Adoracje Wielkopostne (2 Niedziela Wielkiego Postu: Z grzesznikami zasiada do stołu)

Adoracje wielkopostne

Adoracja na II Niedzielę Wielkiego Postu


Z grzesznikami zasiada do stołu

Panie i Zbawicielu nasz, kiedyś razem z grzesznikami zasiadałeś przy stole. W swojej miłości posunąłeś się jeszcze dalej - w swojej niepojętej miłości, w Eucharystii, sam zgotowałeś dla nas stół.

Uczyń nas godnymi zasiadania do Twego stołu.

W Eucharystii dajesz nam się jako pokarm, dajesz nam Twoje własne Ciało i Twoją Krew. Jakże moglibyśmy odważyć się podejść do Twego stołu, gdyby nie Twoja miłosierna miłość, która nas przywołuje.

Uczyń nas godnymi zasiadania do Twego stołu.

Jezu Chryste, mówisz do nas: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy obciążeni i utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię".

Uczyń nas godnymi zasiadania do Twego stołu.

Spożywanie Twego Ciała i Krwi Twojej czynisz zadatkiem życia wiecznego, bo kto nie spożywa Ciała Syna Człowieczego i nie pije Krwi Jego, nie będzie miał życia w sobie.

Uczyń nas godnymi zasiadania do Twego stołu.

Jesteśmy świadomi naszej niegodności. Ostrzega nas Twój apostoł: "Kto spożywa i pije nie zważając na Ciało Pańskie, wyrok sobie spożywa i pije" (1 Kor 11,29).

Uczyń nas godnymi zasiadania do Twego stołu.

Więc oczyść nasze serca we Krwi Twojego Serca. W tej Krwi, która codziennie na ołtarzach ofiarowana jest na przebaczenie grzechów. Nade wszystko, daj nam wielką miłość, by przygotowała nasze serca dla Ciebie.

Uczyń nas godnymi zasiadania do Twego stołu.

Twoja miłość nie zraża się mnogością naszych win. Wiele przebaczyłeś jawnogrzesznicy, bo bardzo Cię umiłowała. Rozpal tę miłość i w nas.

Uczyń nas godnymi zasiadania do Twego stołu.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się. Panie, Jezu Chryste, wejrzyj łaskawie na naszą pokutę i na nasze dobre postanowienia. Oczyść nasze serca z wszystkich grzechów i uczyń je Twoim mieszkaniem. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu...

Tajemnica druga Różańca świętego: Ubiczowanie. Ojcze nasz..., 10 × Zdrowaś Maryjo..., Któryś za nas...


Pieśni:

  • Ludu mój ludu.
  • Jezu miłości Twej.
  • Cóż Ci Jezu damy.

Oprac. MARYJNI.PL