Adoracje Wielkopostne (1 Niedziela Wielkiego Postu: Ujął się za grzesznikami)

Adoracje wielkopostne

Adoracja na I Niedzielę Wielkiego Postu


Wielki Post - czas pokuty. Adoracja na I Niedzielę Wielkiego Postu pomocna w tym, aby ten czas stał się kolejną szansą do pokuty i nawrócenia.


Ujął się za grzesznikami

Panie, Jezu Chryste, z pełną pokory ufnością przychodzimy do Ciebie. Ty sam powiedziałeś, że nie przychodzisz do tych, co są zdrowi, lecz do tych, co się źle mają. Przychodzisz do nas, by leczyć nasze chore dusze. Wierzymy w Ciebie i w Twoją miłość ku nam, ludziom.

Uwielbiamy Cię w Sakramencie Twojej miłości.

Kiedyś faryzeusze szemrali przeciwko Tobie, mówiąc: "Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi" (Łk 15,2). W pokorze wyznajemy przed Tobą, że jesteśmy grzeszni. Mimo że w Sakramencie Chrztu swoją Krwią nas uświęciłeś, to póki chodzimy po tej ziemi, upadamy w błocie grzechu. Chociaż tak często dusze nasze skalane grzechem, Ty w swojej dobroci przyjmujesz nas.

Uwielbiamy Cię w Sakramencie Twojej miłości.

Przyjmujesz nas w swojej dobroci, jeśli z prawdziwą i niekłamaną skruchą stajemy przed Tobą. Ale, Panie, do kogóż mamy pójść? Ty jeden ujmujesz się za grzesznikami.

Uwielbiamy Cię w Sakramencie Twojej miłości.

Jezu Chryste, Ty nadłamanej trzciny nigdy nie złamiesz, nie zgasisz ledwo tlącego się knota. Ty sam, Najświętszy, wziąłeś nasze grzechy na siebie. Ty sam poniosłeś nasze grzechy w swoim ciele na drzewo krzyża, abyśmy przestali być uczestnikami grzechu, a żyli dla sprawiedliwości (1 P 2,24).

Uwielbiamy Cię w Sakramencie Twojej miłości.

Przez nasze grzechy byłeś zraniony; przez nasze występki bito Cię; dla naszego zbawienia wtrącono Cię do więzienia. Przez rzemienie, którymi spętano Twoje ręce i nogi, stało się nam zbawienie.

Uwielbiamy Cię w Sakramencie Twojej miłości.

Panie, Jezu Chryste, Ojciec włożył na Ciebie winę grzechową nas wszystkich. Zostałeś ofiarowany, ponieważ sam tak postanowiłeś. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który wziąłeś na siebie grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Uwielbiamy Cię w Sakramencie Twojej miłości.

Módlmy się. Boże, Ojcze Niebieski, Ty posłałeś na świat Swojego Syna nie po to, by świat sądził, lecz po to, by świat przez Niego był uratowany. W Swoim miłosierdziu wejrzyj na nas, grzeszników. W pokornej ufności uciekamy się do przebitego Serca Twojego Syna; udziel nam łaski, byśmy odnowieni i uświęceni, mogli w prawdziwej radości brać udział w Jego zmartwychwstaniu. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu...

Tajemnica pierwsza Różańca świętego: Modlitwa w Ogrójcu. Ojcze nasz..., 10 × Zdrowaś Maryjo..., Któryś za nas...


Pieśni:

  • Krzyżu święty nade wszystko.
  • Zbawienie przyszło przez krzyż.

Oprac. MARYJNI.PL