Adoracje Wielkopostne (Niedziela Palmowa: Nie postępuj z nami według grzechów naszych)

Adoracje wielkopostne

Adoracja na Niedzielę Palmową


Poniższą modlitwę można wykorzystać jako dziękczynienie po Liturgii Mszy świętej w Niedzielę Palmową, czyli Męki Pańskiej.


Nie postępuj z nami według grzechów naszych

Panie, nasz Boże, pokornie wyznajemy przed Tobą:

Zgrzeszyliśmy i popełniliśmy nieprawości,
a przykazań Twoich nie słuchaliśmy (Dn 3,29).
Okaż nam, Panie, swoją łaskawość
i daj nam swoje zbawienie! (Ps 85,8)
Nie odwracaj od nas swego miłosierdzia (Dn 9,35).

Nie postępuj z nami według grzechów naszych.

Z wiarą w Twoją wielką dobroć, pełni ufności w Twoje przebaczenie, choć na nie absolutnie niczym nie zasłużyliśmy, wołamy do Ciebie:

Nie postępuj z nami według grzechów naszych.

Panie, Jezu Chryste, Ty z bólem Serca płakałeś nad świętym miastem Jeruzalem, nad nieszczęściem Twego ludu, który nie poznał czasu swego nawiedzenia. Z Twojej łaski powołałeś nas do tego, że teraz my wszyscy jesteśmy Twoim Ludem. Prosimy Cię:

Nie postępuj z nami według grzechów naszych.

Panie, Jezu Chryste,
jeśli nasze grzechy świadczą przeciw nam,
nie karz nas według win naszych,
lecz działaj przez wzgląd na Twoje imię (por. Jr 14,7).

Nie postępuj z nami według grzechów naszych
.

Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się. Panie, nasz Boże, mimo że ciągle ranimy Cię naszymi grzechami, Ty jednak nieustannie dajesz nam szansę pojednania z Tobą w Sakramencie Pokuty. Wejrzyj na modlitwy Twego Ludu i w miłosierdziu swoim oddal od nas kary, na które my, grzeszni, zasłużyliśmy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Chwała Ojcu...


Pieśni:

  • Cóż Ci, Jezu, damy.
  • O Krwi Najdroższa.

Oprac. MARYJNI.PL