Adoracja Bożego Ciała

Adoracje Najświętszego Sakramentu


1. Jestem z wami po wszystkie dni

Niech będzie uwielbiony i wysławiony Jezus Chrystus w Najświętszym Sakramencie. Panie, Jezu Chryste, przed swoim wniebowstąpieniem, powiedziałeś do uczniów: "Jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata" (Mt 28,20).

Jak cudownie te słowa wypełniają się w misterium Najświętszego Sakramentu. Jak namiot rozbiłeś pośród naszego życia Twoją obecność na drodze naszej ziemskiej pielgrzymki.

Dziękujemy Tobie, Panie, utajony w Sakramencie Twojej miłości.

Jesteś z nami nie tylko w Swojej Boskiej wszechmocy, bo przecież wraz z Ojcem i Duchem Świętym niewidzialnie jesteś obecny we wszystkim, lecz pod widzialnymi postaciami mieszkasz pomiędzy nami. Zaprawdę tu jest Dom Boży i brama niebios.

Dziękujemy Tobie, Panie, utajony w Sakramencie Twojej miłości.

Boski Zbawicielu, jak wielki jest Twój dar. Mamy przed sobą chleb, o którym Ty sam powiedziałeś: "to jest Ciało moje dla was" (1 Kor 11,24). Tu jest napój, o którym powiedziałeś: "to jest Kielich nowego i wiecznego Przymierza, moja Krew, która dla was i dla wielu zostanie przelana na odpuszczenie grzechów.".

Dziękujemy Tobie, Panie, utajony w Sakramencie Twojej miłości.

Jesteś z nami nie tylko w jednym miejscu jak kiedyś, gdy chodziłeś po ziemi - teraz jesteś wszędzie, gdzie pali się światełko przy Twym tabernakulum. Mogą przychodzić do Ciebie wszyscy, którzy są utrudzeni i obciążeni.

Dziękujemy Tobie, Panie, utajony w Sakramencie Twojej miłości.

Ustanowiłeś ten Sakrament na pamiątkę Twojej śmierci ofiarnej na krzyżu. My wszyscy możemy w tajemniczy sposób stać pod Twoim krzyżem, by otrzymywać łaski, które hojnie rozdzielasz.

Dziękujemy Tobie, Panie, utajony w Sakramencie Twojej miłości.

Panie, Jezu Chryste, Ty w tym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę Twej męki, daj nam, byśmy w naszych sercach nosili prawdziwą wdzięczność za Twą miłość. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu...

Pieśni:
Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa.
Chwała i dziękczynienie.
Jezusa ukrytego.
Ja wiem, w Kogo ja wierzę.


2. Nasza adoracja

Bądź pozdrowiony, Najświętszy Sakramencie, prawdziwy Chlebie niebieski, Chlebie, który dajesz nam życie.

Błogosławiony niech będzie Przenajświętszy Sakrament ołtarza.

Bądź pozdrowiona, niepojęta tajemnico, tajemnico bogactwa miłości Chrystusa do Swego Kościoła.

Błogosławiony niech będzie Przenajświętszy Sakrament ołtarza.

Bądź pozdrowiony pokarmie dzieci Bożych, Chlebie głodujących, Chlebie na ostatnią drogę umierającym.

Błogosławiony niech będzie Przenajświętszy Sakrament ołtarza.

Bądź pozdrowione Ciało Pana, ofiaro złożona za nasze grzechy, na ołtarzu krzyża.

Błogosławiony niech będzie Przenajświętszy Sakrament ołtarza.

Bądź pozdrowiona więzi zgody i miłości.

Błogosławiony niech będzie Przenajświętszy Sakrament ołtarza.

Bądź pozdrowiony Panie nasz, Jezu Chryste, jako Bóg i jako Człowiek prawdziwie w tym Najświętszym Sakramencie obecny.

Błogosławiony niech będzie Przenajświętszy Sakrament ołtarza.

Z wszystkimi Aniołami i Archaniołami, z wszystkimi Twoimi świętymi, z wszystkimi, którzy wierzą w Twoje imię adorujemy Cię w Sakramencie Twojej miłości.

Błogosławiony niech będzie Przenajświętszy Sakrament ołtarza.

Chwała Ojcu...

Pieśni:
Serce Twe, Jezu, miłością goreje.
O niewysłowione szczęście zajaśniało.


3. Więź miłości

Pochwalony i uwielbiony niech będzie Jezus Chrystus w Najświętszym Sakramencie. Panie, Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: "Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim" (J 6,56).

Wysławiamy Cię w Sakramencie Twojej miłości.

Ty chciałeś, byśmy należąc do ciała Kościoła z Tobą byli złączeni, jak Ty jedno jesteś z Ojcem. Dlatego przychodzisz jako chleb życia nieustannie na nowo. Jak życie latorośli udziela się szczepom, tak ty dajesz nam udział w Twoim Boskim życiu.

Wysławiamy Cię w Sakramencie Twojej miłości.

Przez Sakrament Twojej miłości spajasz nas więzią jedności w Tobie. "Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba" (1 Kor 10,17).

Wysławiamy Cię w Sakramencie Twojej miłości.

Panie, Jezu Chryste, więzią Twojej miłości jest twoje Ciało i Krew. Daj nam, byśmy coraz bardziej jednoczyli się z Tobą, a wszystkim, którzy przychodzą do Twego stołu łaski, napełnij serca miłością i pokojem. Który żyjesz i królujesz, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu...

Pieśni:
Zbliżam się w pokorze.
Witam Cię, witam, Przenajświętsze Ciało.


Oprac. MARYJNI.PL