel chce pogrążyć świat w mrokach ciemności.
Ty, Matko, która z niewypowiedzianym bólem patrzyłaś
na Krzyż swego Syna, wybacz nam...
Maryjo, Matko Nazaretu, pomóż nam wrócić do Chrystusa.
Matko Niepokalana, niech człowiek przebudzi się
ze swego duchowego paraliżu,
aby mógł być nowo wrażliwym
i nie był daremny Krzyż Twego Syna.


Maryjo z Nazaretu,
najsłodsza Matko nasza

Maryjo z Nazaretu, najsłodsza Matko nasza, naucz nas pięknej miłości, którą promieniałaś, aby ziemskie rozświetlać rubieże. Bądź z nami w każdy czas i przypominaj, że nie ziemia, ale niebo jest naszą Ojczyzną, abyśmy nie zapomnieli, że prochem i niczym jesteśmy bez Ciebie, a z Tobą - prawdziwymi Bożymi dziećmi.

Napełniaj myśli nasze i najgłębsze nawet zakamarki naszej duszy duchem prawdy i miłości. Niech Twoje myśli będą naszymi, Twoje modlitwy - na naszych ustach, a Twoje uwielbienia - radosną chwałą oddawaną przez nas Bogu, z ofiarną miłością.

Pobłogosław nasze usta, aby głosiły światło Świętej Ewangelii i przyczyniały się do budowania wzajemnych więzi w komunii braci i sióstr, których ożywia jedno serce i jeden duch.

Urabiaj nasze serca, abyśmy w prostocie ducha umieli przyjmować i dawać wszystko, co dobre i pożyteczne, dziękując za wszystko Bogu, Który jest Dawcą wszelkiego dobra.

Nasza najczulsza Matko, wzmocnij w nas wolę do pełnienia dobrych uczynków i dbania o rozwój duchowy.

Matko nieskończonej miłości, szczęście wieczne i trwałe możemy odnaleźć tylko w szczerym oddaniu się Bożej Miłości, uproś nam tę łaskę, abyśmy potrafili wyzwolić się z niewoli naszego egoizmu.

Matko cudownej radości, zanurz nas w tchnieniu Miłości Trójcy Świętej, a z radością odkryjemy, że jesteśmy darem miłości dla naszych braci i sióstr, tak jak bracia są darem miłości dla nas. Razem z Tobą chcemy radować się w Bogu, naszym Zbawicielu!

Matko pięknej miłości, naucz nas kochać, tak jak Ty kochasz. Z Tobą i w Tobie chcemy kochać Stwórcę i całe stworzenie. Pamiętaj, o Matko nasza, że ​​jesteśmy Twoimi maluczkimi, czasem trochę niewdzięcznymi, ale zawsze bardzo potrzebującymi dziećmi.

Niepokalana Matko, ofiarujemy Ci pełne wdzięczności serca nasze i z ufnością zawierzamy się Twojemu Niepokalanemu Sercu.

Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Preghiera alla Madonna - icavalieritemplari.it.pl
  • Światowa peregrynacja Maryi z Nazaretu - Komisariat Ziemi Świętej (obrazek)
  • Maria di Nazareth - piccolifiglidellaluce.it
  • Książki - terrasancta.pl
  • Wystawa fotografii Pawła Kumelowskiego pt. "Ziemia Święta 2000" - silesiakultura.pl
  • Bracia nieustraszeni, Niedziela 6/2002 - niedziela.pl