Adoracje Wielkanocne (Niedziela Zmartwychwstania: Wybaw nas, Panie)

Adoracje wielkanocne

Adoracja na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego


Wybaw nas, Panie

Wysławiamy Pana, który zwyciężył śmierć. Alleluja! Wysławiamy, Panie, Twoją zwycięską dłoń. Alleluja!

Przez Twoje zwycięstwo, wybaw nas, Panie.

Wzgardzono Tobą niby ostatnim z ludzi, lecz Ty, Mąż boleści, w promiennym pięknie wyszedłeś z grobu.

Przez Twoje zwycięstwo, wybaw nas, Panie.

Poniżyłeś się aż do śmierci i to śmierci skazańca na krzyżu, dlatego Ojciec wyniósł Cię ponad wszystko.

Przez Twoje zwycięstwo, wybaw nas, Panie.

Bóg Ojciec dał Ci Imię, które jest ponad wszelkie imię. Na Twoje Imię zgina się każde kolano istot niebieskich i ziemskich.

Przez Twoje zwycięstwo, wybaw nas, Panie.

Byłeś umarły, jednak żyjesz na wieki. Nosisz klucze śmierci i wszelkich podziemi, Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem.

Przez Twoje zwycięstwo, wybaw nas, Panie.

Kto wierzy w Ciebie, choćby i umarł, żyć będzie na wieki.

Przez Twoje zwycięstwo, wybaw nas, Panie.

Jako zwycięski Król siedzisz po prawicy Twojego Ojca, jako zwycięzca królujesz w Najświętszym Sakramencie.

Przez Twoje zwycięstwo, wybaw nas, Panie.

Odnosząc zwycięstwo nad grzechem i śmiercią, skruszyłeś potęgę piekła, uczyń nas dzisiaj zwycięzcami grzechu.

Przez Twoje zwycięstwo, wybaw nas, Panie.

Wysławiamy, Panie, Twoją zwycięską dłoń. Alleluja! Weselmy się i radujmy się. Alleluja!

Przez Twoje zwycięstwo, wybaw nas, Panie.

Módlmy się. Panie, Jezu Chryste, zostałeś zabity, lecz śmierć nie uczyniła Tobie krzywdy; zmartwychwstałeś, by w niebie otrzymać wszelką potęgę i majestat, chwałę i uwielbienie. Przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu...


Pieśni:

  • Chrystus zmartwychwstan jest.
  • Zwycięzca śmierci.
  • Wstał Pan Chrystus z martwych ninie.

Oprac. MARYJNI.PL