Adoracja Wielki Piątek

Adoracje wielkopostne

Adoracja na Wielki Piątek


Obecność Ofiary Chrystusa

Boski Zbawicielu, w Najświętszym Sakramencie pragnąłeś zostawić nam o wiele więcej, niż tylko swoją Obecność. Jesteś tu jako Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W każdej Uczcie Eucharystycznej mówisz przez kapłanów: "To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego Przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów". I w tej najświętszej chwili ponawia się wśród nas Ofiara Golgoty.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Wysławiamy Cię i błogosławimy Tobie, bo przez krzyż Twój święty wybawiłeś świat. Teraz, ta sama Ofiara, w sposób bezkrwawy, dzieje się pomiędzy nami. Ty sam, przez tych, których powołałeś do udziału w Twoim kapłaństwie, dokonujesz Ofiary.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Ty, Panie, Jezu Chryste, jesteś Najwyższym Kapłanem na wieki. Przez Ciebie na ołtarzach naszych dokonuje się Ofiara dla przebaczenia grzechów świata.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Panie, Jezu Chryste, na krzyżu rozciągnąłeś Twoje ramiona, by wszystkich ludzi przygarnąć do siebie. Podobnie w Najświętszym Sakramencie rozciągasz niewidzialne ramiona, by w serdecznym uścisku Twojej miłości przygarnąć nas do siebie. Mówisz: "Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię" (Mt 11,28).

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Panie, Jezu Chryste, przychodzimy do Ciebie, Ty jednak jednocześnie zstępujesz ku nam z Krzyża, dając się jako Pokarm. Zstępujesz nie po to, by okazać swą moc, lecz by nam swoją miłość ofiarować. Do każdego z nas pragniesz przyjść w Komunii świętej, każdemu pragniesz przynieść łaski odkupienia.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Panie, Jezu Chryste, żelaznymi gwoździami przybito Cię do krzyża i żołnierz otworzył włócznią Twój bok, i wypłynęła krew i woda. Woda na nasze zanurzenie w Tobie przez chrzest, Krew na zadośćuczynienie za nasze grzechy.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się. Panie, Jezu Chryste, dziękujemy Ci za przeogromną miłość ku nam. W każdej Uczcie Eucharystycznej Twoja ofiara krzyżowa uobecnia się pośród nas, daj nam z prawdziwą wiarą i głębokim zrozumieniem uczestniczyć w tej tajemnicy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu...

Tajemnica piąta Różańca świętego: Droga Krzyżowa. Ojcze nasz..., 10 × Zdrowaś Maryjo..., Któryś za nas...


Pieśni:

  • Wisi na krzyżu.
  • Krzyżu święty nade wszystko.

Oprac. MARYJNI.PL