Adoracje Wielkopostne (5 Niedziela Wielkiego Postu: Z głębokości wołam)

Adoracje wielkopostne

Adoracja na V Niedzielę Wielkiego Postu


Z głębokości wołam do Ciebie, Panie!

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach naszych, któż się ostoi?

Nakłoń ucha Twego na głos naszego błagania.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach naszych, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby ze czcią Ci służono.

Nakłoń ucha Twego na głos naszego błagania
.

W Tobie, Panie, pokładamy naszą nadzieję, pokładamy nadzieję w Twoim słowie. Ciebie, Panie, oczekujemy.

Nakłoń ucha Twego na głos naszego błagania
.

Bardziej niż strażnicy poranka wyglądamy Ciebie. U Ciebie bowiem jest łaska; u Ciebie, Panie, obfite odkupienie.

Nakłoń ucha Twego na głos naszego błagania
.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach naszych, któż się ostoi?

Nakłoń ucha Twego na głos naszego błagania.

Módlmy się. Panie, Jezu Chryste, w niepojętej łaskawości zstąpiłeś od wiecznego Ojca w głąb naszych grzechów, by nas odkupić. Po powrocie do Ojca, zostałeś pomiędzy nami, grzesznymi, w Najświętszym Sakramencie. Przyjmij nasze błagania i zanieś je przed tron Ojca. Bądź nam Pośrednikiem. Jako nasz Brat i Orędownik, wołaj z nami z otchłani naszych grzechów, byśmy mogli otrzymać przebaczenie wszystkich win. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu...

Tajemnica piąta Różańca świętego: Śmierć na krzyżu. Ojcze nasz..., 10 × Zdrowaś Maryjo..., Któryś za nas...


Pieśń:

  • Serce Twe, Jezu.

Litania do Najśw. Serca Jezusowego.


Oprac. MARYJNI.PL