Wspomagaj, Panie, lud

Wspomagaj, Panie

Modlitwa liturgiczna za wstawienictwem Najśw. Maryi Panny, Bożej Rodzicielki.


Wspomagaj, Panie, lud, który pokrzepiłeś Ciałem i Krwią swoją,
i za pośrednictwem Najświętszej Rodzicielki Twojej
uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa,
i osłaniaj opieką wszystkie jego dzieła.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło:

  • Modlitwy do Maryi Panny - milosierdzieboze.pl
  • Uroczystość Nawiedzenia Matki Bożej w kopii Jasnogórskiego Obrazu w Parafii Katedralnej w Poznaniu 8 stycznia 2022. Modlitwy do Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski - katedra.archpoznan.pl